نگرش‌های چندگانه در مورد ارائه خدمات بیمارستانی در منزل

پیام‌های کلیدی

- هنگام ارائه خدمات بیمارستانی در منزل، ایجاد یک فرآیند ساده برای متخصصان مراقبت سلامت به منظور ارجاع بیماران امری مهم است. این فرآیند شامل تهیه دستورالعمل‌های بالینی شفافی است که مشخص می‌کند این خدمات برای چه کسانی مناسب هستند.

- ارائه خدمات بیمارستان در منزل به نیروی کار آموزش‌دیده با مهارت‌هایی برای ارائه مراقبت بی‌خطر و موثر بیمار-محور در منزل، با ارتباط روشن، هم‌سو و سازگار میان کارکنان، بیماران و مراقبان نیاز دارد.

- مجموعه‌ای از سوالات را برای استفاده متخصصان و مدیران مراقبت سلامت در زمان راه‌اندازی خدمات جدید بیمارستانی در منزل یا اجرای خدمات موجود، پیشنهاد می‌کنیم. این سوالات به منظور کمک به برنامه‌ریزی و اجرای خدمات بیمارستانی در منزل و بهبود رضایت و پیامدها برای کارکنان، بیماران و مراقبین طراحی شده‌اند.

خدمات بیمارستانی در منزل چیست؟

ارائه خدمات بیمارستانی در منزل، مراقبت‌های سطح بیمارستانی را در منزل برای افرادی ارائه می‌دهد که در غیر این صورت باید در بیمارستان بستری می‌شدند. یکی از انواع این خدمات، اجتناب از پذیرش در بیمارستان است. این کار، ارائه خدمات بیمارستانی در منزل به منظور اجتناب از بستری شدن در بیمارستان (Admission Avoidance Hospital at Home) نامیده می‌شود. این خدمات برای افرادی که وضعیت آنها به‌طور طبیعی برای درمان به بستری شدن نیاز دارد، برای مثال تشدید بیماری ریه، جایگزین بستری در بیمارستان می‌شوند. در عوض، پزشک می‌تواند بیمار را در صورتی که برای درمان بیماری در منزل خود (یا مکانی که معمولا در آن زندگی می‌کند، از جمله در مراکز مراقبتی) مناسب است، برای مدت محدودی به این خدمات ارجاع دهد. نوع دیگر، ترخیص زودهنگام از بیمارستان به منزل (Early Discharge Hospital at Home) نام دارد. این خدمات باعث کوتاه شدن مدت زمان بستری افراد در بیمارستان پس از پذیرش در بخش بستری، برای مثال پس از جراحی یا درمان بیماری یا عارضه، می‌شوند. مراقبت‌هایی که بیماران معمولا از متخصصان مراقبت سلامت در بیمارستان دریافت می‌کنند، در عوض در منزل‌شان ارائه می‌شود و انتظار نمی‌رود کیفیت مراقبت‌ها به خطر افتد.

ما به دنبال چه یافته‌ای بودیم؟

هدف ما آن بود که بدانیم هنگام معرفی، اجرا و دریافت مراقبت از خدمات بیمارستانی در منزل چه عاملی اهمیت دارد. ما خواستیم طیفی از تجربیات و دیدگاه‌های مربوط به خدمات بیمارستانی در منزل و ترخیص زودهنگام را بررسی کنیم. آنها ممکن است عبارت باشند از مواردی که مدیران هنگام برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی خدمات بیمارستانی در منزل می‌خواهند بدانند، نظرات متخصصان مراقبت سلامت در مورد کار در زمینه خدمات بیمارستانی در منزل، آنچه برای بیمارانی که این نوع مراقبت‌ها را دریافت می‌کنند اهمیت دارد، یا اینکه خانواده و مراقبین چه برداشتی از خدمات بیمارستانی در منزل دارند.

ما چه کاری را انجام دادیم؟

در جست‌وجوی پژوهش‌هایی بودیم که تجربیات، نگرش‌ها یا باورهای مربوط به خدمات بیمارستانی در منزل را از دیدگاه بیماران، مراقبان، متخصصان سلامت، مدیران و تامین‌کنندگان سلامت بررسی کردند. این مطالعات به بررسی خدمات بیمارستانی موجود در منزل و خدماتی که در حال راه‌اندازی بودند، برای افراد مبتلا به طیف وسیعی از بیماری‌ها، مانند سکته مغزی، پنومونی یا پس از جراحی، پرداختند. این مطالعات از مصاحبه یا گروه‌های متمرکز برای بررسی دیدگاه‌های افرادی که در ارائه یا دریافت خدمات بیمارستانی در منزل مشارکت داشتند، استفاده کردند. یافته‌های هر یک از مطالعات را ارزیابی و خلاصه کردیم. یافته‌های مهمی را در سراسر مطالعات شناسایی و سپس میزان اطمینان خود را به هر یافته ارزیابی کردیم. این اطمینان (یا اعتماد) بستگی به این داشت که برای مثال، چه مقدار اطلاعات مربوط به یک یافته خاص در مطالعات ارائه شده است.

ما به چه نتایجی رسیدیم؟

تعداد 52 مطالعه را یافتیم که خدمات بیمارستانی در منزل را مورد بررسی قرار دادند، از جمله 31 مورد ترخیص زودهنگام (Early Discharge)، 16 مورد اجتناب از پذیرش (Admission Avoidance) و پنج مورد ترکیبی از ترخیص زودهنگام و اجتناب از پذیرش. این مطالعات یا مصاحبه کردند یا بر گروه‌هایی با 662 کارمند بخش مراقبت سلامت، 900 بیمار، 417 مراقب و هشت حامی مالی بخش سلامت متمرکز بودند.

در مجموع، 12 یافته اصلی را پس از ارزیابی تمام مطالعات شناسایی کردیم. این یافته‌ها را به‌ صورت زیر دسته‌بندی کردیم: (1) توسعه روابط ذی‌نفعان و نظام سلامت قبل از اجرا، (2) فرآیندها، منابع و مهارت‌های مورد نیاز برای اجرای بی‌خطر و موثر مداخله، (3) قابلیت پذیرش و تاثیرات مراقبین، و (4) تداوم خدمات. به اکثر یافته‌های خود اطمینان داریم، اما به برخی یافته‌ها اعتماد کمتر، عمدتا به دلیل کم بودن تعداد مطالعات و مصاحبه‌ها با سرمایه‌گذاران سلامت که در یافته‌های مرور مشارکت داشتند.

محدودیت‌های شواهد چه هستند؟

همه مطالعات به جز یک مورد در کشورهایی با سطح درآمد بالا انجام شدند، بنابراین یافته‌ها ممکن است قابل تعمیم به کشورهایی با سطح درآمد پائین و متوسط نباشند. برخی از مطالعات تمام اطلاعاتی را که ممکن بود مفید باشند، گزارش نکردند. برای مثال، اطلاعات مربوط به تعداد کارکنان بخش خدمات و نوع وظایف در ارائه خدمات همیشه در دسترس نبودند.

این شواهد تا چه زمانی به‌روز است؟

شواهد تا نوامبر 2022 به‌روز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

اجرای خدمات بیمارستانی در منزل و ترخیص زودهنگام از بیمارستان به منزل (Implementing Admission Avoidance and Early Discharge Hospital at Home) مستلزم توسعه اولیه خط‌مشی‌ها، مشارکت ذی‌نفعان، فرآیندهای پذیرش کارآمد، ارتباطات موثر و نیروی کار ماهر برای اجرای بی‌خطر و موثر خدمات بیمارستانی در منزل به صورت فرد محور، دستیابی به پذیرش توسط کارکنانی که بیماران را به این خدمات ارجاع می‌دهند و تضمین تداوم خدمات است. با توجه به افزایش احتمالی استفاده از این خدمات برای مدیریت مراجعات فزاینده به بخش‌های اورژانس، پژوهش‌های آتی باید بر کشورهایی با سطح درآمد پائین‌تر و مناطق روستایی، دیدگاه‌های ذی‌نفعان در سطح نظام سلامت و بررسی تاثیرات منفی بالقوه بر مراقبین، به‌ ویژه در رابطه با ارائه خدمات بیمارستانی در منزل متمرکز شوند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

در سراسر جهان، تقاضا برای ارائه خدمات بیمارستانی در منزل (Hospital at Home) به‌ عنوان جایگزینی برای بستری شدن در بیمارستان رو به افزایش است. اگرچه شواهد روزافزونی در مورد اثربخشی و مقرون به صرفه بودن ارائه خدمات بیمارستانی در منزل وجود دارد، مدیران بخش خدمات سلامت، متخصصان سلامت و سیاست‌گذاران به شواهدی در مورد چگونگی اجرای این خدمات و تداوم آنها در مقیاس وسیع‌تر نیاز دارند.

اهداف: 

(1) شناسایی، ارزیابی و سنتز شواهد پژوهش کیفی در مورد عواملی که بر اجرای ارائه خدمات بیمارستانی در منزل و ترخیص زودهنگام از بیمارستان به منزل (Admission Avoidance Hospital at Home and Early Discharge Hospital at Home) تاثیر می‌گذارند، از دیدگاه ذی‌نفعان متعدد، از جمله سیاست‌گذاران، مدیران بخش خدمات سلامت، متخصصان سلامت، بیماران و مراقبین آنها.

(2) کشف چگونگی ارتباط یافته‌های ترکیبی و کمک به توضیح یافته‌های مرورهای مداخله‌ای کاکرین از ارائه خدمات بیمارستانی در منزل و ترخیص زودهنگام از بیمارستان به منزل.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه‌های MEDLINE؛ CINAHL؛ Global Index Medicus و Scopus را تا 17 نوامبر 2022 جست‌وجو کردیم. از سوی دیگر از بررسی منابع و جست‌وجوی استنادی برای شناسایی مطالعات بیشتر استفاده کردیم. به جست‌وجو برای یافتن مطالعات به هر زبانی پرداختیم.

معیارهای انتخاب: 

مطالعات کیفی و مطالعات ترکیبی را با روش‌های گردآوری و آنالیز داده‌های کیفی برای بررسی اجرای خدمات جدید یا موجود بیمارستانی در منزل از دیدگاه ذی‌نفعان مختلف وارد این مرور کردیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده به‌طور مستقل از هم مطالعات را انتخاب کردند، ویژگی‌های مطالعه و مولفه‌های مداخله را استخراج کردند، محدودیت‌های روش‌شناسی (methodology) را با استفاده از چک‌لیست مهارت‌های ارزیابی انتقادی (Critical Appraisal Skills Checklist; CASP) ارزیابی کرده و سطح اعتماد را به یافته‌ها با استفاده از GRADE-CERQual (اطمینان به شواهد از طریق مرور پژوهش‌های کیفی (Confidence in the Evidence from Reviews of Qualitative research)) مورد بررسی قرار دادند. از سنتز موضوعی برای ترکیب داده‌ها در سراسر مطالعات و شناسایی عواملی که ممکن است بر اجرای خدمات بیمارستانی در منزل تاثیر بگذارند، استفاده کردیم.

نتایج اصلی: 

از 7535 رکورد شناسایی‌شده از طریق جست‌وجو در بانک اطلاعاتی و یک مورد شناسایی‌شده از ردیابی استنادی، 52 مطالعه کیفی را وارد این مرور کردیم که به بررسی اجرای خدمات بیمارستانی در منزل (31 مورد ترخیص زودهنگام (Early Discharge)، 16 مورد اجتناب از پذیرش (Admission Avoidance)، 5 مورد خدمات ترکیبی)، در 13 کشور و از دیدگاه 662 کارمند در سطح بخش خدمات (متخصصان بالینی، مدیران)، هشت کارمند در سطح نظام سلامت (مدیران عالی‌رتبه، صاحبان بیمه)، 900 بیمار و 417 مراقب پرداختند. به‌طور کلی، در 40 مطالعه نگرانی‌های اندکی در رابطه با روش‌شناسی (methodology) و در 12 مطالعه نگرانی‌های اساسی داشتیم. نگرانی‌های اصلی شامل روش‌های گردآوری داده‌ها (مانند عدم گزارش‌دهی راهنمای موضوع)، روش‌های آنالیز داده‌ها (مانند داده‌های ناکافی برای پشتیبانی از یافته‌ها) و عدم گزارش‌ از تایید اخلاقی مطالعه بودند. پس از سنتز، 12 یافته را شناسایی کردیم که دارای اعتماد بالا (10 = n) و متوسط ​​(n = 2) بوده و آنها را در چهار موضوع طبقه‌بندی کردیم: (1) توسعه روابط ذی‌نفعان و نظام سلامت قبل از اجرا، (2) فرآیندها، منابع و مهارت‌های مورد نیاز برای اجرای بی‌خطر و موثر مداخله، (3) قابلیت پذیرش و تاثیرات مراقبین، و (4) تداوم خدمات.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information