یوگا به عنوان یک گزینه درمانی اضافی برای افراد مبتلا به آسم

پیشینه

آسم یک بیماری مزمن شایع است که حدود 300 میلیون نفر را در سراسر دنیا تحت تاثیر قرار می‌دهد. یوگا، که محبوبیت آن در سطح جهانی گسترش یافته، دارای پتانسیل برطرف کردن برخی از مشکلات مربوط به آسم است. با این حال، اثرات یوگا برای آسم نیاز به تایید دارد، چرا که یافته‌های متناقضی از مطالعات موجود به دست آمده‌اند.

ویژگی‌های مطالعه

ما 15 مطالعه را مرور کردیم که به مقایسه اثرات یوگا با درمان معمول یا یوگای ساختگی در 1048 شرکت‌کننده پرداخته بودند.

نتایج

ما دریافتیم که یوگا احتمالا تا حدی منجر به بهبود کیفیت زندگی و علائم آسم می‌شود. با این حال، اعتماد ما به نتایج کم است، زیرا بسیاری از مطالعات به روش‌های مختلفی انجام شده بودند. اثرات یوگا بر عملکرد ریه ناهمگون و متناقض بود، و ما مقدار کمی شواهد پیدا کردیم که یوگا مقدار مصرف دارو را کاهش می‌دهد. اطلاعات در مورد عوارض جانبی ناخواسته بسیار محدود بود؛ انجام مطالعات بیشتری برای ارزیابی این مساله مورد نیاز است. انجام مطالعاتی با کیفیت بالا که شامل تعداد زیادی از شرکت‌کنندگان باشد، مورد نیاز است تا ما را قادر سازد به هرگونه نتیجه‌گیری قطعی در مورد اثرات یوگا برای آسم برسیم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

ما شواهدی را با کیفیت متوسط یافتیم که یوگا احتمالا منجر به پیشرفت‌های کوچک در کیفیت زندگی و علائم در افراد مبتلا به آسم می‌شود. عدم قطعیت بیشتری در مورد عوارض جانبی بالقوه یوگا و تاثیر آن بر عملکرد ریه و مصرف دارو وجود دارد. انجام RCTهایی با حجم نمونه بزرگ و متدولوژی بالا و گزارش کیفیت، برای تائید اثرات یوگا برای آسم مورد نیاز هستند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

آسم یک اختلال مزمن التهابی است که حدود 300 میلیون نفر را در سراسر دنیا تحت تاثیر قرار می‌دهد. یوگا، به عنوان یک درمان جامع، این پتانسیل را برای برطرف کردن عوارض جسمانی و روانی آسم در افراد مبتلا دارد و محبوبیت آن در سطح جهان گسترش یافته است. تعدادی کارآزمایی‌ بالینی به منظور بررسی اثرات تمرین یوگا، با نتایج متناقض، انجام شده‌اند.

اهداف: 

ارزیابی اثرات یوگا در افراد مبتلا به آسم.

روش‌های جست‌وجو: 

ما به‌طور سیستماتیک به جست‌وجو در پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه راه‌های هوایی در کاکرین پرداختیم، که از جست‌وجوهای سیستماتیک بانک‌های اطلاعاتی کتابشناختی از جمله پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین (CENTRAL)؛ MEDLINE؛ EMBASE؛ CINAHL؛ AMED، و PsycINFO و جست‌وجوی دستی در مجلات تنفسی و خلاصه‌‌مقالات کنفرانس‌ها مشتق شده بودند. ما همچنین PEDro را جست‌وجو کردیم. ما ClinicalTrials.gov و پورتال جست‌وجوی ICTRP سازمان جهانی بهداشت را جست‌وجو کردیم. ما تمام بانک‌های اطلاعاتی را از ابتدای تاسیس خود تا 22 جولای 2015، و بدون هیچ محدودیتی در زبان انتشار، جست‌وجو کردیم. ما فهرست منابع مطالعات واجد شرایط و مقالات مروری مرتبط را برای یافتن مطالعات اضافی بررسی کردیم. ما تلاش کردیم با محققان مطالعات واجد شرایط و کارشناسان در این زمینه برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دیگر مطالعات منتشر شده و نشده، تماس بگیریم.

معیارهای انتخاب: 

ما کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) را وارد کردیم که به مقایسه یوگا با مراقبت‌های معمول (یا عدم مداخله) یا مداخله ساختگی در افراد مبتلا به آسم پرداخته و حداقل یکی از پیامدهای زیر را گزارش کرده بودند: کیفیت زندگی، نمره علائم آسم، کنترل آسم، معیارهای عملکرد ریه، مصرف داروی آسم، و عوارض جانبی.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

ما اطلاعات کتابشناختی، ویژگی‌های شرکت‌کنندگان، ویژگی‌های مداخلات و کنترل‌ها، ویژگی‌های متدولوژی، و نتایج را برای پیامدهای مورد نظر از مطالعات واجد شرایط استخراج کردیم. در صورتی که پیامدها با مقیاس مشابهی در سراسر مطالعات اندازه‌گیری شده بودند، برای پیامدهای پیوسته، از تفاوت میانگین (MD) با 95% فاصله اطمینان (CI) به منظور بررسی اثرات درمانی استفاده کردیم. از سوی دیگر، اگر نتایج توسط مقیاس‌های مختلفی در سراسر مطالعات اندازه‌گیری شده بودند، ما از تفاوت میانگین استانداردشده (SMD) با 95% CI استفاده کردیم. برای پیامدهای دو حالتی، ما از خطر نسبی (RR) با 95% CI برای اندازه‌گیری اثرات درمانی استفاده کردیم. ما متاآنالیز را با Review Manager 5.3 انجام دادیم. ما تجمیع داده‌ها را با استفاده از مدل اثر ثابت انجام دادیم، مگر اینکه ناهمگونی قابل توجهی میان مطالعات وجود داشت، که در این صورت از مدل اثرات تصادفی استفاده کردیم. برای پیامدهایی که تجمیع آنها به صورت عددی مناسب یا ممکن نبود، ما یک تجزیه‌و‌تحلیل توصیفی انجام دادیم و یافته‌ها را به صورت روایتی خلاصه کردیم.

نتایج اصلی: 

ما 15 RCT را با مجموع 1048 شرکت‌کننده وارد کردیم. بسیاری از کارآزمایی‌ها در هند و پس از آن در اروپا و ایالات متحده انجام شده بودند. اکثر شرکت‌کنندگان، بزرگسالانی از هر دو جنس مبتلا به آسم خفیف تا متوسط به مدت شش ماه تا بیش از 23 سال بودند. پنج مطالعه شامل تنفس یوگا به تنهایی بودند، در حالی که مطالعات دیگر مداخلات یوگا را که شامل تنفس، وضعیت، و مدیتیشن بودند، بررسی کردند. مداخلات از دو هفته تا 54 ماه طول کشیدند، اکثر مطالعات بیش از 6 ماه طول نکشیده بودند. در یک مطالعه، خطر سوگیری (bias) در تمام حوزه‌ها پائین و در بقیه موارد، در حداقل یک حوزه، بالا یا نامشخص بود.

شواهدی وجود داشت که یوگا ممکن است در افراد مبتلا به آسم کیفیت زندگی را بهبود بخشد (MD در نمره پرسشنامه کیفیت زندگی آسم (AQLQ) به ازای هر آیتم در یک مقیاس 7 نقطه‌ای: 0.57 واحد، 95% CI؛ 0.37 تا 0.77؛ 5 مطالعه؛ 375 شرکت‌کننده)، منجر به بهبود علائم شود (SMD: 0.37؛ 95% CI؛ 0.09 تا 0.65؛ 3 مطالعه، 243 شرکت‌کننده) و مصرف دارو را کاهش دهد (RR: 5.35؛ 95% CI؛ 1.29 تا 22.11؛ 2 مطالعه) . MD برای نمره AQLQ از حداقل تفاوت بالینی مهم (MCID) به میزان 0.5 عبور کرد، اما اینکه متوسط تغییرات برای علائم آسم از MCID نیز رد شد یا خیر، نامشخص است، زیرا یک MCID اثبات شده در نمرات شدت که در مطالعات وارد شده استفاده شدند، وجود نداشت. اثرات یوگا بر تغییر حجم بازدمی اجباری در یک ثانیه نسبت به پایه از نظر آماری معنی‌دار نبود (MD؛ 0.04 لیتر؛ 95% CI؛ 0.10- تا 0.19؛ 7 مطالعه؛ 340 شرکت‌کننده؛ I2 = 68%). دو مطالعه بهبود کنترل آسم را نشان دادند، اما با توجه به ناهمگونی بسیار قابل توجه (I2 = 98%) داده‌ها را تجمیع نکردیم. هیچ موردی از عوارض جانبی جدی در ارتباط با یوگا گزارش نشد، اما داده‌ها در مورد این پیامد محدود بودند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information