مصاحبه ساختاریافته برای ارزیابی تغییر در حافظه و دیگر مهارت‌های تفکر (IQCODE) برای ارزیابی دمانس احتمالی

تعداد افراد مبتلا به دمانس و دیگر مشکلات حافظه و تفکر در سطح جهانی در حال افزایش است. تشخیص زودهنگام دمانس توصیه می‌شود، اما هیچ توافقی در مورد بهترین رویکرد برای این منظور یا این که چگونه متخصصان فعال در زمینه غیر-حافظه بیماران را ارزیابی کنند، وجود ندارد. یک استراتژی بالقوه این است که با دوستان یا خانواده فرد مورد نظر مصاحبه شود تا تغییرات حافظه یا دیگر مهارت‌های تفکر ارزیابی شوند. روش‌های مختلفی برای این مصاحبه «موازی» در دسترس هستند و رایج‌ترین آنها، پرسش‌نامه اطلاعاتی در زمینه زوال شناختی در سالمندان (IQCODE) نامیده می‌شود. بانک‌های اطلاعاتی مختلف تحقیقات منتشر شده را برای یافتن همه مقالات مرتبط با میزان دقت IQCODE در تشخیص دمانس، جست‌وجو کردیم. فقط یک مطالعه را یافتیم که دقت تشخیصی IQCODE را در یک سیستم‌ مراقبت اولیه/طبابت بالینی آزمود. این مطالعه روی جامعه‌ای انتخابی (ژاپنی-آمریکایی‌ها) انجام شد و نتایج ممکن است در مورد بیماران دیگر کشورها قابل استفاده نباشند. همچنین مشکلات مرتبط با روش‌های مطالعه مورد استفاده و نتایج گزارش‌شده را ذکر کردیم. بر اساس این مطالعه واحد، نمی‌توانیم راهنمایی کنیم که IQCODE تا چه اندازه می‌تواند به عنوان یک ارزیابی دمانس در سیستم مراقبت اولیه، خوب عمل کند. انجام پژوهش بیشتری در این زمینه مورد نیاز است، زیرا بسیاری از بیماران مبتلا به مشکلات حافظه یا تفکر، ابتدا با پزشک عمومی/پزشک خانواده خود مشورت می‌کنند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

ارائه راهنمایی قاطع در مورد دقت تست IQCODE برای تشخیص دمانس در یک سیستم مراقبت اولیه بر پایه یک مطالعه منفرد تعریف‌شده، امکان‌پذیر نیست. از کمبود پژوهش در استفاده از IQCODE در مراکز مراقبت اولیه شگفت زده هستیم، زیرا بدون شک مناسب‌ترین گزینه برای یافتن موارد هدف‌گذاری شده مبتلایان به دمانس تشخیص داده نشده، به منظور به حداکثر رساندن فرصت‌های مداخله و ارائه پشتیبانی به افراد و مراقبان آنان است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

IQCODE (پرسش‌نامه اطلاعاتی در زمینه زوال شناختی در سالمندان (Informant Questionnaire for Cognitive Decline in the Elderly))، پرسش‌نامه‌ای است پُرکاربرد بر پایه ابزاری که از اطلاعات موازی برای ارزیابی زوال شناختی و دمانس استفاده می‌کند. ابزار کوتاه که می‌توانند برای «غربالگری» یا «تریاژ» دمانس استفاده شوند، فقط در صورت داشتن دقت تست مناسب، ممکن است کاربرد ویژه‌ای در سیستم‌های مراقبت اولیه/مراقبت سلامت در طبابت بالینی داشته باشند.

ترکیب داده‌های موجود مرتبط با دقت IQCODE در یک سیستم مراقبت اولیه، باید به اطلاع‌رسانی پیرامون استراتژی‌های ارزیابی شناختی برای عملکرد بالینی، پژوهش و سیاست‌گذاری کمک کند.

اهداف: 

تعیین دقت پرسش‌نامه IQCODE اطلاعات-محور، برای تشخیص دمانس در یک سیستم مراقبت اولیه.

روش‌های جست‌وجو: 

جست‌وجو در منابع زیر در 28 ژانویه 2013 انجام شد: ALOIS (گروه دمانس و بهبود شناختی در کاکرین)؛ MEDLINE (Ovid SP)؛ Embase (Ovid SP)؛ PsycINFO (Ovid SP)؛ BIOSIS (Ovid SP)؛ ISI Web of Science و خلاصه مقالات کنفرانس‌ها (ISI Web of Knowledge)؛ CINHAL (EBSCOhost) و LILACS (BIREME). همچنین، منابع خاص را برای مطالعات دقت تست تشخیصی جست‌وجو کردیم: MEDION (دانشگاه Maastricht و Leuven)؛ DARE (York University)؛ بانک اطلاعاتی HTA (بانک اطلاعاتی ارزیابی‌های فناوری سلامت از طریق کتابخانه کاکرین)، و ARIF (دانشگاه بیرمنگهام). یک استراتژی جست‌وجوی حساس ایجاد کردیم؛ به منظور پوشش مفاهیم کلیدی با استفاده از چندین رویکرد مختلف که به صورت موازی اجرا شدند، اصطلاحات جست‌وجو طراحی شده و شامل اصطلاحات مرتبط با تست‌های شناختی، غربالگری شناختی و دمانس بودند. از سرفصل‌های موضوعی استاندارد شده بانک اطلاعاتی مانند اصطلاحات MeSH (در MEDLINE) و دیگر سرفصل‌های استاندارد شده (واژگان کنترل‌شده) در دیگر بانک‌های اطلاعاتی، در صورت لزوم، استفاده کردیم.

معیارهای انتخاب: 

آن دسته از مطالعات انجام‌شده را در سیستم‌های مراقبت اولیه انتخاب کردیم (نه الزاما منحصرا همین مطالعات)، که در آنها از IQCODE برای ارزیابی ابتلا به دمانس استفاده شده و تشخیص دمانس با ارزیابی بالینی، قطعی شد. برای سیستم «مراقبت اولیه»، مواردی را وارد کردیم که در آنها بیماران غیر-انتخابی، برای ارزیابی اولیه غیر‌-تخصصی حافظه یا نشانه‌های غیر-مرتبط با حافظه، اغلب با نگاه به ارجاع بعدی برای ارزیابی دقیق‌تر، حضور داشتند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

همه عناوینی را که با جست‌وجوهای الکترونیکی در بانک اطلاعاتی به دست آمدند، غربالگری و چکیده‌های همه مطالعات بالقوه مرتبط را مرور کردیم. مقالات کامل برای واجد شرایط بودن ارزیابی شده و داده‌ها توسط دو ارزیاب مستقل استخراج شدند. ارزیابی کیفیت (خطر سوگیری (bias) و قابلیت کاربرد) با استفاده از ابزار QUADAS‐2 تعیین شدند. کیفیت گزارش‌دهی با استفاده از افزونه STARDdem برای ابزار STARD تعیین شد.

نتایج اصلی: 

از 71 مقاله‌ای که به تشریح دقت تست IQCODE پرداختند، 1 مقاله، ارائه‌دهنده اطلاعات 230 فرد، را وارد کردیم (n=16 [7%] مبتلا به دمانس). این مقاله به توصیف بیمارانی پرداخت که با یک سرویس مراقبت اولیه که خود را ژاپنی-آمریکایی معرفی کرد، مشورت کردند. تشخیص دمانس، با استفاده از معیارهای بنسون و کامینگز (Benson & Cummings) انجام شده و IQCODE به عنوان بخشی از یک مصاحبه طولانی‌تر با گزارشگر ثبت شد.

دقت IQCODE در حد آستانه‌های مختلف تست، با یک «مبادله» میان حساسیت (sensitivity) و ویژگی (specificity) در مقاطع زیر ارزیابی شد. در حد آستانه 3.2 از IQCODE، حساسیت: · 100%، ویژگی: 76%؛ برای حد آستانه 3.7 از IQCODE، حساسیت: · 75%، ویژگی: 98%.

با استفاده از ارزیابی‌های QUADAS-2، مطالعه در معرض خطر بالای سوگیری در همه طبقه‌بندی‌ها قرار داشت. به ویژه، درجه کورسازی نامشخص بود و همه شرکت‌کنندگان در تجزیه‌و‌تحلیل نهایی لحاظ نشدند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information