تیم‌های مراقبت زخم برای پیشگیری و درمان زخم‌های فشاری (زخم بستر)

پیشینه

زخم‌های فشاری (pressure ulcers) (زخم بستر) زخم‌هایی هستند که روی پوست یا بافت‌های زیرین آن رخ می‌دهند. این زخم‌ها معمولا در افرادی رخ می‌دهد که نمی‌توانند حرکت کنند. آنها به سختی التیام می‌یابند. بنابراین، در وهله اول، پیشگیری از اولین وقوع، مهم است. با این حال، زمانی که این زخم‌ها ایجاد می‌شوند، مدیریت صحیح زخم‌ها نیز مهم است. از یک تیم مراقبت زخم انتظار می‌رود که پیامدهای بهتری برای افراد مبتلا به این زخم‌ها ارائه کنند. این کار زمانی است که مراقبت با فقط یک متخصص سلامت به تنهایی، مقایسه ‌شود.

سوال مطالعه مروری

ما می‌خواستیم به تاثیر تیم مراقبت زخم در پیشگیری یا التیام زخم‌های فشاری پی ببریم. به مطالعاتی علاقه‌مند بودیم که تیمی را انتخاب کرده باشند که بر پیشگیری از زخم فشاری متمرکز هستند. هم‌چنین به مطالعاتی علاقه‌مند بودیم که بر درمان زخم‌های فشاری متمرکز شده بودند. این مرور می‌توانست افرادی با هر سنی را انتخاب کند. این مجموعه، که در آن مراقبت ارائه شده بود، می‌توانست هر نوع از پرستاری کردن در بیمارستان یا خانه سالمندان یا خانه خود فرد را شامل شود. این مطالعه می‌توانست افراد مبتلا به زخم‌های فشاری یا در معرض خطر ابتلا به زخم‌های فشاری را انتخاب کند.

آنچه ما به دست آوردیم

ما تا 7 اپریل 2015 به جست‌وجوی مطالعات پرداختیم و هیچ مطالعه‌ای پیدا نکردیم. از آنجایی که هیچ مطالعه‌ای پیدا نکردیم تا برای این مرور انتخاب کنیم، نمی‌توانیم بگوییم که تیم‌های مراقبت زخم، روند پیشگیری یا درمان زخم‌های فشاری را بهبود می‌بخشند یا خیر. بنابراین، تاثیر تیم‌های مراقبت زخم در پیشگیری و مدیریت زخم‌های فشاری نیاز به مطالعه دارد.

شواهد این مرور تا 7 اپریل 2015 به‌روز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

تصمیم گرفتیم که شواهد به دست آمده از RCTهای مربوط به تاثیر تیم‌های مراقبت زخم در پیشگیری و مدیریت زخم‌های فشاری را ارزیابی کردیم. با این حال، هیچ مطالعه‌ای، معیارهای ورود به مطالعه را نداشت. شواهدی مربوط به اینکه تیم‌های مراقبت زخم تفاوتی در بروز یا التیام زخم‌های فشاری ایجاد می‌کنند یا خیر، وجود ندارد. کارآزمایی‌هایی با طراحی خوب، که پیامدهای بالینی مهم، کیفیت زندگی و اقتصادی را در نظر می‌گیرند، بر اساس بروز مشکل و هزینه‌های بالای مرتبط با مدیریت زخم فشاری تعدیل می‌شوند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

زخم‌های فشاری (pressure ulcers)، که شامل آسیب موضعی پوست یا بافت زیرین، یا هر دو هستند، زمانی رخ می‌دهند که بیماران قادر به تغییر وضعیت خود برای از بین بردن فشار روی برجستگی‌های استخوانی نباشند. این زخم‌ها اغلب به سختی التیام می‌یابند، دردناک بوده و بر کیفیت زندگی فرد تاثیر منفی می‌گذارند. هزینه عوارض درمان آنها قابل توجه هستند و چالش‌های موجود مربوط به دریافت خدمات سلامت کارآمد، هزینه-اثربخشی آن را پیچیده می‌کنند. دستورالعمل‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که برای پیشگیری و مدیریت موفق این زخم‌ها، رویکرد تیمی مورد نیاز است. بنابراین، این مرور برای روشن شدن نقش تیم‌های مراقبت زخم در پیشگیری و مدیریت زخم‌های فشاری انجام شده است.

اهداف: 

ارزیابی تاثیر تیم‌های مراقبت زخم در پیشگیری و درمان زخم‌های فشاری در افراد با هر سنی، پرستاری شده در هر محیط مراقبت سلامت.

روش‌های جست‌وجو: 

در ماه اپریل 2015 منابع زیر را جست‌وجو کردیم: پایگاه ثبت تخصصی گروه زخم در کاکرین (Cochrane Wounds Group Specialised Register)؛ پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌ شده کاکرین (CENTRAL)؛ کتابخانه کاکرین (The Cochrane Library)؛ Ovid MEDLINE؛ Ovid MEDLINE (استنادات نمایه نشده در حال انجام و سایر استنادات نمایه نشده)؛ Ovid EMBASE و EBSCO CINAHL. هیچ محدودیتی با توجه به زبان، تاریخ انتشار و یا محیط انجام مطالعه وجود نداشت.

معیارهای انتخاب: 

RCTهایی را که تاثیر پیکربندی تیم‌های مراقبت زخم را در درمان یا پیشگیری از زخم‌های فشاری ارزیابی کردند، در نظر گرفتیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم عناوین و در صورت امکان، چکیده مطالعات شناسایی شده توسط راهبرد جست‌وجو را از لحاظ واجد شرایط بودن ارزیابی کردند. نسخه‌های کامل مطالعات بالقوه مرتبط را به دست آوردیم و دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم این مطالعات را از نظر معیارهای ورود به مطالعه غربالگری کردند.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه‌ای که معیارهای ورود به مطالعه را داشته باشد شناسایی نکردیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information