دوشیدن شیر از پستان‌ها در دوران بارداری توسط زنان مبتلا به دیابت برای بهبود پیامدهای نوزاد

نوزادان متولد شده از زنان مبتلا به دیابت دوران بارداری، دیابت از پیش موجود یا دیابت دوران بارداری، در معرض خطر بالای کاهش قند خون پس از تولد قرار دارند، به این دلیل که نوزادان در طول بارداری در معرض سطوح قند خون (گلوکز) بالاتر از حد معمول قرار گرفته‌اند و بنابراین سطوح نسبتا بالایی را از انسولین تولید می‌کنند. برخی از این نوزادان به شیر مادر بیشتر، شیر خشک یا انتقال به مراکز مراقبت مخصوص نوزادان برای تزریق مایعات داخل وریدی به منظور اصلاح سطوح پائین قند خون نیاز دارند.

برخی از ارائه‌دهندگان مراقبت‌های زایمان و زنان پیشنهاد می‌کنند که در صورت کاهش قند خون نوزاد پس از تولد، می‌توان از روش دوشیدن و ذخیره آغوز، شیر مادر غنی از مواد مغذی اولیه، در طول دوران بارداری استفاده کرد. این ممکن است به جلوگیری از نیاز به شیر خشک در صورت شیردهی، مایعات داخل وریدی و جدایی از مادر در صورت نیاز نوزاد به مراکز مراقبت ویژه کمک کند. اگرچه این روند منطقی به نظر می‌رسد و گاهی توصیه می‌شود، دو مطالعه مشاهده‌ای کوچک نشان داده‌اند مادرانی که در دوران بارداری شیر خود را دوشیده‌اند، در مقایسه با مادرانی که شیرشان را ندوشیده‌اند، بیشتر احتمال دارد نوزادشان را زود به دنیا بیاورند و تعداد بیشتری از نوزادان آنها در مراکز مراقبت‌های ویژه تحت مراقبت قرار می‌گیرند.

این مرور سیستماتیک به دنبال شناسایی کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای بود که پیامدهای زنان مبتلا به دیابت را که به آنها دوشیدن شیر توصیه شده بود با زنانی مقایسه ‌کردند که دوشیدن و ذخیره شیر در دوران بارداری به آنها توصیه نشد. این جست‌وجو هیچ کارآزمایی کامل شده‌ای را پیدا نکرد، اگرچه یک کارآزمایی اکنون در حال انجام است.

شواهدی با کیفیت بالا در مورد مزایا و مضرات بالقوه دوشیدن شیر از پستان‌ها و ذخیره آن در طول دوران بارداری توسط زنان مبتلا به دیابت وجود ندارد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهد سیستماتیک سطح بالا برای آگاهی از بی‌خطری (safety) و اثربخشی عمل دوشیدن و ذخیره شیر مادر در دوران بارداری وجود ندارد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

برخی از زنان مبتلا به دیابت در دوران بارداری تشویق می‌شوند که شیر آغوز را پیش از زایمان دوشیده و ذخیره کنند. پس از زایمان، ممکن است به نوزاد شیرخوار آغوز ذخیره شده داده شود تا در صورت نیاز به اصلاح هیپوگلیسمی (hypoglycaemia)، استفاده از فرمولای مصنوعی یا تجویز داخل وریدی دکستروز (dextrose) به حداقل برسد. با این حال، یافته‌های مطالعات مشاهده‌ای نشان می‌دهند که دوشیدن شیر توسط خود مادر از پستان‌ها پیش از زایمان ممکن است زایمان را زودتر از حد انتظار تحریک کرده و پذیرش در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان را برای اصلاح هیپوگلیسمی نوزادان افزایش دهد.

اهداف: 

ارزیابی مزایا و مضرات دوشیدن شیر از پستان‌ها و ذخیره آن در اواخر دوره بارداری توسط زنان مبتلا به دیابت.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه بارداری و زایمان در کاکرین را جست‌وجو کردیم (30 جون 2014).

معیارهای انتخاب: 

همه کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده منتشر شده و منتشر نشده که دوشیدن شیر پیش از زایمان را با ندوشیدن آن، توسط زنان باردار مبتلا به دیابت (دیابت از پیش موجود یا ابتلا در دوران بارداری) و دارای بارداری تک قلویی مقایسه کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم، گزارش‌های به دست آمده را از طریق راهبرد جست‌وجو ارزیابی کردند.

نتایج اصلی: 

هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده منتشر شده یا منتشر نشده‌ای برای مقایسه دوشیدن شیر پیش از زایمان با ندوشیدن شیر توسط مادر وجود نداشت. یک کارآزمایی تصادفی‌سازی شده اکنون در حال انجام است.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information