برداشتن پولیپ‌های اندومتر پیش از درمان ناباروری

سوال مطالعه مروری

نویسندگان کاکرین بررسی کردند که برداشتن پولیپ‌های اندومتر در زنان با قدرت پائین باروری ایمن بوده و احتمال بارداری را بهبود می‌بخشد یا خیر.

پیشینه

پولیپ‌های اندومتر، رشد خوش‌خیم و غالبا بدون نشانه در آستر داخلی رحم هستند، که پتانسیل ایجاد تداخل را در باروری زنان دارند. این امر می‌تواند به دلیل تغییرات ایجاد شده در محیط خُرد (micro-environment) داخل رحمی یا به دلیل تداخل فیزیکی در انتقال اسپرم باشد که مانع لقاح و کاشت بعدی جنین می‌شود. تشخیص این موارد عمدتا از طریق اولتراسوند حین انجام بررسی‌های معمول پیش از درمان ناباروری است. برداشتن این پولیپ‌ها پیش از شروع هر گونه درمان باروری به عنوان راهی برای بهبود پیامد کلی درمان پیشنهاد شده است.

ویژگی‌های مطالعه

نویسندگان هیچ مطالعه قابل تجزیه‌وتحلیلی را شناسایی نکردند که از کیفیت کافی برای نتیجه‌گیری برخوردار باشد. این جست‌و‌جو‌ها تا جولای 2014 به‌روز هستند.

نتایج کلیدی و کیفیت شواهد

به دلیل فقدان شواهد تصادفی‌سازی شده، نویسندگان این مرور قادر به نتیجه‌گیری در مورد اثربخشی برداشتن روتین پولیپ‌های اندومتر پیش از آغاز درمان‌های ناباروری نیستند. برای پاسخ به این سوال، انجام مطالعاتی در مقیاس بزرگ و با طراحی خوب مورد نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

برداشتن پولیپ‌های اندومتر در زنان نابارور معمولا در بسیاری از کشورها با هدف بهبود پیامد باروری انجام می‌شود. ما هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی شده قابل تجزیه‌وتحلیلی را شناسایی نکردیم که این امکان را برای ما فراهم آورد تا درباره اثربخشی پولیپکتومی اندومتر در زنان نابارور به نتیجه‌گیری‌های علمی دست یابیم. انجام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده با طراحی خوب و روش‌شناسی دقیق، فورا مورد نیاز هستند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

پولیپ‌های اندومتر، که عبارتند از رشد خوش‌خیم در اندومتر، ممکن است عاملی در قدرت پائین باروری زنان باشند. مکانیسم‌های احتمالی شامل تداخل فیزیکی در انتقال گامت، تغییر محیط اندومتر و عدم پاسخ‌گویی به تغییرات کلی دوره‌ای اندومتر هستند. از آنجا که این نوع پولیپ‌ها معمولا بدون نشانه باقی می‌مانند، تشخیص آنها اغلب حین انجام بررسی‌های معمول پیش از شروع درمان کمک باروری، اتفاقی صورت می‌گیرد. سونوگرافی واژینال، هیستروسالپینگوگرافی (hysterosalpingography) و سونوگرافی با اینفیوژن محلول نمکی (سالین) از ابزارهای تشخیصی هستند که معمولا استفاده می‌شوند. با این حال، روش هیستروسکوپی (hysteroscopy) استاندارد طلایی برای تشخیص و هم‌چنین درمان این وضعیت به شمار می‌آید. با توجه به تاثیر احتمالی پولیپ‌های اندومتر بر باروری، برداشتن آنها پیش از انجام هرگونه درمان برای مدیریت قدرت پائین باروری به‌طور گسترده‌ای انجام می‌شود.

اهداف: 

تعیین اثربخشی و ایمنی برداشتن پولیپ‌های اندومتر در زنان نابارور.

روش‌های جست‌وجو: 

بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی جست‌وجو شدند، از جمله پایگاه ثبت تخصصی گروه اختلالات قاعدگی و ناباروری در کاکرین، پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌ شده کاکرین (CENTRAL)؛ MEDLINE؛ EMBASE؛ PsycINFO؛ CINAHL و پایگاه‌های ثبت کارآزمایی. فهرست منابع مقالات شناسایی ‌شده بررسی شدند. آخرین جست‌وجو در 30 جولای 2014 انجام شد.

معیارهای انتخاب: 

فقط کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده واجد شرایط برای ورود بودند که نرخ بارداری یا تولد زنده و نرخ عوارض را به‌ عنوان پیامدهای اولیه یا ثانویه گزارش کردند، و در آنها پولیپ‌ها از طریق جراحی پیش از آغاز درمان قدرت پائین باروری برداشته شد. تشخیص پولیپ‌های اندومتر باید با کمک اولتراسوند ترانس‌واژینال، هیستروسالپینگوگرافی (hysterosalpingography)، اینفیوژن سالین، سونو-هیستروگرافی (sono-hysterography) یا هیستروسکوپی (hysteroscopy) انجام شده باشد. انجام هر روش جراحی برای برداشتن پولیپ، بدون اعمال هیچ مداخله‌ای در گروه‌های کنترل، قابل قبول بود.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم عناوین، چکیده‌ها و مقاله‌های کامل را برای ارزیابی مناسب بودن آنها جهت ورود به این مرور غربالگری کردند. ارزیابی کیفیت به‌طور مستقل توسط دو نویسنده انجام شد که اختلاف‌نظرات با توافق یا مشورت با نویسنده سوم مرور حل‌وفصل شدند.

به دلیل عدم وجود داده‌های قابل استفاده در یک مطالعه واجد شرایط، استخراج داده انجام نشد. در صورتی که داده‌ای برای ورود وجود داشت، دو نویسنده مرور می‌توانستند با استفاده از فرم استخراج داده طراحی شده و به صورت آزمایشی، مستقل از هم داده‌ها را از مطالعات استخراج کنند. هر گونه اختلاف‌نظر از طریق تبادل نظر یا با وارد کردن سومین نویسنده مرور حل‌و‌فصل شد.

نتایج اصلی: 

فقط یک کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده از پولیپکتومی (polypectomy) اندومتر برای ورود به مرور شناسایی شد. با این حال، به دلیل وجود ناهمگونی‌های داخلی در نتایج گزارش شده، نمی‌توان یک مجموعه واحد را از داده‌ها از این مطالعه استخراج کرد. تلاش برای تماس با نویسندگان برای حل این مشکل، از طریق تلفن، پست و ایمیل ناموفق بود.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information