کاهش لوکوسیت‌ها در بیماران تحت جراحی دریچه قلب

بیماران تحت جراحی دریچه قلب، در مقایسه با بیمارانی که فقط تحت جراحی عروق کرونری قرار می‌گیرند، در معرض خطر بالای بروز عوارض پس از جراحی، مانند آسیب به کلیه‌ها، هستند. آسیب به اعضای بدن با افزایش خطر مرگ‌ومیر، بستری طولانی‌-مدت‌تر در بیمارستان و هزینه‌های بالاتر مراقبت همراه است. تصور می‌شود که یک پاسخ التهابی سیستمیک، مسوول این اثر باشد. یکی از مکانیسم‌های امکان‌پذیر برای این پاسخ، فعال‌سازی گلبول‌های سفید خون (لوکوسیت‌ها) است، زیرا طی جراحی با دستگاه بای‌پس قلب و ریه تماس پیدا می‌کنند. در تلاش برای اجتناب از بروز این پاسخ التهابی، فیلترهای ویژه‌ای تولید شده‌اند که لوکوسیت‌ها را در حالی که بیماران روی دستگاه بای‌پس قرار دارند، گیر می‌اندازند.

نویسندگان این مرور، بررسی کردند که این فیلترها برای استفاده بی‌خطر هستند و در کاهش خطر مرگ‌و‌میر، طول مدت بستری در بخش مراقبت‌های ویژه و بستری در بیمارستان، اختلال در عملکرد کلیوی، هزینه‌های مراقبت و بهبود کیفیت زندگی در بیمارانی که تحت جراحی دریچه قلب قرار می‌گیرند، تاثیر گذارند یا خیر. در منابع علمی به جست‌وجو پرداخته و هشت مطالعه را با شرکت حداقل 185 بیمار یافتیم، که با معیارهای ورود ما برای این مرور مطابقت داشتند. با این حال، فقط یک مطالعه با حضور 24 شرکت‌کننده توانست داده‌های مربوط به هر یک از پیامدهای مرور ما را ارائه دهد. این مطالعه نشان داد که طول مدت بستری در بخش مراقبت‌های ویژه و طول مدت بستری در بیمارستان، میان بیمارانی که با فیلتر کاهش لوکوسیت‌ها تحت جراحی قرار گرفتند، در مقایسه با بیمارانی که از یک فیلتر استاندارد استفاده کردند، تفاوتی ندارد. هیچ یک از مطالعات در مورد نرخ مرگ‌ومیر یا پنج مورد از هفت پیامد ثانویه، که در این مرور مقرر بود بررسی شوند، گزارشی را ارائه ندادند.

نویسندگان نتیجه گرفتند که کارآزمایی‌هایی با کیفیت خوب در بیمارانی که تحت جراحی دریچه قرار می‌گیرند وجود ندارد تا مشخص شود که کاهش لوکوسیت‌ها کارآمد است یا خیر. انجام مطالعات تحقیقاتی و با کيفيت خوب و معیارهای پیامد مرتبط، لازم است. مطالعه آتی به روشن شدن یافته‌ها در به‌روزرسانی آینده مرور کمک خواهد کرد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در حال حاضر کارآزمایی‌های کافی با کیفیت خوب در مورد بیمارانی که تحت جراحی دریچه قرار می‌گیرند، برای آگاهی از توصیه‌ها در جهت اعمال تغییرات در عملکرد بالینی، وجود ندارد. یک مطالعه امکان‌سنجی (feasibility) با حمایت مالی انستیتوی ملی تحقیقات سلامت (NIHR) (اجرا در نیمه سال 2013)، که به مقایسه کاهش لوکوسیت‌ها با استفاده از یک فیلتر شریانی استاندارد در بیمارانی می‌پردازد که به صورت انتخابی تحت جراحی دریچه قلب قرار می‌گیرند (کارآزمایی ROLO)، بزرگ‌ترین مطالعه تا زمان حاضر خواهد بود و نقش قابل‌توجهی در به‌روزرسانی‌های آتی این مرور خواهد داشت.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

برخی شواهد در مورد فواید کاهش لوکوسیت‌ها (leukodepletion) در بیمارانی که تحت جراحی عروق کرونری قرار می‌گیرند، وجود دارد. در حال حاضر، اثربخشی آن در بیمارانی که در معرض خطر بالاتری قرار دارند، مانند کسانی که تحت جراحی دریچه قلب قرار می‌گیرند، به ویژه از نظر پیامدهای کلی بالینی، نامشخص است.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات مفید و مضر کاهش لوکوسیت‌ها بر پیامدهای بالینی، گزارش شده توسط خود بیمار و اقتصادی، در بیماران تحت جراحی دریچه قلب.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL) (2013، شماره 3 از 12) در کتابخانه کاکرین؛ بانک اطلاعاتی ارزیابی اقتصادی NHS (1960 تا اپریل 2013)؛ MEDLINE Ovid (1946 تا هفته 2 اپریل 2013)؛ EMBASE Ovid (1947 تا هفته 15 سال 2013)؛ CINAHL (1982 تا اپریل 2013) و Web of Science (1970 تا 17 اپریل 2013) را تا 19 اپریل 2013 جست‌وجو کردیم. هم‌چنین پلت‌فرم بین‌المللی پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی (ICTRP) سازمان جهانی بهداشت (WHO)؛ بانک اطلاعاتی کارآزمایی‌های بالینی مؤسسه ملی سلامت ایالات متحده (NIH) و پایگاه ثبت شماره استاندارد بین‌المللی کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده (ISRCTN) را تا اپریل 2013 برای یافتن مطالعات در دست انجام جست‌وجو کردیم. هیچ محدودیتی در مورد زبان نگارش یا دوره زمانی مطالعه اعمال نشد. فهرست منابع همه کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) وارد شده را بررسی کرده و با نویسندگان کارآزمایی‌های شناسایی شده، تماس گرفتیم. ما منابع علمی «خاکستری» را در OpenGrey بررسی کرده و خلاصه مقالات کنفرانس‌های مرتبط را به صورت دستی جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده که به مقایسه یک فیلتر خط شریانی تخریب‌کننده لوکوسیت با یک فیلتر خط شریانی استاندارد، روی جریان خروجی شریانی از مدار بای‌پس قلبی-ریوی، در بیمارانی پرداختند که به صورت انتخابی تحت جراحی دریچه قلب قرار گرفتند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

داده‌ها در مورد ویژگی‌های مطالعه، سه پیامد اولیه (1. مورتالیتی پس از جراحی به هر علتی در بیمارستان طی سه ماه، 2. مورتالیتی پس از جراحی به هر علتی به استثنای مورتالیتی حین بستری کمتر از 30 روز، 3. طول مدت بستری در بیمارستان، 4. عوارض جانبی و عوارض جانبی جدی) و هفت پیامد ثانویه (1. آسیب کلیوی گلومرولار یا توبولار، 2. مقیاس‌های معتبر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، 3. مقیاس‌های معتبر آسیب کلیوی، 4. استفاده از هموفیلتراسیون پیوسته وریدی-وریدی، 5. طول مدت بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، 6. هزینه‌های مراقبت)، گردآوری شدند. داده‌ها توسط یک نویسنده استخراج و توسط نویسنده دوم تایید شدند. داده‌های کافی برای اجرای یک متاآنالیز یا یک تجزیه‌و‌تحلیل حساسیت وجود نداشت.

نتایج اصلی: 

هشت مطالعه برای گنجاندن در مرور واجد شرایط بودند، اما داده‌ها در مورد پیامدهای از پیش تعیین شده این مرور، فقط از یک مطالعه، با قدرت متوسط (24 شرکت‌کننده) به دست آمد (Hurst 1997). هیچ تفاوتی میان یک فیلتر حذف لوکوسیت و یک فیلتر استاندارد، در طول مدت بستری در بخش مراقبت‌های ویژه (تفاوت میانگین (MD؛ 0.80 روز؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.24- تا 1.84) یا طول مدت بستری در بیمارستان (MD؛ 0.20 روز؛ 95% CI؛ 1.78- تا 2.18) وجود نداشت.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information