ارائه مراقبت روزانه در مرکز برای کودکان کمتر از پنج سال در کشورهایی با درآمد بالا

سوال مطالعه مروری

این مرور تاثیرات دریافت مراقبت روزانه در مرکز را بر رشد شناختی و روانی‌اجتماعی کودکان کمتر از پنج سال و وضعیت اقتصادی والدین آنها در کشورهایی با درآمد بالا (همانطور که توسط بانک جهانی 2011 تعریف شد) ارزیابی کرد. ما «دریافت مراقبت روزانه مبتنی بر مرکز» را به عنوان نظارت بر کودکان در یک مکان در دسترس عموم تعریف کردیم.

پیشینه

بخش بزرگی از کودکان کمتر از پنج سال در کشورهایی با درآمد بالا، مراقبت قابل توجهی را از افرادی غیر از والدین خود دریافت می‌کنند. ارائه خدمات مراقبتی روزانه در یک مرکز ممکن است بر رشد کودکان و وضعیت اقتصادی والدین تاثیر بگذارد.

ویژگی‌های مطالعه

مطالعاتی را وارد کردیم که تاثیرات مراقبت روزانه در مرکز را برای کودکان کمتر از پنج سال در کشورهایی با درآمد بالا ارزیابی کردند. برای جداسازی تاثیرات مراقبت روزانه، مداخلاتی را حذف کردیم که شامل مداخلات همزمان پزشکی، روان‌شناختی یا غیرمتمرکز بر کودک بودند. جست‌وجوهای الکترونیکی 34,890 استناد را شناسایی کردند که برای گنجاندن در مرور، بررسی شدند. فقط یک مطالعه (120 خانواده، 143 کودک)، مستقر در لندن، انگلستان، با همه معیارهای ورود مطابقت داشت و در مرور وارد شد. شواهد تا اپریل 2014 به‌روز است.

نتایج کلیدی

در حال حاضر شواهد بسیار محدودی در مورد تاثیرات دریافت مراقبت روزانه مبتنی بر مرکز بر رشد شناختی و روانی‌اجتماعی کودکان، اشتغال والدین یا درآمد خانوار، یا بر پیامدهای طولانی‌مدت برای کودکان در دسترس است.

کیفیت شواهد

فقط یک کارآزمایی‌ تصادفی‌سازی و کنترل‌شده در این مرور وارد شد. علاوه بر این، بخش بزرگی از خانواده‌ها در گروه دریافت خدمات مراقبت روزانه را برای خود تضمین کردند. کیفیت شواهد موجود در این مرور بسیار پائین است، بنابراین نتایج باید با احتیاط تفسیر شوند. اگرچه RCTها اجازه قضاوت قطعی را در مورد نقش دریافت مراقبت روزانه در مرکز بر رشد کودکان و وضعیت اقتصادی والدین نمی‌دهند، این بدان معنا نیست که این خدمات در کشورهایی با درآمد بالا مهم نیستند. نیاز به انجام مطالعات اثربخشی پیرامون دریافت مراقبت روزانه در مرکز بدون اجرای مداخله مشترک قابل توجه است.

این مطالعه یکی از دو مروری است که به این موضوع می‌پردازد؛ محققان و متخصصان ممکن است شواهدی را از مرور کشورهایی با درآمد پائین و متوسط نیز آموزنده بدانند (Brown 2014).

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

این مرور شامل یک کارآزمایی است که شواهد بی‌نتیجه‌ای را در مورد تاثیرات دریافت مراقبت روزانه در مرکز برای کودکان کمتر از پنج سال و خانواده‌های آنها در کشورهای پردرآمد ارائه می‌دهد. در حال حاضر نمی‌توان بر اساس شواهد حاصل از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده و کنترل‌شده، راهنمایی قوی برای والدین، سیاست‌گذاران و دیگر ذینفعان در مورد تاثیرات دریافت مراقبت روزانه ارائه کرد. برخی از کارآزمایی‌ها شامل مداخلات مشترکی بودند که بعید به نظر می‌رسید در مراکز مراقبت روزانه معمولی یافت شوند. تعداد مطالعات اثربخشی مراقبت‌های روزانه مبتنی بر مرکز بدون این مداخلات مشترک اندک بوده، و نیاز به انجام چنین مطالعاتی قابل توجه است. مقایسه‌ها ممکن است شامل بازدید در منزل یا جایگزین مراقبت روزانه باشند که ضمن بررسی مکانیسم‌های احتمالی تاثیر مداخله، توجه ویژه‌ای را به کودکان خانواده‌های کم‌درآمد ارائه می‌دهند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

بخش بزرگی از کودکان کمتر از پنج سال در کشورهایی با درآمد بالا، مراقبت قابل توجهی را از افرادی غیر از والدین خود دریافت می‌کنند. ارائه خدمات مراقبتی روزانه در یک مرکز ممکن است بر رشد کودکان و وضعیت اقتصادی والدین تاثیر بگذارد.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات دریافت مراقبت روزانه در مرکز بدون مداخلات اضافی (مانند خدمات روان‌شناختی یا پزشکی، آموزش والدین) بر رشد و به‌زیستی (well-being) کودکان و خانواده‌ها در کشورهایی با درآمد بالا (همانطور که توسط بانک جهانی 2011 تعریف شد).

روش‌های جست‌وجو: 

در اپریل 2014، به جست‌وجو در CENTRAL؛ Ovid MEDLINE؛ EMBASE؛ PsycINFO؛ مرکز اطلاعات منابع آموزشی (Education Resources Information Center (ERIC); ERIC) و هشت بانک اطلاعاتی دیگر پرداختیم. همچنین دو پایگاه ثبت کارآزمایی و فهرست منابع مطالعات واردشده را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و شبه‌-تصادفی‌سازی و کنترل‌شده که دریافت مراقبت روزانه را در مرکز برای کودکان کمتر از پنج سال بررسی کردند. مطالعاتی را حذف کردیم که شامل مداخلات مشترکی بودند که متوجه کودکان نمی‌شدند (مانند برنامه‌های والدین، بازدید از منزل، آموزش معلمان). پیامدهای زیر را وارد کردیم: رشد شناختی کودک (پیامد اولیه)، رشد روانی‌اجتماعی کودک، پیامدهای مادر و خانواده و پیامدهای طولانی‌مدت کودک.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم به ارزیابی خطر سوگیری (bias) و استخراج داده‌ها از تنها مطالعه واردشده پرداختند. برای به دست آوردن اطلاعات گمشده با محققان مطالعه تماس گرفتیم.

نتایج اصلی: 

در این مرور یک کارآزمایی را وارد کردیم، که شامل 120 خانواده و 143 کودک بود. خطر سوگیری به دلیل ناهمگونی بین گروه‌ها بالا بود، زیرا 63% از شرکت‌کنندگان گروه کنترل به خدمات مراقبت روزانه جدا از خدمات ارائه‌شده در مداخله دسترسی داشتند. هیچ شواهدی نشان نداد که دریافت مراقبت روزانه در مرکز، به جای عدم درمان (مراقبت در منزل)، توانایی شناختی کودکان (مقیاس رشد ذهنی گریفیث (Griffiths Mental Development Scale)، تفاوت میانگین استانداردشده (SMD): 0.34؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.01- تا 0.69، 127 شرکت‌کننده، 1 مطالعه، شواهد با کیفیت بسیار پائین) یا رشد روانی‌اجتماعی (گزارش والدین از رشد غیرطبیعی، خطر نسبی (RR): 1.21؛ 95% CI؛ 0.25 تا 5.78، 137 شرکت‌کننده، 1 مطالعه، شواهد با کیفیت بسیار پائین) را بهبود بخشید یا بدتر کرد. هیچ معیار دیگری برای رشد فکری یا روانی‌اجتماعی کودک در مطالعه واردشده گزارش نشد. علاوه بر این، هیچ شواهدی نشان نداد که دریافت مراقبت روزانه در مرکز، به جای عدم درمان (مراقبت در منزل)، باعث بهبودی یا بدتر شدن وضعیت شغل والدین شد، که با تعداد مادران شاغل به صورت تمام‌وقت یا پاره‌وقت (RR: 1.12؛ 95% CI؛ 0.85 تا 1.48، 114 شرکت‌کننده، 1 مطالعه، شواهد با کیفیت بسیار پائین) و ساعات کاری مادر در هفته در مشاغل دارای حقوق (SMD: 0.20؛ 95% CI؛ 0.15- تا 0.55، 127 شرکت‌کننده، 1 مطالعه، شواهد با کیفیت بسیار پائین) یا درآمد خانوار بالاتر از 200 پوند در هفته (RR: 0.86؛ 95% CI؛ 0.57 تا 1.29، 113 شرکت کننده، 1 مطالعه، شواهد با کیفیت بسیار پائین) اندازه‌گیری شد. این مطالعه در مورد پیامدهای طولانی‌مدت برای کودکان (تکمیل دبیرستان یا درآمد) گزارشی را ارائه نکرد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information