خنک کردن به همراه زنون استنشاقی برای نوزادان مبتلا به انسفالوپاتی هیپوکسیک-ایسکمیک

سوال مطالعه مروری: خنک کردن به همراه زنون استنشاقی در مقایسه با خنک کردن به تنهایی برای بهبود بقا و رشد نوزادان تازه متولد شده که ممکن است از کمبود اکسیژن در هنگام تولد رنج ببرند، چگونه عمل می‌کند؟

پیشینه: انسفالوپاتی هیپوکسیک-ایسکمیک (hypoxic-ischaemic encephalopathy)، یا HIE، آسیب مغزی ناشی از محرومیت اکسیژن در مغز حین زایمان است (آسفیکسی زایمان (birth asphyxia)). این بیماری علت اصلی مرگ‌ومیر یا اختلال شدید در نوزادان است. هنگامی که دمای بدن نوزاد بلافاصله پس از تولد کاهش می‌یابد، هیپوترمی ‌درمانی (therapeutic hypothermia) (خنک کردن) یک گزینه درمانی موجود برای کاهش احتمال آسیب شدید مغزی است. اگر چه نشان داده شده که استفاده از خنک کننده یک درمان موثر برای HIE نوزاد است، نیمی ‌از نوزادان تازه متولد شده درمان شده هنوز هم می‌میرند یا بعدا دچار عواقب تکامل سیستم عصبی در طول زندگی خود می‌شوند. شواهد نشان می‌دهد که زنون استنشاقی، یک گاز بی‌بو، همراه با خنک کردن بدن، می‌تواند به بهبود بقا و رشد در 18 تا 36 ماه کمک کند.

ویژگی‌های مطالعه: این مرور یک کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده را یافت که تاثیرات کوتاه‌-مدت خنک کردن را به همراه زنون برای نوزادان مبتلا به HIE مورد بررسی قرار داد.

نتایج کلیدی: این کارآزمایی 92 شرکت‌کننده را ثبت‌نام کرد. خنک کردن به همراه زنون پیامدهای بالینی پیش از ترخیص از بیمارستان را در مقایسه با خنک کردن به تنهایی بهبود نبخشید. داده‌های مربوط به رشد در طولانی‌مدت ارائه نشد.

کیفیت شواهد: شواهد با کیفیت پائین فعلی برای نشان دادن اینکه خنک کردن به همراه زنون، بقا و رشد نوزادان تازه متولد شده مبتلا به HIE را بهبود می‌بخشد یا خیر، کافی نیست. شواهد تا آگوست 2017 به‌روز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهد موجود حاصل از یک کارآزمایی آزمایشی تصادفی‌سازی و کنترل شده کوچک برای نشان دادن اینکه خنک کردن به همراه زنون در نوزادان ترم و نزدیک ترم مبتلا به HIE ایمن یا موثر است یا خیر، کافی نیست. کارآزمایی‌های بیش‌تری برای گزارش پیامدهای طولانی‌مدت تکامل سیستم عصبی مورد نیاز هستند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

انسفالوپاتی هیپوکسیک-ایسکمیک (hypoxic‐ischaemic encephalopathy; HIE) یک عارضه جدی زایمان است که نوزادان ترم و پره‌ترم دیرهنگام (late preterm) را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگرچه هیپوترمی درمانی (therapeutic hypothermia) (خنک کردن) به عنوان یک درمان موثر برای نوزادان مبتلا به HIE پیشنهاد شده، بسیاری از نوزادان خنک شده دارای پیامدهای طولانی‌مدت ضعیف تکامل سیستم عصبی هستند. در مدل‌های حیوانی انسفالوپاتی نوزادان، زنون استنشاقی همراه با خنک شدن، محافظت عصبی بهتری را نسبت به خنک شدن به تنهایی نشان داده است.

اهداف: 

تعیین تاثیرات زنون به عنوان یک ابزار کمکی برای هیپوترمی درمانی بر مرگ‌ومیر و موربیدیتی تکامل سیستم عصبی و تعیین عوارض جانبی با تشخیص بالینی مهم از زنون به همراه هیپوترمی درمانی در نوزادان تازه متولد شده مبتلا به HIE. ارزیابی پیش‌بینی‌های زودهنگام پیامدهای جانبی و عوارض جانبی بالقوه زنون.

روش‌های جست‌وجو: 

ما از استراتژی استاندارد گروه مرور نوزادان در کاکرین برای جست‌وجو در کتابخانه کاکرین (شماره 8، 2017)؛ MEDLINE (از 1966)؛ Embase (از 1966) و PubMed (از 1966) برای یافتن کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده و شبه-تصادفی‌سازی شده استفاده کردیم. خلاصه مقالات کنفرانس‌ها و فهرست منابع مقالات ذکر شده را نیز جست‌وجو کردیم. جست‌وجوی اخیر خود را در آگوست 2017 انجام دادیم.

معیارهای انتخاب: 

تمام کارآزمایی‌هایی را که نوزادان انسفالوپاتیک ترم یا پره‌ترم دیرهنگام را به دریافت خنک‌ کردن همراه با زنون یا خنک کردن به تنهایی تخصیص دادند، صرف نظر از زمان‌بندی (سن شروع و طول مدت) و غلظت‌های مورد استفاده برای تجویز زنون، وارد کردیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم نتایج جست‌وجو را بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده برای ورود ارزیابی کردند، خطر سوگیری (bias) را بررسی و داده‌ها را استخراج کردند. متاآنالیز (meta‐analyses) را با استفاده از خطرات نسبی (RRs)، تفاوت‌های خطر (RDs) و تعداد افراد مورد نیاز جهت درمان تا حصول یک پیامد مثبت بیشتر (number needed to treat for an additional beneficial outcome; NNTB) با 95% فواصل اطمینان (CIs) برای پیامدهای دو-حالتی و تفاوت‌های میانگین (MD) برای داده‌های پیوسته انجام دادیم.

نتایج اصلی: 

یک کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده واحد که 92 شرکت‌کننده را به کار گرفت، برای ورود به این مرور واجد شرایط بود. محققان پیامدهای طولانی‌مدت تکامل سیستم عصبی را گزارش نکردند، از جمله پیامد اولیه این مرور - مرگ‌ومیر یا ناتوانی عمده طولانی‌مدت در تکامل سیستم عصبی نوزادان (18 ماهگی تا سه سالگی). بر اساس شواهد با کیفیت پائین، خنک کردن به همراه زنون با کاهش مرگ‌ومیر در آخرین پیگیری مرتبط نبود. محققان تفاوت‌های قابل توجهی را بین گروه‌ها از نظر سایر پیامدهای ثانویه این مرور، مانند بیومارکرهای آسیب مغزی بررسی شده با تصویربرداری رزونانس مغناطیسی و وقوع تشنج را در طول بستری اولیه در بیمارستان ذکر نکردند. داده‌های موجود افزایش نرخ حوادث جانبی را در گروه خنک کردن به همراه زنون در مقایسه با گروه خنک کردن به تنهایی نشان نمی‌دهند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information