Usporedba dviju tehnika postavljanja cijevi za hranjenje u želudac kroz kožu osobe koja ima poteškoće pri gutanju hrane

Istraživačko pitanje

Ovaj Cohrane sustavni pregled proveden je da bi se usporedile dvije različite metode postavljanja cijevi za hranjenje u želudac, kroz otvor u koži (poznate kao perkutana gastrostomija) u svrhu hranjenja osoba s poteškoćama u gutanju; cilj je bio pronaći najučinkovitiji i najsigurniji način izvedbe toga zahvata.

Dosadašnje spoznaje

Postavljanje cijevi za hranjenje (gastrične cijevi) perkutano (kroz otvor na koži) u želudac manje je invazivna metoda od otvorene operacije. Perkutana gastrostomija može se navoditi optičkim instrumentom (endoskopom) koji nam osigurava pogled u tijelo (zbog toga se naziva perkutanom endoskopskom gastrostomijom, PEG), ili putem vanjske tehnologije za dobivanje prikaza unutrašnjosti tijela (poznata kao perkutana radiološka gastrostomija ili PRG). Objema metodama, PEG-u kao i PRG-u, pripisujemo visoke stope uspjeha u postavljanju želučanih cijevi za hranjenje, ali nije poznato koja je od tih metoda bolja.

Obilježja uključenih istraživanja

U ovom pregledu pretražena je medicinska literatura kako bi se pronašla istraživanja koja uspoređuju PEG i PRG u osoba s poremećajima gutanja i koja su randomiziranog i kontroliranog karaktera (ispitanici su nasumično raspoređeni u skupine, od kojih je jedna kontrolna). Ta vrsta studije dokazano je najbolja istraživačka metoda za utvrđivanje bilo kakvih razlika između dvaju pristupa koje se rabe pri istom zahvatu.

Ključni rezultati

Nije pronađena niti jedna randomizirana kontrolirana studija koja je usporedila PEG i PRG u osoba s poremećajima gutanja. Zbog nedostatka informacija i dokaza, autori nisu mogli odrediti koja je metoda učinkovitija u postavljanju želučane cijevi i nisu u stanju dati svoju konačnu preporuku. Randomizirani kontrolirani pokusi nužni su u određivanju najprikladnije metode u izvođenju perkutane gastrostomije u osoba s poremećajima gutanja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Sara Žuljević Escobar
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information