مداخلات برای درمان سوختگی با فسفر

فسفر یک عنصر شیمیایی است که گاهی در زمینه‌های نظامی یا صنعتی استفاده می‌شود. سوختگی با فسفر ناشی از جراحات نظامی یا صنعتی، نوعی از سوختگی‌های شیمیایی است که می‌تواند کشنده باشد. اگرچه این وضعیت نادر است، اغلب جدی بوده، بسیار عمیق و دردناک هستند، و می‌توانند با مدت زمان طولانی بستری شدن در بیمارستان برای بیماران همراه باشند. 

روش معمول برای مقابله با سوختگی‌های فسفر، خارج کردن لباس‌های آغشته به فسفر و شستن زخم‌ها با آب یا محلول نمکی است. علاوه بر این، سولفات مس می‌تواند برای آشکارتر کردن ذرات فسفر و حذف راحت‌تر آن استفاده شود، با این حال، خود این ماده سمی بوده و در صورت جذب در بدن می‌تواند کشنده باشد. این مرور دو مطالعه گذشته‌نگر (88 بیمار) را پیدا کرد که سوختگی‌های درمان شده با یا بدون سولفات مس را مقایسه کردند. این مرور هیچ شواهدی را پیدا نکرد مبنی بر اینکه استفاده از سولفات مس پیامد سوختگی را بهبود می‌بخشد، در واقع، بر اساس شواهد محدود موجود، نویسندگان مرور پیشنهاد می‌کنند که سولفات مس نباید در درمان سوختگی با فسفر استفاده شود. 

هیچ مطالعه دیگری شناسایی نشد که بتوان از آن برای ارزیابی دیگر درمان‌های این نوع سوختگی استفاده کرد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

کمک‌های اولیه برای مدیریت بالینی سوختگی با فسفر شامل درآوردن سریع لباس‌های بیمار، شست‌وشوی مداوم زخم(ها) با آب یا نمک، و حذف ذرات فسفر است. شواهدی وجود ندارد که استفاده از سولفات مس برای کمک به مشاهده ذرات فسفر به منظور حذف آنها، با پیامد بهتری همراه باشد، و برخی شواهد دال بر مضر بودن جذب سیستمیک سولفات مس است. ما تاکنون نتوانسته‌ایم مقایسه دیگری را در ارتباط با دیگر جنبه‌های مراقبت از بیماران مبتلا به سوختگی با فسفر شناسایی کنیم. نسخه‌های بعدی این مرور، اطلاعات موجود را در مقالات منتشرشده به زبان‌هایی غیر از انگلیسی در نظر می‌گیرند، که ممکن است حاوی شواهد بیشتری بر اساس مقایسه‌های درمانی باشند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

سوختگی با فسفر در بالین به ندرت دیده می‌شود و بیشتر در محیط‌های نظامی و صنعتی رخ می‌دهد. با این حال، این سوختگی‌ها حتی با حداقل سطح سوختگی می‌توانند کشنده باشند، و اغلب با بستری طولانی‌مدت در بیمارستان همراه هستند.

اهداف: 

خلاصه کردن شواهد تاثیرات (مفید و آسیب‌رسان) تمام مداخلات برای درمان افراد مبتلا به سوختگی با فسفر.

روش‌های جست‌وجو: 

در اکتبر 2013 برای نخستین به‌روزرسانی، پایگاه ثبت تخصصی گروه زخم‌ها در کاکرین، پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین (CENTRAL) (کتابخانه کاکرین)؛ Ovid OLDMEDLINE؛ Ovid MEDLINE؛ Ovid MEDLINE (In-Process & Other Non-Indexed Citations)؛ Ovid EMBASE؛ EBSCO CINAHL و Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S)را جست‌وجو کردیم. از هیچ فیلتر یا محدودیت روش‌شناسی (methodology) بر اساس طراحی مطالعه، زبان، تاریخ انتشار یا وضعیت انتشار استفاده نکردیم.

معیارهای انتخاب: 

هر گونه مقایسه روش‌های مختلف مدیریت درمانی سوختگی با فسفر وارد شدند، اما نه محدود شده، به کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو مطالعه مقایسه‌ای تصادفی‌سازی نشده را پیدا کردیم، که هر دو بیماران تحت درمان با و بدون سولفات مس (copper sulphate) را مقایسه کردند.

نتایج اصلی: 

این دو مطالعه مقایسه‌ای هیچ شواهدی را برای حمایت از استفاده از سولفات مس در مدیریت درمانی سوختگی با فسفر ارائه نمی‌دهند. در واقع مقدار اندک شواهد موجود نشان می‌دهد که ممکن است حتی مضر باشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information