برنامه‌های فرزندپروری برای والدین مبتلا به اسکیزوفرنی یا بیماری‌های روانی جدی مرتبط با آن

سوال مطالعه مروری

برنامه‌های فرزندپروری برای افراد مبتلا به اسکیزوفرنی یا بیماری‌های روانی جدی مرتبط با آن تا چه اندازه موثر هستند؟

پیشینه

حدود یک-سوم افراد مبتلا به اسکیزوفرنی پدر و مادر هستند. هدف برنامه‌های فرزندپروری، حمایت و آموزش والدین برای کمک به مدیریت رفتار فرزندشان است. برنامه‌های هدفمند فرزندپروری برای این گروه از بیماران می‌تواند برای والدین و فرزندان آنها تاثیر مثبتی داشته باشد. این مرور با هدف گردآوری شواهد موجود پیرامون برنامه‌های فرزندپروری اعمال شده در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی یا بیماری‌های روانی مرتبط با آن انجام شد تا بفهمیم که ارائه چنین حمایتی در بهبود مهارت‌های فرزندپروری یا تعامل والدین با فرزند خود موثر است یا خیر.

جست‌وجو

در مارچ 2020 و فوریه 2021، جست‌وجوی الکترونیکی را برای یافتن کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده از اجرای برنامه‌های فرزندپروری در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی یا بیماری‌های روانی جدی انجام دادیم. ما 36 مطالعه را پیدا کرده و بررسی کردیم تا ببینیم به تحقیقات ما مرتبط هستند یا خیر.

شواهد موجود

فقط یک کارآزمایی شرایط ورود را به این مرور داشت، اما داده‌های قابل استفاده‌ای را ارائه نداد. بنابراین، شواهد کافی و قوی برای آگاهی از اثربخشی اجرای برنامه‌های فرزندپروری در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی یا بیماری‌های روانی مرتبط با آن وجود ندارد.

نتیجه‌گیری‌‌ها

شواهد کافی برای ارائه توصیه‌هایی در مورد اجرای برنامه‌های فرزندپروری در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی یا بیماری‌های روانی جدی وجود ندارد. تحقیقات آینده باید مطالعات دقیقی را برای آزمایش اثربخشی برنامه‌های فرزندپروری که پیش از این طراحی شده‌اند، انجام دهند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

تنها کارآزمایی وارد شده شواهد غیر-قطعی را ارائه کردند. شواهد کافی برای توصیه به افراد مبتلا به اسکیزوفرنی (یا بیماری‌های روانی جدی مرتبط با آن) یا پزشکان، یا برای تغییر سیاست‌های درمانی وجود ندارد. اگرچه شواهدی از RCT به دست نیامد، مداخلات اعمال شده روی والدین برای افراد مبتلا به اسکیزوفرنی یا بیماری‌های روانی جدی مرتبط با آن توسعه یافته است. تحقیقات آینده باید این موارد را در RCTها آزمایش کنند تا مجموعه شواهد برای این جمعیت از بیماران بهبود یابد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

حدود یک-سوم افرادی که مبتلا به اسکیزوفرنی یا بیماری‌های روانی جدی هستند، والدین خواهند بود. هم والدین و هم فرزندان در این جمعیت به دلیل بیماری روانی والدین در معرض خطر پیامدهای نامطلوب قرار دارند. مداخلات اعمال شده برای والدین به منظور بهبود مهارت‌های فرزندپروری و کاهش رفتارهای مخرب کودک موثر شناخته شده‌اند. این مرور سیستماتیک با هدف سنتز مجموعه شواهد برای مداخلات اعمال شده روی والدین، به‌طور خاص برای والدین مبتلا به اسکیزوفرنی یا بیماری‌های روانی جدی، طراحی و اجرا شد.

اهداف: 

ارزیابی تاثیر مداخلات اعمال شده برای والدین مبتلا به اسکیزوفرنی یا بیماری‌های روانی جدی مرتبط با آن.

روش‌های جست‌وجو: 

در 10 فوریه 2021، پایگاه ثبت کارآزمایی‌هایی مبتنی بر مطالعه گروه اسکیزوفرنی در کاکرین را جست‌وجو کردیم، که شامل موارد زیر بود: پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌ شده کاکرین (CENTRAL)؛ Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL)؛ ClinicalTrials.Gov؛ Embase؛ International Standard Randomised Controlled Trial Number (ISRCTN)؛ MEDLINE؛ PsycINFO؛ PubMed؛ و پلت‌فرم بین‌المللی پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت.

معیارهای انتخاب: 

مطالعات واجد شرایط، کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای (randomised controlled trials; RCTs) بودند که مداخلات اعمال شده را روی والدین با شرایط کنترل برای افراد مبتلا به اسکیزوفرنی یا بیماری‌های روانی جدی مرتبط با کودک بین سنین 0 تا 18 مقایسه کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

به‌طور مستقل از هم استنادها را بررسی کرده، مطالعات را انتخاب، داده‌ها را استخراج و کیفیت مطالعه را ارزیابی کردیم. خطر سوگیری (bias) را برای مطالعات وارد شده بررسی کردیم.

نتایج اصلی: 

ما فقط یک کارآزمایی (50 = n) را وارد کردیم، و امکان استخراج هیچ گونه داده‌ای وجود نداشت زیرا نویسندگان هیچ عددی را برای میانگین و انحراف استاندارد پیامدهای مورد نظر ما ارائه نکردند؛ آنها فقط گزارش دادند که نتایج در سطح 0.05 معنی‌دار بودند یا خیر. سه دامنه از کارآزمایی، خطر سوگیری بالایی داشت.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information