استفاده از لوومپرومازین در درمان تهوع و استفراغ در افراد مبتلا به بیماری پیشرفته

مطالعه حاضر یک به‌روزرسانی از مطالعه منتشر شده در سال 2013 است. تهوع (nausea) و استفراغ (vomiting) از نشانه‌های شایع و ناخوشایندی است که اغلب افراد مبتلا به بیماری پیشرفته دچار آن می‌شوند. چندین نوع دارو، تحت عنوان داروی ضد-تهوع و استفراغ (antiemetic)، وجود دارند که برای درمان این نشانه‌ها استفاده می‌شوند. لوومپرومازین در اصل برای درمان اسکیزوفرنی استفاده می‌شد، اما امروزه برای کنترل تهوع و استفراغ تجویز می‌شود. می‌توان آن را به صورت قرص یا تزریقی مصرف کرد.

در فوریه سال 2015، هیچ‌گونه کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای به دست نیامد که لوومپرومازین، درمان موثری برای تهوع و استفراغ در بیماران دریافت‌کننده مراقبت تسکینی بود یا خیر.

برای یافتن موثرترین درمان برای تهوع و استفراغ در این بیماران، نیاز به انجام مطالعات تصادفی‌سازی شده بیشتری وجود دارد. در این مطالعه به‌روز شده، یک مطالعه در حال انجام را یافتیم که لوومپرومازین، تهوع و استفراغ را در بیماران مبتلا به سرطان بهبود می‌بخشد یا خیر.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

همانند مرور اولیه، هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی شده و کنترل‌ شده منتشر شده‌ای را شناسایی نکردیم که استفاده از لوومپرومازین را برای مدیریت تهوع و استفراغ در بزرگسالان دریافت‌کننده مراقبت‌های تسکینی بررسی کرده باشد، و نتیجه‌گیری ما (برای ارائه شواهد بهتر در مورد لوومپرومازین و دیگر عوامل ضد-تهوع و استفراغ، انجام مطالعات بیشتر مورد نیاز است) بدون تغییر باقی می‌ماند. با این حال، یک مطالعه در حال انجام وجود دارد که امیدواریم بر اساس آن، شواهدی را درباره این مداخله در به‌روزرسانی‌های بعدی این مرور به دست آوریم.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

این مطالعه در واقع نسخه به‌روز شده از مطالعه اصلی کاکرین است که در شماره 4، سال 2013 درباره نقش لوومپرومازین (Levomepromazine) در درمان تهوع و استفراغ در مراقبت تسکینی منتشر شد.

تهوع و استفراغ از نشانه‌های شایع و ناراحت‌کننده، در بیماران تحت مراقبت تسکینی به شمار می‌رود. چندین نوع دارو وجود دارد، تحت عنوان داروی ضد-تهوع و استفراغ (antiemetic)، که می‌توانند برای درمان این نشانه‌ها استفاده شوند. لوومپرومازین یک داروی آنتی‌سایکوتیک است که معمولا به عنوان داروی ضد-تهوع و استفراغ برای کاهش تهوع و استفراغ در بیماران دریافت‌کننده مراقبت تسکینی استفاده می‌شود.

اهداف: 

این مطالعه به منظور ارزیابی عوارض جانبی مرتبط با لوومپرومازین در درمان تهوع و استفراغ در بیماران دریافت‌کننده مراقبت تسکینی انجام گرفت.

روش‌های جست‌وجو: 

در این به‌روز رسانی، بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی، از جمله پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL)، MEDLIN و EMBASE، تا فوریه 2015 بررسی شد. برای یافتن کارآزمایی‌های در حال انجام، پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌های بالینی تا 7 اکتبر 2015 جست‌وجو شدند.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی و کنترل شده درباره تجویز لوومپرومازین برای درمان تهوع یا استفراغ، یا هر دو، در بزرگسالان دریافت‌کننده مراقبت تسکینی انتخاب شدند. مطالعاتی که در آنها نشانه‌های مشاهده‌شده به نظر مربوط به بارداری یا جراحی بودند، از مرور حاضر حذف شدند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

بررسی مرتبط بودن مطالعات بر اساس عنوان و خلاصه مقاله صورت گرفت. نسخه‌هایی را از هر گزارش مطالعه‌ای که به نظر می‌رسید معیارهای ورود را برای ارزیابی بیشتر داشته باشند، به دست آوردیم. برای تعیین مناسب بودن مقالات برای ورود به مطالعه، حداقل دو نویسنده، هر یک از مقالات را مطالعه کرده و به منظور دستیابی به یک اجماع در موارد اختلاف نظر، آنها را ارزیابی دقیق کرده و درباره آنها به بحث پرداختند.

نتایج اصلی: 

در مطالعه مروری اصلی، با استفاده از راهبرد جست‌وجو، تعداد 421 خلاصه مقاله شناسایی شد. هشت مطالعه را برای گنجاندن در نظر گرفتیم اما در نهایت همه آنها را از مرور حذف کردیم. جست‌وجو را در فوریه 2015 به‌روز کردیم و 35 چکیده را شناسایی کردیم، اما باز هم هیچ کدام معیارهای ورود را نداشتند. دو کارآزمایی را از پایگاه ثبت کارآزمایی بالینی شناسایی کردیم، که یکی از آنها در حال انجام است و دیگری به دلیل ورود اندک بیماران، متوقف شد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information