مشاوره برای پیشگیری از HIV در افراد مبتلا به بیماری‌های روانی جدی

عفونت با ویروس نقص ایمنی انسانی (human immunodeficiency virus; HIV) وضعیتی در انسان است که در آن سیستم ایمنی ما به طور ثابت رو به زوال می‌رود و در نتیجه عفونت‌های تهدید کننده حیات و سرطان‌ها انسان را مبتلا می‌کنند. افراد مبتلا به بیماری‌های روانی، نرخ بالاتری از ابتلا به HIV را نسبت به نرخ معمول در جمعیت عمومی دارند. علی‌رغم این شیوع بالا، استراتژی‌های ملی انگلستان درباره سلامت جنسی و پیشگیری از HIV، افراد مبتلا به بیماری‌های روانی جدی را در زمره گروه‌های پُر-خطر قرار نداده است. تعداد قابل توجهی از این افراد به لحاظ جنسی فعال هستند، آنها در معرض رفتارهای پُر-خطر ابتلا به HIV، مانند شریک‌های جنسی متعدد، عدم استفاده از کاندوم و تجارت جنسی برای پول یا مواد مخدر هستند. هم‌چنین در جریان عود بیماری، بیماری‌های روانی ممکن است باعث ‌شود افراد در اعمالی درگیر شوند که به طور معمول در آنها درگیر نمی‌شوند.

ارائه مشاوره‌های پیشگیری از HIV می‌تواند رفاه و سلامت (well being) اجتماعی و جسمانی افراد مبتلا به بیماری‌های سلامت روان را افزایش دهد. مشاوره سلامت HIV می‌تواند شکل‌های بسیاری داشته باشد. مشاوره و توصیه، ارائه فعال اطلاعات است. مشاوره در واقع مولفه آموزشی دارد که در روشی ملایم و مهربانانه و بدون نگاه از بالا ارائه می‌شود. مشاوره از متخصصین مراقبت سلامت می‌تواند تاثیری مثبت بر رفتار داشته باشد و ممکن است انگیزه‌ای برای افراد ایجاد کند تا حمایت‌ها و درمان‌های بیشتری را جست‌وجو کنند.

هدف این مرور، ارزیابی مزایای بالقوه یا تاثیرات زیان‌آور مشاوره پیشگیری از HIV در افراد مبتلا به بیماری‌های روانی جدی (serious mental illness; SMI) بود. جست‌وجو برای یافتن کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده که در آنها مشاوره پیشگیری از HIV با مراقبت‌های استاندارد در افراد مبتلا به SMI مقایسه شده بود، در ژانویه 2012 و جولای 2016 انجام شد. اما هیچ مطالعه‌ یا کارآزمایی پیدا نشد. سیاست‌گذاران، متخصصان بالینی، پژوهشگران و افراد مبتلا به مشکلات سلامت روان، نیاز است با یکدیگر همکاری کنند تا راهنمایی‌های مبتنی بر شواهد برای ارائه بهتر مشاوره در افراد مبتلا به بیماری‌های جدی روانی برای پیشگیری از گسترش عفونت HIV فراهم کنند. راهنمایی‌ها و اطلاعات خوب و مناسب درباره HIV در افراد مبتلا به بیماری‌های روانی می‌تواند با مطالعاتی با طراحی خوب، ساده و بزرگ درباره این موضوع مهم به‌ دست آید.

بن گری (Ben Gray)، پژوهشگر ارشد، بنیاد مک‌پین ( http://mcpin.org/)

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

سیاست‌گذاران، متخصصان بالینی، محققین و کاربران خدمات (افراد با مشکلات سلامت روان) نیاز است با یکدیگر همکاری کنند تا راهنماهایی برای ارائه بهتر مشاوره در افراد مبتلا به بیماری‌های روانی برای پیشگیری از گسترش عفونت HIV فراهم کنند. این موضوع می‌تواند درون زمینه یک مطالعه تصادفی‌سازی شده با طراحی خوب، ساده و بزرگ کاملا عملی شود.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

نرخ ابتلا به عفونت ویروس نقص ایمنی انسانی (Human Immuno-deficiency Virus; HIV) در افراد مبتلا به بیماری‌های جدی روانی، نسبت به جمعیت عمومی در همان منطقه جمعیتی، بالاتر از حد انتظار است. علی‌رغم این شیوع بالا، استراتژی‌های ملی انگلستان درباره سلامت جنسی و پیشگیری از HIV، افراد مبتلا به بیماری‌های روانی جدی را در زمره گروه‌های پُر-خطر قرار نداده است. با این حال بخش قابل توجهی از این گروه به لحاظ جنسی فعال هستند، آنها در معرض رفتارهای پُر-خطر ابتلا به HIV، مانند شریک‌های جنسی متعدد، استفاده کم از کاندوم و تجارت جنسی برای پول یا مواد مخدر هستند. بنابراین ما ارائه مشاوره‌های پیشگیری از HIV را پیشنهاد کردیم تا رفاه و سلامت (well being) اجتماعی و جسمانی این گروه افزایش یابد.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات مشاوره پیشگیری از HIV در کاهش موربیدیتی، مورتالیتی و حفظ کیفیت زندگی در افراد مبتلا به بیماری‌های روانی جدی.

روش‌های جست‌وجو: 

ما پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه اسکیزوفرنی در کاکرین را جست‌وجو کردیم (24 ژانویه 2012؛ 4 جولای 2016).

معیارهای انتخاب: 

برنامه‌ریزی ما به نحوی بود که همه کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده که مشاوره پیشگیری از HIV را در برابر مراقبت‌های استاندارد مقایسه کرده بودند، یا کارآزمایی‌هایی که در آنها مشاوره پیشگیری از HIV با روش‌های متمرکز‌تر در ارائه مراقبت یا دادن اطلاعات به افراد مبتلا به بیماری‌های روانی جدی مقایسه شده بود، وارد مرور شوند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

نویسندگان مرور (NW؛ AC؛ AA؛ GT) به‌طور مستقل از هم نتایج جست‌وجوها را غربالگری کردند و هیچ مطالعه‌ای را نیافتند که معیارهای ورود به مرور را داشته باشند.

نتایج اصلی: 

ما هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی شده‌ای را نیافتیم که در آن، مشاوره درباره HIV در افراد مبتلا به بیماری‌های روانی جدی ارزیابی شده باشد. مطالعات حذف شده، نشان می‌دهند که تصادفی‌سازی بسته‌های مراقبت مرتبط هم برای افراد مبتلا به بیماری‌های روانی جدی و هم افراد در معرض خطر HIV امکان‌پذیر است.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information