مقایسه دو تکنیک برای قرار دادن یک لوله تغذیه به معده از طریق پوست در فردی که دچار مشکل در بلع غذا است.

سوال مطالعه مروری

این مرور سیستماتیک برای مقایسه دو روش مختلف برای قرار دادن یک لوله تغذیه به معده از طریق باز کردن سوراخی در پوست (به نام گاستروستومی پرکوتانئوس (percutaneous gastrostomy)) به منظور غذا دادن به فردی با مشکلات بلع انجام شد؛ هدف این بود که موثرترین و امن‌ترین روش را پیدا کند.

پیشینه

قرار دادن یک لوله تغذیه (معده) به معده از راه پوست (از طریق یک سوراخ در پوست) یک روش کمتر تهاجمی نسبت به جراحی باز است. گاستروستومی پرکوتانئوس می‌تواند با استفاده از یک ابزار نوری (یا آندوسکوپ) انجام شود که برای دیدن داخل بدن از آن استفاده می‌شود (به نام گاستروستومی پرکوتانئوس اندوسکوپیک یا PEG)؛ یا با استفاده از راهنمایی تکنیک‌های خارجی برای به دست آوردن تصویر از داخل بدن (شناخته شده به عنوان گاستروستومی پرکوتانئوس رادیولوژیکال یا PRG). هر دو روش PEG و PRG با نرخ بالای موفقیت در قرار دادن لوله‌های معده همراه هستند، اما بهترین روش هنوز مشخص نشده است.

ویژگی‌های مطالعه

تعدادی از منابع آنلاین را برای شناسایی مطالعاتی جست‌وجو کردیم که PEG و PRG را در افراد مبتلا به اختلالات بلع به روش تصادفی‌سازی و کنترل شده مقایسه کرده باشند. این نوع مطالعه بهترین روش پژوهش برای شناسایی هرگونه تفاوت بین دو تکنیک مورد استفاده برای همان پروسیجر است.

نتایج کلیدی

هیچ مطالعه تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای را نیافتیم که به مقایسه PEG و PRG در افراد مبتلا به اختلالات بلع پرداخته باشند. به دلیل عدم وجود شواهد، در حال حاضر ما نمی‌توانیم تعیین کنیم که کدام روش برای قرار دادن یک لوله معده بهتر از دیگری است و نمی‌توان توصیه‌های قطعی در این زمینه داشت. انجام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده برای تعیین روش بهینه برای گاستروستومی پرکوتانئوس در افراد مبتلا به اختلال بلع مورد نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هر دو روش PEG و PRG برای حمایت تغذیه‌ای روده‌ای درازمدت در افراد منتخب موثر هستند، هرچند شواهد موجود برای توصیه یک روش بر دیگری کافی نیست. انتخاب تکنیک باید بر اساس اندیکاسیون‌ها و کنترااندیکاسیون‌ها، تجربه اپراتور و امکانات موجود باشد. RCTهای با مقیاس بزرگ برای مقایسه دو تکنیک و تعیین رویکرد بهینه برای گاستروستومی پرکوتانئوس مورد نیاز هستند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

گاستروستومی (gastrostomy) به عنوان پروسیجر استاندارد برای ارائه تغذیه روده‌ای درازمدت در افراد مبتلا به اختلالات بلع ایجاد شده است. گاستروستومی پرکوتانئوس یک رویکرد کمتر تهاجمی نسبت به گاستروستومی باز جراحی است و می تواند از طریق اندوسکوپی (گاستروستومی پرکوتانئوس اندوسکوپیک یا PEG) یا با هدایت سونوگرافی یا فلوروسکوپی (گاستروستومی پرکوتانئوس رادیولوژیکال یا RPG) انجام شود. هر دو روش محدودیت‌های مختلف، مزایا و موارد منع استفاده دارند. تعیین روش بهینه برای مکمل‌یاری تغذیه‌ای درازمدت، مطالعات بسیاری برای مقایسه پیامدهای این دو تکنیک انجام شده است؛ با این حال، مشخص نیست که کدام روش از نظر اثربخشی و ایمنی نسبت به دیگری برتر است.

اهداف: 

مقایسه ایمنی و اثربخشی PEG یا PRG در درمان افراد مبتلا به اختلالات بلع.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL) (کتابخانه کاکرین، ژانویه 2016)، MEDLINE (از 1946 تا 22 ژانویه 2016)، EMBASE (از 1980 تا 22 ژانویه 2016)، فهرست منابع مقالات شناسایی شده، بانک‌های اطلاعاتی کارآزمایی‌های در حال انجام، شامل پایگاه ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده مرکز کاکرین چین، و PubMed را جست‌وجو کردیم. هیچ محدودیت زبانی اعمال نکردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) که به مقایسه PEG با PRG در افراد مبتلا به اختلالات بلع، صرف نظر از بیماری زمینه‌ای، پرداخته بودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده به‌طور مستقل از هم نتایج جست‌وجو را ارزیابی و کیفیت مطالعات را ارزیابی کردند. تجزیه‌وتحلیل‌های داده‌ها نمی‌توانست انجام شود، زیرا هیچ کارآزمایی برای ورود به این مرور شناسایی نشد.

نتایج اصلی: 

هیچ کارآزمایی را نیافتیم که به مقایسه PEG و PRG برای گاستروستومی پرکوتانئوس در افراد مبتلا به اختلالات بلع پرداخته باشند. مجموعه شواهد زیادی در این زمینه از مطالعات تصادفی‌سازی و کنترل شده گذشته‌نگر و سری موارد به دست آمد. بر اساس این شواهد، هر دو روش PEG و PRG را ‌می‌توان با خیال راحت در افراد انتخاب شده انجام داد، هر چند که هر دو با عوارض عمده و جزئی همراه هستند. RCT قطعی باید برای شناسایی روش ارجح گاستروستومی پرکوتانئوس انجام شود.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information