Izdajanje mlijeka tijekom trudnoće u žena s dijabetesom radi poboljšanje zdravlja djece

Djeca majki sa šećernom bolesti (od ranije ili onom koja se razvila u trudnoći), imaju povećani rizik od niskih razina šećera u krvi nakon poroda. Razlog tome je što su ta djeca bila izložena višim razinama šećera u krvi tijekom trudnoće pa su sposobna stvarati relativno visoke razine inzulina. Nekoj od te djece su potrebne dodatne količine majčinog mlijeka, umjetnog mlijeka ili liječenje na neonatologiji zbog dobivanja infuzije radi podizanja niske razine šećera u krvi.

Neki zdravstveni djelatnici i majke zagovaraju izdajanje i pohranjivanje kolostruma, prvog, hranjivim tvarima bogatog mlijeka, tijekom trudnoće koje bi se, u slučaju razvitka niske razine šećera u krvi nakon poroda moglo davati djetetu. To može pomoći u izbjegavanju davnja umjetnog mlijeka, intravenske infuzije i odvajanja od majke, ukoliko dijete treba boraviti na neonatološkom odjelu. Iako ovaj prijedlog zvuči logično i ponekad se preporučuje, dva mala opservacijska istraživanja su pokazala da su majke koje su se izdajale u trudnoći imale veće šanse za raniji porod, te su njihova djeca češće završavala na neonatološkom odjelu negoli djeca majki koje se nisu izdajale.

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je pronaći randomizirane kontrolirane studije koje uspoređuju ishode kod žena sa šećernom bolesti kojima je savjetovano da se izdajaju tijekom trudnoće s ishodima onih žena kojima nije savjetovano da se izdajaju i pohrane mlijeko tijekom trudnoće. Pretraživanjem literature nije pronađeno niti jedno dovršeno istraživanje na tu temu. Pronađeno je jedno istraživanje koje je trenutno u tijeku.

Trenutno nema visoko kvalitetnih dokaza o potencijalnim prednostima ili štetnostima izdajanja i pohranjivanja majčinog mlijeka tijekom trudnoće u žena sa šećernom bolesti.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Irena Zakarija-Grković
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information