درمان عفونت مزمن قفسه سینه ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک

سوال مطالعه مروری

ما شواهد را برای مشاهده این‌که آنتی‌بیوتیک درمانی طولانی‌مدت برای عفونت مزمن با استافیلوکوکوس اورئوس حساس به متی‌سیلین (methicillin-sensitive Staphylococcus aureus; MSSA) در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک منجر به بهبود پیامدهای بالینی و نتایج بهتر برای اندازه‌گیری عفونت می‌شود، بررسی کردیم.

پیشینه

فیبروز سیستیک وضعیتی ارثی است که باعث تشکیل موکوس ضخیم در ریه‌ها شده و این امر منجر به عفونت مداوم با باکتری می‌شود. استافیلوکوکوس اورئوس حساس به متی‌سیلین (هم‌چنین به عنوان MSSA شناخته می‌شود) نام داده شده به یک باکتری مخصوص است که علت شایع عفونت ریه را در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک تشکیل می‌دهد. این باکتری می‌تواند عفونت طولانی‌مدت را در افراد مبتلا به این بیماری ایجاد کند که منجر به بدتر شدن عملکرد ریه و در کل پیامدهای بالینی ضعیف شود. در حال حاضر دستورالعمل‌های مبتنی بر نتایج کارآزمایی که پزشکان را برای بهترین شیوه درمان این عفونت در افراد مبتلا آگاه کند، وجود ندارد. این یک نسخه به‌روز شده از این مرور است.

تاریخ جست‌وجو

شواهد تا تاریخ زیر به‌روز است: 09 فوریه 2018.

ویژگی‌های مطالعه

58 کارآزمایی را در جست‌وجوهایمان یافتیم، اما نتوانستیم کارآزمایی را که درمان‌های مختلف را برای این شرایط در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک مقایسه می‌کند، بیابیم. بنابراین، هیچ کدام از این کارآزمایی‌ها برای ورود به نسخه فعلی این مرور واجد شرایط نبودند.

نتایج کلیدی

اگرچه استافیلوکوکوس اورئوس حساس به متی‌سیلین یک علت شایع و مهم عفونت ریه در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک است؛ هیچ توافقی در مورد این‌که بهترین روش درمان برای عفونت طولانی‌مدت چه باشد، وجود ندارد. این مرور نیاز به سازماندهی کارآزمایی‌های با طراحی خوب را برجسته کرد تا بهترین استراتژی مدیریتی را برای عفونت استافیلوکوکوس اورئوس حساس به متی‌سیلین در افراد مبتلا به این بیماری تعیین کند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای که معیارهای ورود را به این مرور داشته باشد، شناسایی نشد. اگرچه استافیلوکوکوس اورئوس حساس به متی‌سیلین یک علت شایع و مهم عفونت ریه در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک است؛ هیچ توافقی در مورد این‌که بهترین روش درمان برای عفونت طولانی‌مدت چه باشد، وجود ندارد. این مرور، نیاز به سازماندهی کارآزمایی‌های با طراحی خوب را برجسته کرده که می‌توانند شواهدی را برای حمایت از بهترین استراتژی مدیریتی در عفونت مزمن استافیلوکوکوس اورئوس حساس به متی‌سیلین در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک فراهم کنند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

فیبروز سیستیک یک اختلال وراثتی تهدید کننده زندگی است که چندین ارگان را درگیر می‌کند؛ و همراه با بیماری ریوی و ترشحات غیر-طبیعی ضخیم راه هوایی و عفونت باکتریایی مداوم مشخص می‌شوند. بیماری‌های مزمن و پیشرونده ریوی مهم‌ترین علت مرگ‌ومیر و موربیدیتی در این شرایط است، بنابراین تمرکز اصلی پژوهش‌ها و مراقبت‌های بالینی روی این موضوع است. استافیلوکوکوس اورئوس (Staphylococcus aureus) علت اصلی عفونت قفسه سینه در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک است. شروع زودرس و هم‌چنین مزمن عفونت ریه با این ارگانیسم در کودکان جوان و بزرگسالان منجر به بدتر شدن عملکرد ریه، تغذیه ضعیف‌تر و افزایش پاسخ التهابی راه‌های هوایی می‌شود، بنابراین منجر به پیامدهای بالینی کلی ضعیف‌تر خواهند شد. در حال حاضر، دستورالعمل‌های مبتنی بر شواهد برای درمان ساپرسیو مزمن برای عفونت استافیلوکوکوس اورئوس در فیبروز سیستیک، مانند مواردی که در عفونت سودوموناس آئروژینوزا استفاده می‌شدند، وجود ندارد. این یک نسخه به‌روز شده از مروری است که قبلا منتشر شده است.

اهداف: 

ارزیابی شواهد با توجه به اثربخشی رژیم‌های طولانی‌مدت درمان آنتی‌بیوتیک برای عفونت مزمن با عفونت استافیلوکوکوس اورئوس حساس به متی‌سیلین (methicillin-sensitive Staphylococcus aureus; MSSA) در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک و تعیین این‌که منجر به بهبود پیامدهای میکروبیولوژی و بالینی آنها می‌شود یا خیر.

روش‌های جست‌وجو: 

کارآزمایی‌ها با جست‌وجو در پایگاه ثبت کارآزمایی‌های فیبروز سیستیک در گروه فیبروز سیستیک و اختلالات ژنتیکی در کاکرین، MEDLINE؛ Embase، جست‌وجوی دستی فهرست منابع مقالات و از طریق تماس با متخصصان محلی و بین‌المللی در این زمینه، شناسایی شدند. زمان آخرین جست‌وجو در پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه فیبروز سیستیک: 09 فوریه 2018.

هم‌چنین بانک‌های اطلاعاتی کارآزمایی‌های در حال انجام را جست‌وجو کردیم. تاریخ آخرین جست‌وجو: 20 می 2018.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی یا شبه‌-تصادفی‌سازی و کنترل شده که ترکیباتی را از آنتی‌میکروبیال‌های داخل وریدی یا خوراکی، استنشاقی و موضعی به‌عنوان درمان بازدارنده عفونت مزمن با استافیلوکوکوس اورئوس حساس به متی‌سیلین با دارونما (placebo) یا عدم درمان مقایسه می‌کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

نویسندگان به‌طور مستقل از هم همه نتایج جست‌وجو را برای واجد شرایط بودن ارزیابی کردند. هیچ کارآزمایی واجد شرایطی شناسایی نشد.

نتایج اصلی: 

جست‌وجوها 58 کارآزمایی را شناسایی کردند؛ اما هیچ کدام برای ورود به نسخه فعلی این مرور، واجد شرایط نبودند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information