Interwencje w leczeniu oparzeń fosforem

Fosfor to pierwiastek, który czasami stosowany jest w wojskowości lub przemyśle. Oparzenia fosforem w wyniku wypadków w wojsku lub przemyśle to oparzenia chemiczne, które mogą być śmiertelne. Chociaż oparzenia te występują rzadko, to są poważne, często bardzo głębokie i bolesne, a ponadto mogą wiązać się z długą hospitalizacją pacjentów. 

Standardową procedurą postępowania w przypadku oparzeń fosforem jest usunięcie ubrań przesiąkniętych fosforem i przemycie rany wodą lub roztworem soli fizjologicznej. Ponadto, można zastosować siarczan miedzi, aby cząstki fosforu stały się bardziej widoczne i łatwiejsze do usunięcia, jednakże siarczan miedzi jest trujący i jeśli zostanie wchłonięty do organizmu, może być śmiertelny. W niniejszym przeglądzie odnalaziono dwa badania retrospektywne (obejmujące łącznie 88 pacjentów), które porównywały leczenie oparzeń bez użycia siarczanu miedzi i z użyciem tego związku. W niniejszym przeglądzie nie odnaleziono danych potwierdzających, że stosowanie siarczanu miedzi poprawia wyniki gojenia się oparzeń, tym samym na podstawie ograniczonych, dostępnych danych naukowych, autorzy przeglądu sugerują, że siarczan miedzi nie powinien być stosowany w oparzeniach fosforem. 

Nie odnaleziono żadnych innych badań, w których oceniano inne metody leczenia tego rodzaju oparzeń.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając

Tools
Information