توصیه اختصاصی در مورد ترک سیگار برای افراد مبتلا به بیماری ذهنی جدی

سوال مطالعه مروری

آیا توصیه‌های اختصاصی در مورد مزایای ترک سیگار برای افراد مبتلا به بیماری ذهنی جدی مثل اسکیزوفرنی، کارایی دارد یا خیر؟

پیشینه

افراد مبتلا به مشکلات سلامت شدید نسبت به افراد عادی به احتمال بیشتری رو به سیگار می‌آورند و نیز بیشتر سیگار می‌کشند. حدود 60% تا 70% افراد مبتلا به اسکیزوفرنی سیگار می‌کشند، در حالی که این درصد در افراد عادی 20% است. افراد مبتلا به بیماری ذهنی به دلیل عوامل مختلفی سیگار می‌کشند. ارتباط مستقیمی بین بیماری ذهنی و سیگار کشیدن وجود دارد یا ممکن است سیگار کشیدن به کنار آمدن افراد با استرس بیماری ذهنی کمک کند یا ممکن است باعث کاهش عوارض جانبی درمان مثل خستگی، خواب‌آلودگی یا هر دو شود. اما، سیگار کشیدن برای سلامت فیزیکی افراد به طور عمومی بد است و می‌تواند باعث بیماری‌های جدی مثل سرطان شود. ارائه توصیه‌های اختصاصی از طرف متخصصان سلامت می‌تواند به ترک سیگار در افراد مبتلا به بیماری ذهنی جدی کمک کند.

ویژگی‌های مطالعه

نویسندگان این مرور، کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای را تا تاریخ 2 اپریل 2015 جست‌وجو کردند که پیامدهای ارائه توصیه در مورد تاثیرات سیگار کشیدن و تاثیرات ترک سیگار را در افراد مبتلا به بیماری ذهنی جدی بررسی کرده و با عدم توصیه به ترک سیگار مقایسه می‌کرد، هیچ کارآزمایی که معیارهای ورود را داشته باشد، وجود نداشت.

نتایج کلیدی

در حال حاضر هیچ شواهدی از کارآزمایی تصادفی‌سازی شده با کیفیت بالا وجود ندارد که متخصصان مراقبت سلامت را در مورد تاثیر ارائه توصیه برای کمک به ترک سیگار راهنمایی کند. بنابراین تاثیر توصیه به ترک سیگار در افراد سیگاری مبتلا به بیماری ذهنی جدی مشخص نیست.

کیفیت شواهد

شواهد با کیفیت بالای مرتبط با افراد سیگاری مبتلا به بیماری ذهنی جدی، ضروری و مهم است. این زمانی امکان‌پذیر است که انجام کارآزمایی بزرگ و با کیفیت بالا و جمع‌آوری شواهد مرتبط در مورد توصیه برای ترک سیگار صورت گیرد و به افراد سیگاری کمک کند.

بن گری (Ben Gray)، پژوهشگر همکار اصلی، بنیاد مک پین (http://mcpin.org/).

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

افراد مبتلا به بیماری‌های ذهنی نسبت به افراد عادی با احتمال بیشتری به سیگار روی می‌آورند. در حال حاضر نتوانستیم هیچ شواهد با کیفیت بالایی برای راهبری متخصصان مراقبت سلامت برای توصیه به ترک سیگار پیدا کنیم. این زمینه و موضوعی است که در آن انجام کارآزمایی‌ها امکان‌پذیر و لازم است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

افراد مبتلا به بیماری ذهنی جدی نسبت به افراد عادی بیشتر سیگار می‌کشند و نیز بیشتر وابسته هستند. عوامل مختلفی می‌تواند باعث این تمایل بیشتر به سیگار شود که می‌توان موارد زیر را ذکر کرد: اتیولوژی شایع سیگار کشیدن و بیماری، خود-درمانی، کشیدن سیگار برای کاهش عوارض جانبی درمان، خستگی در محیط زندگی، یا ترکیبی از عوامل مذکور. انجام این مرور برای پیشرفت بهبودهایی در حیطه سلامت و هم بی‌خطری افراد مبتلا به بیماری ذهنی جدی سیگاری و کاهش بار (burden) هزینه‌های کلی (هزینه‌های مالی و سلامت) فرد سیگاری و نهایتا مالیات‌دهنده ضروری است.

اهداف: 

مرور تاثیرات توصیه به ترک سیگار برای افراد مبتلا به بیماری ذهنی جدی.

روش‌های جست‌وجو: 

برای این مرور، پایگاه ثبت تخصصی کارآزمایی‌های گروه اسکیزوفرنی در کاکرین (Cochrane Schizophrenia Group Specialized Trials Register) را تا 2 اپریل 2015 جست‌وجو کردیم که این کارآزمایی بر اساس جست‌وجوهای منظم منتشر شده در CENTRAL؛ BIOSIS؛ PubMed؛ MEDLINE؛ EMBASE؛ CINAHL؛ PsycINFO و پایگاه‌های ثبت کارآزمایی بود. جست‌وجوهای غیر-سیستمانیک نیز در مورد یک نمونه بانک‌های اطلاعاتی جزئی (BNI؛ CINHAL؛ EMBASE؛ MEDLINE؛ PsycINFO) تا 2 اپریل 2015 انجام دادیم و منابع اطلاعاتی تمامی مطالعات گردآوری شده را بررسی کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) را که بر توصیه به ترک سیگار در برابر مراقبت استاندارد یا بر مقایسه توصیه به ترک سیگار با دیگر روش‌های متمرکز ارائه مراقبت یا اطلاعات متمرکز است، گرد آوردیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

نویسندگان این مرور (PK؛ AC؛ DB) مستقلا نتایج جست‌وجو را غربالگری کردند، اما هیچ کارآزمایی که با معیارهای ورود مطابقت داشته باشد، شناسایی نکردند.

نتایج اصلی: 

هیچ RCT‌یی که توصیه‌های مربوط به توقف سیگار را برای افراد مبتلا به بیماری ذهنی جدی ارزیابی کند، شناسایی نکردیم. مطالعات خارج شده نشان داد که تصادفی‌سازی بسته‌های درمانی مرتبط با افراد سیگاری مبتلا به بیماری ذهنی جدی امکان‌پذیر است.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information