انجام تست برای شناسایی مناسب‌ترین آنتی‌بیوتیک‌ها در درمان عفونت باکتریایی خون: آیا تست‌های سریع بهتر از تست‌های استاندارد هستند؟

هدف از این مرور کاکرین چیست؟

افراد مبتلا به عفونت‌های خونی نیاز به درمان فوری با آنتی‌بیوتیک‌ها دارند. شناسایی باکتری‌های عامل ایجاد عفونت کمک می‌کند تا آنتی‌بیوتیک درست و مناسب تجویز شود. تست‌های حساسیت سریع یک تکنولوژی برای انجام سریع این کار بوده، و هدف آنها بهبود مراقبت از بیمار است. ما ارزیابی کردیم که استفاده از این تست‌ها باعث کاهش موارد مرگ‌ومیر یا کوتاه شدن دوره بیماری می‌شود یا خیر.

پیام‌های کلیدی

انجام تست‌های حساسیت سریع برای شناسایی فوری آنتی‌بیوتیک مناسب در افراد مبتلا به سپسیس خونی ممکن است تفاوتی اندک تا عدم تفاوت را در موارد زیر ایجاد کنند که عبارتند از:

· چند نفر ظرف 30 روز پس از تشخیص سپسیس خونی فوت می‌کنند؛

· افراد چه مدت زمانی را در بیمارستان می‌مانند؛

· آیا آنتی‌بیوتیک مناسب تجویز شد.

انجام مطالعات بزرگ‌تر کمک خواهند کرد تا بدانیم استفاده از تست‌های حساسیت سریع، این پیامدها را بهبود می‌بخشند یا خیر.

در این مطالعه مروری چه موضوعی مورد بررسی قرار گرفت؟

تست‌های حساسیت در آزمایشگاه انجام می‌شوند، و به بررسی این موضوع می‌پردازند که باکتری‌ها می‌توانند در مواجهه با انواع آنتی‌بیوتیک‌ها رشد کنند یا خیر، و این اطمینان را ایجاد کنند که آنتی‌بیوتیک‌های تجویز شده علیه ارگانیسم ایجاد کننده عفونت فعال هستند. روش استاندارد، کشت نمونه‌های خون است، اما رسیدن به نتیجه 36 ساعت طول می‌کشد. انجام تست‌های سریع برای شناسایی باکتری‌های عامل عفونت‌های خون و حساسیت آنها به آنتی‌بیوتیک‌ها، نتایج را در عرض هشت ساعت یا کمتر ارائه می‌دهند. این تست‌های حساسیت سریع عبارتند از:

· تست‌هایی که تاثیر مستقیم آنتی‌بیوتیک‌ها را روی باکتری‌ها بررسی می‌کنند (تست‌های فنوتیپی (phenotypic tests))؛ و

· تست‌هایی که به دنبال یافتن ژن‌های خاص در باکتری‌ها هستند تا ببینند در برابر یک آنتی‌بیوتیک حساس هستند یا مقاوم (تست‌های ژنوتیپی (genotypic tests)).

نتایج اصلی این مطالعه مروری چه هستند؟

شش مطالعه را یافتیم که شامل 1638 بزرگسال مبتلا به عفونت‌های خونی بودند. تمام مطالعات در مراکز پزشکی تخصصی در کشورهای با سطح درآمد بالا در اروپا، ایالات متحده آمریکا و آسیای شرقی انجام شدند.

در مقایسه با تست‌های استاندارد، تست‌های حساسیت سریع ممکن است تفاوتی اندک تا عدم تفاوت را در موارد زیر ایجاد کنند:

· چند نفر ظرف 30 روز فوت کردند (شواهد حاصل از شش مطالعه روی 1638 نفر)؛

· افراد چه مدت زمانی را در بیمارستان ماندند (4 مطالعه روی 1165 نفر)؛ یا

· چه مدت زمانی طول کشید تا آنتی‌بیوتیک مناسب برای درمان عفونت تجویز شد (5 مطالعه روی 1493 نفر).

تست‌های حساسیت سریع فنوتیپی ممکن است زمان سپری شده را تا دریافت آنتی‌بیوتیک مناسب کاهش دهند؛ اما این یافته نامطمئن است (شواهد حاصل از 2 مطالعه روی 564 نفر).

تست‌های حساسیت سریع ژنوتیپی می‌توانند تفاوتی اندک یا عدم تفاوت در زمان سپری شده تا دریافت آنتی‌بیوتیک مناسب ایجاد کنند (شواهد حاصل از 4 مطالعه روی 1074 نفر).

اعتماد ما به این نتایج محدود است زیرا:

· تعداد مرگ‌ومیرهای گزارش شده در مطالعات بسیار پائین‌تر از آن بود که تفاوت مهمی را نشان دهند؛

· تست‌های استفاده شده و نتایج حاصل از مطالعات بسیار متنوع بودند؛

· مطالعات تعداد کافی را از شرکت‌کنندگان وارد نکردند تا بتوان نتیجه‌گیری‌های قطعی را انجام داد.

انجام پژوهش‌های بیشتر به احتمال زیاد این نتایج را تغییر خواهند داد.

این مطالعه مروری تا چه زمانی به‌روز است؟

شواهد منتشر شده را تا 21 اکتبر 2020 وارد کردیم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

مزایای تئوریکی تست حساسیت سریع در بهبود مستقیم مورتالیتی، زمان سپری شده تا ترخیص از بیمارستان، یا زمان سپری شده تا دریافت آنتی‌بیوتیک مناسب در این مطالعات تصادفی‌سازی شده به اثبات نرسیده‌اند. مطالعات آینده‌نگر بزرگ در آینده باید به گونه‌ای طراحی شوند که بر مهم‌ترین پیامدهای بالینی متمرکز شده و هدف آنها بهینه‌سازی روش‌ها یا مسیرهای کشت خون باشند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

انتظار می‌رود تست‌های حساسیت ضد-میکروبی سریع، زمان لازم را جهت دستیابی به نتایج بالینی مهم از کشت خون کاهش دهند. این امر ممکن است متخصصان بالینی را قادر سازد تا درمان هدفمند بهتری را با توجه به نیازهای فرد انتخاب کرده، و در نتیجه، پیامدهای سلامت (مورتالیتی، مدت زمان بستری در بیمارستان) را بهبود بخشند و تجویز غیر-ضروری آنتی‌بیوتیک‌ها را در سطح گسترده کاهش دهند؛ در نتیجه میزان مقاومت ضد-میکروبی کاهش می‌یابد.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات تست حساسیت سریع در برابر تست حساسیت استاندارد برای عفونت‌های جریان خون (bloodstream infections; BSIs).

روش‌های جست‌وجو: 

برای شناسایی مطالعات با پیامدهای انتخاب شده، پایگاه‌های ثبت تخصصی گروه بیماری‌های عفونی در کاکرین، CENTRAL؛ MEDLINE؛ LILACS و دو پایگاه ثبت کارآزمایی‌ها را بین سال‌های 1987 و اکتبر 2020 جست‌وجو کردیم. از «عفونت جریان خون» و «تست حساسیت ضد-میکروبی» به عنوان واژه‌های جست‌وجو استفاده کردیم. هیچ محدودیتی را در مورد زبان نگارش مقاله یا وضعیت انتشار آن اعمال نکردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) که به مقایسه تست حساسیت ضد-میکروبی سریع (با ≤ 8 ساعت زمان لازم تا دستیابی به نتیجه) در برابر تست حساسیت ضد-میکروبی معمول در افراد مبتلا به BSI ناشی از هر نوعی از باکتری پرداختند، که بر اساس کشت خون مثبت تشخیص داده شدند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم منابع و گزارش‌های متن کامل مطالعات بالقوه مرتبط را غربالگری کردند، داده‌ها را از مطالعات استخراج کرده، و به ارزیابی خطر سوگیری (bias) پرداختند. هرگونه اختلاف‌نظری در حضور نویسنده سوم مرور بحث و حل‌وفصل شد. برای مورتالیتی، به صورت یک پیامد دو-حالتی، تعداد رویدادها را در هر بازو استخراج کرده، و خطر نسبی (RR) را با 95% فاصله اطمینان (CI) برای مقایسه تست حساسیت سریع با روش‌های معمول ارائه دادیم. از نرم‌افزار Review Manager 5.4 برای متاآنالیز داده‌ها استفاده کردیم. برای پیامدهای دیگر، که پیامدهای زمان-تا-رویداد هستند (زمان سپری شده تا ترخیص از بیمارستان، زمان سپری شده تا تغییر اولین آنتی‌بیوتیک مناسب)، به دلیل ناهمگونی در معیارهای پیامد، سنتز روایت‌گونه (narrative) کیفی را انجام دادیم.

نتایج اصلی: 

شش کارآزمایی را با 1638 شرکت‌کننده وارد مرور کردیم. برای تست حساسیت ضد-میکروبی سریع در مقایسه با روش‌های معمول، تفاوتی اندک یا عدم تفاوت در مورتالیتی بین گروه‌ها وجود داشت (RR: 1.10؛ 95% CI؛ 0.82 تا 1.46؛ 6 RCT؛ 1638 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت پائین). در تجزیه‌وتحلیل زیر-گروه، برای تست حساسیت ضد-میکروبی سریع ژنوتیپی یا مولکولی در مقایسه با روش‌های مرسوم، تفاوتی اندک یا عدم تفاوت در میزان مورتالیتی بین گروه‌ها دیده شد (RR: 1.02؛ 95% CI؛ 0.69 تا 1.49؛ 4 RCT؛ 1074 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت پائین). برای تست حساسیت ضد-میکروبی سریع فنوتیپی در مقایسه با روش‌های مرسوم، تفاوتی اندک یا عدم تفاوت در میزان مورتالیتی بین گروه‌ها وجود داشت (RR: 1.37؛ 95% CI؛ 0.80 تا 2.35؛ 2 RCT؛ 564 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت پائین).

در تجزیه‌وتحلیل کیفی، تست حساسیت سریع ممکن است تفاوتی اندک یا عدم تفاوت را در زمان سپری شده تا ترخیص از بیمارستان ایجاد کند (4 RCT؛ 1165 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت پائین). در تجزیه‌وتحلیل کیفی، تست حساسیت سریع ژنوتیپی در مقایسه با تست مرسوم ممکن است تفاوتی اندک یا عدم تفاوت را در زمان سپری شده تا دریافت آنتی‌بیوتیک مناسب ایجاد کند (3 RCT؛ 929 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت پائین). در تجزیه‌وتحلیل زیر-گروه، تست حساسیت سریع فنوتیپی در مقایسه با تست مرسوم ممکن است زمان سپری شده را تا دریافت آنتی‌بیوتیک مناسب بهبود ببخشد (RR: -17.29؛ CI؛ 45.05- تا 10.47؛ 2 RCT؛ 564 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت پائین).

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information