پیوند سلول‌های خون‏ساز اتولوگ (AHCT) پس از شیمی‌درمانی با دوز بالا (HDC) در کودکان، نوجوانان، و بزرگسالان جوان با اولین عود سارکوم یوئینگ

سوال مطالعه مروری

به دنبال شواهدی بودیم که HDC به همراه AHCT موجب بهبود میزان بقا بدون رویداد (event-free survival)، میزان بقای کلی (overall survival; OS)، میزان بقا با کیفیت تعدیل‌شده (quality-adjusted survival) و میزان بقا بدون پیشرفت بیماری در کودکان، نوجوانان و جوانان مبتلا به اولین عود سارکوم یوئینگ می‌شود یا خیر. هم‌چنین به دنبال عوارض جانبی ناشی از این درمان‌ها بودیم.

پیشینه

سارکوم یوئینگ، توموری است که در استخوان و بافت نرم، به ویژه در استخوان‌های بلند و لگن و عمدتا در کودکان، نوجوانان و جوانان رخ می‌دهد. از زمان معرفی شیمی‌درمانی به دنبال جراحی، با یا بدون پرتودرمانی، پیامد افراد مبتلا به سارکوم یوئینگ بهبود یافته است. با این حال، حتی با بهبود شیمی‌درمانی، هم‌چنان تعداد زیادی از افراد در نهایت بر اثر این بیماری فوت می‌کنند، زیرا پیشرفته شده یا عود می‌کند. افرادی که برای اولین‌بار دچار عود سارکوم یوئینگ می‌شوند، پیش‌آگهی خوبی ندارند: کمتر از 3 مورد از هر 10 فرد جوان، در 24 ماه هنوز زنده هستند، و کمتر از 1 مورد از هر 10 نفر، تا 48 ماه زنده می‌مانند. بهبود درمان در این افراد ضروری است. پیوند سلول‌های خون‌ساز اتولوگ (AHCT؛ اینفیوژن داخل وریدی سلول‌های بنیادی جمع‌آوری شده قبلی برای بازسازی مغز استخوان) پس از شیمی‌درمانی با دوز بالا (HDC)، با موفقیت برای بزرگسالان جوان مبتلا به انواع مختلف تومورها استفاده می‌شود. از نظر تئوری، به نظر می‌رسد که این روش گزینه‌ای خوب برای درمان تعداد اندک سلول‌های سرطانی باقی‌مانده، و بهبود نرخ بقای بیمار پس از اولین عود سارکوم یوئینگ باشد.

نتایج کلیدی

جست‌وجوی گسترده‌ای در منابع علمی پزشکی، از جمله خلاصه مقالات کنفرانس‌های مرتبط، و پایگاه ثبت کارآزمایی‎‌های در حال انجام صورت گرفت، اما هیچ مطالعه مرتبطی را پیدا نکردیم. بنابراین، نمی‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که HDC به همراه AHCT، بهتر از شیمی‌درمانی مرسوم، موجب بهبود میزان بقای بیمار بدون رویداد (event-free survival)، بقای کلی (overall survival; OS)، بقا با کیفیت تعدیل‌شده (quality-adjusted survival) و بقای بیمار بدون پیشرفت بیماری می‌شود یا خیر، و موجب بروز عارضه جانبی در کودکان، نوجوانان و بزرگسالان جوان می‌شوند که دچار اولین عود سارکوم یوئینگ می‌شوند یا خیر. نتایج ما نشان می‌دهند که انجام پژوهش بیشتری مورد نیاز است.

شواهد تا چه زمانی به‌روز است؟

شواهد تا ژانویه 2020 به‌روز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

از آنجا که هیچ مطالعه واجد شرایطی را شناسایی نکردیم، نمی‌توانیم در مورد اثربخشی و سمیّت HDC همراه با AHCT در برابر شیمی‌درمانی مرسوم در کودکان، نوجوانان، و بزرگسالان جوان با اولین عود سارکوم یوئینگ نتیجه‌گیری کنیم. انجام پژوهش‌های بیشتری با کیفیت بالا مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

سارکوم یوئینگ (Ewing sarcoma)، یک تومور تو-پُر (solid) است، که دومین علت شایع بدخیمی اولیه استخوان در کودکان محسوب شده و اغلب در استخوان‌های بلند و لگن رخ می‌دهد. نرخ بروز آن 4.5 مورد در هر میلیون نفر در سال گزارش شده، با حداکثر بروز 11 مورد در هر میلیون نفر در سن 12 سالگی. با وجود معرفی شیمی‌درمانی قوی‌تر، 30% تا 40% از بزرگسالان جوان مبتلا به سارکوم یوئینگ دچار عود بیماری می‌شوند. کمتر از 30% از جوانان دچار عود سارکوم یوئینگ تا 24 ماه، و کمتر از 10% آنها تا 48 ماه زنده می‌مانند. پیوند سلول‌های خون‌ساز اتولوگ (autologous haematopoietic cell transplantation; AHCT) پس از شیمی‌درمانی با دوز بالا (high-dose chemotherapy; HDC)، در انواع متنوعی از گروه‌های کودکان با تومورهای جامد استفاده می‌شود. فرض بر این است که رژیم‌های HDC ممکن است بر مقاومت نسبت به شیمی‌درمانی چندگانه استاندارد غلبه کنند، و این روش حداقل بیماری باقی‌مانده (minimal residual disease) را از بین ببرد و در نتیجه، منجر به بهبود بقای بیمار پس از اولین عود بیماری شود.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی HDC با AHCT در برابر شیمی‌درمانی مرسوم، در بهبود میزان بقا بدون رویداد (event-free survival)، بقای کلی (overall survival; OS)، میزان بقا با کیفیت تعدیل‌شده (quality-adjusted survival)، و میزان بقا بدون پیشرفت بیماری در کودکان، نوجوانان، و جوانان مبتلا به اولین عود سارکوم یوئینگ، و تعیین سمیّت این درمان.

روش‌های جست‌وجو: 

در ژانویه 2020، CENTRAL؛ MEDLINE؛ Embase؛ خلاصه مقالات کنفرانس‌ها از SIOP؛ ASPHO؛ CTOS؛ASBMT؛ EBMT و EMSPOS، و دو پایگاه‌ ثبت کارآزمایی را جست‌وجو کردیم. هم‌چنین فهرست منابع مقالات و مقالات مروری مرتبط را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

برنامه‌ریزی کردیم تا کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) یا کارآزمایی‌های بالینی کنترل شده‌ای (controlled clinical trials; CCTs) را وارد کنیم که به مقایسه اثربخشی HDC همراه با AHCT، با شیمی‌درمانی مرسوم در کودکان، نوجوانان، و بزرگسالان جوان (تا حداکثر 30 سال در زمان بیوپسی تشخیصی) مبتلا به اولین عود سارکوم یوئینگ پرداختند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

از روش‌های استاندارد روش‌شناسی مورد نظر کاکرین استفاده کردیم.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه واجد شرایطی را نیافتیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information