پیوستن به کاکرین به‌عنوان یک بیمار یا مراقب

بیماران و مراقبان نقش مهمی در کاکرین ایفا می‌کنند

کاکرین از واژه مصرف‌کنندگان برای اشاره به بیماران، مراقبان و اعضای خانواده با تجربه دست اول از یک وضعیت مراقبت سلامت استفاده می‌کند.

مصرف‌کنندگان کاکرین:

  • از شواهد کاکرین برای آگاهی‌بخشی به تصمیم‌گیری‌ها در زمینه مراقبت‌های سلامت در زندگی خود و یا برای خانواده‌های‌شان استفاده می‌کنند
  • به اولویت‌بندی و اطمینان از این که سؤالات مرورهای کاکرین بر موارد مهم برای بیماران و مراقبان تمرکز می‌کند، کمک می‌نمایند
  • بر پیش‌نویس مرورهای کاکرین به‌عنوان یک داور همتای مصرف‌کننده برای اطمینان از قابلیت دسترسی آن‌ها برای همه نظر می‌دهند
  • به اداره‌کردن سازمان کمک می‌کنند
  • به ارتقای وجهه شواهد کاکرین در میان مردم کمک می‌کنند

به شبکه مصرف‌کننده کاکرین بپیوندید

بیماران و مراقبان می‌توانند به شبکه مصرف‌کننده کاکرین که یک جامعه بزرگ و روبه‌رشد از افراد در سراسر جهان است، بپیوندند. ما از تمام اعضای عمومی که علاقه‌مند به شواهد سلامت با کیفیت بالا هستند، استقبال می‌کنیم.

  • برای خبرنامه‌ها و به‌روزرسانی‌های مربوط به مصرف‌کنندگان کاکرین ثبت نام کنید.
  • به فرصت‌های یادگیری و آموزش دسترسی پیدا کنید
  • داوطلب کاکرین شوید و وظایف مربوط به مصرف‌کننده را کامل کنید.

به شبکه مصرف‌کننده کاکرین بپیوندید