داروهای گیاهی چینی موضعی یا خوراکی در درمان اگزمای آتوپیک در کودکان و بزرگسالان

اگزمای آتوپیک (atopic eczema) (به‌طور خلاصه اگزما) یک بیماری شایع پوستی است که در آن تغییرات پوستی رخ داده و باعث قرمزی، پوسته‌پوسته شدن، تورم و ضخیم شدن پوست به دلیل خاراندن مزمن می‌شود. این وضعیت با از دست دادن خواب، عزت نفس و کیفیت زندگی مرتبط است. فراوانی اگزما در طول 10 سال گذشته افزایش یافته است.

مرور قبلی کاکرین که در سال 2004 منتشر شد، شواهدی را مبنی بر مزایای احتمالی استفاده از داروهای گیاهی خوراکی چینی (Chinese herbal medicin; CHM) برای اگزما یافت؛ با این حال، نتایج فقط 4 مطالعه واردشده قطعی نبوده و نیاز به به‌روزرسانی دارند (این چهار مطالعه در این نسخه به‌روز شده گنجانده نشده‌اند، زیرا آنها محصولی را بررسی کردند که از سال 2004 از بازار خارج شده است). علاوه بر به‌روزرسانی آن مرور، دامنه مرور را نیز برای ارزیابی تاثیرات CHM موضعی در درمان اگزما گسترش داده‌ایم. یک پروتکل جدید را برای گسترش دامنه این مرور نوشتیم.

این مرور شامل 28 کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (randomised controlled trials; RCTs) با 2306 کودک و بزرگسال بود که 4 مورد CHM را با دارونما (placebo)، 22 مورد با داروهای متداول و 2 مورد با CHM خوراکی مقایسه کردند.

اکثر مطالعات واردشده، تعداد بیشتری را از شرکت‌کنندگان گزارش کردند که دوره نقاهت خود را گذرانده و به‌طور قابل توجهی بهبود یافتند، با خارش کمتر در گروه‌های CHM نسبت به گروه‌های کنترل. در جایی که CHM با داروهای متداول مقایسه شد، اگرچه پیامد نرخ اثربخشی کلی با CHM برتر اما مبتنی بر شواهدی با کیفیت بسیار پائین بود. یک مطالعه گزارش داد که نمره کیفیت زندگی (quality of life; QoL) در گروه CHM پس از استفاده از فرمول خوراکی CHM به مدت 12 هفته بهتر از گروه دارونما بود. اکثر مطالعات را دارای «خطر بالای سوگیری (bias)» ارزیابی کردیم، بنابراین کیفیت خوبی نداشتند، همچنین ناهمگونی قابل توجهی میان مطالعات وجود داشت، به همین دلیل هرگونه تاثیر مثبت CHM باید با احتیاط تفسیر شود.

یک مطالعه، بروز یک عارضه جانبی شدید را گزارش کرد. عوارض جانبی خفیف در 24 مطالعه مشاهده شدند، از جمله افزایش موقت آنزیم‌ها در 3 مورد، که بلافاصله پس از توقف CHM برطرف شد.

هشت مورد از مطالعات واردشده حمایت مالی دولتی دریافت کردند.

نتوانستیم شواهدی قطعی را پیدا کنیم که نشان دهد CHM خوراکی یا موضعی، مزیتی برای کودکان یا بزرگسالان مبتلا به اگزما دارد یا خیر.

برای ارزیابی کارآمدی و بی‌خطری مصرف CHM برای مدیریت اگزما، به انجام RCTهایی با طراحی خوب و با قدرت و توان آزمون کافی نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

ما نتوانستیم شواهد قطعی را پیدا کنیم مبنی بر اینکه CHM خوراکی یا استفاده موضعی روی پوست می‌تواند شدت اگزما را در کودکان یا بزرگسالان کاهش دهد.

برای ارزیابی کارآمدی و بی‌خطری مصرف CHM در مدیریت اگزما، به انجام RCTهایی با طراحی خوب و با قدرت و توان آزمون کافی نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

داروهای گیاهی چینی (chinese herbal medicine; CHM) به‌طور فزاینده‌ای برای اگزمای آتوپیک (atopic eczema) مورد استفاده قرار می‌گیرند. نسخه قبلی این مرور کاکرین که در سال 2004 منتشر شد، شواهدی را مبنی بر مزیت احتمالی مصرف خوراکی CHM برای اگزما یافت، اما نتایج قطعی نبود و شواهد باید به‌روز شوند. دامنه این مرور را گسترش داده‌ایم تا شامل ارزیابی تاثیرات مصرف موضعی و خوراکی CHM برای اگزما شود.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات مصرف خوراکی و کاربردهای موضعی CHM در مدیریت درمانی اگزما در کودکان و بزرگسالان.

روش‌های جست‌وجو: 

بانک‌های اطلاعاتی زیر را تا سپتامبر 2012 جست‌وجو کردیم: پایگاه ثبت تخصصی گروه پوست در کاکرین، CENTRAL در کتابخانه کاکرین ( Cochrane Library ) (شماره 8؛ سال 2012)؛ MEDLINE (از سال 1946)؛ EMBASE (از سال 1974)؛ AMED (از سال 1985)؛ LILACS (از سال 1982)؛ و CINAHL (از سال 1981). بانک‌های اطلاعاتی زیر را نیز از زمان آغاز به کار آنها جست‌وجو کردیم: SCOPUS؛ HERBMED؛ ProQuest؛ CQVIP؛ CNKI و Wanfang Data. همچنین پایگاه ثبت کارآزمایی‌ها را جست‌وجو کرده، خلاصه مقالات کنفرانس‌ها را به صورت دستی جست‌وجو کرده، فهرست منابع همه مطالعات واردشده و حذف‌شده و مقالات مروری را برای ارجاع بیشتر به کارآزمایی‌های مرتبط بررسی کرده و برای یافتن مطالعات منتشرنشده با متخصصان طب چینی تماس گرفتیم.

معیارهای انتخاب: 

همه کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (randomised controlled trials; RCTs) شامل کودکان و بزرگسالان مبتلا به اگزما که CHM را با دارونما (placebo)؛ عدم مداخله؛ کنترل‌های فعال، از جمله طب سوزنی؛ یا داروهای متداول مقایسه کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده به‌طور مستقل از هم RCTها را انتخاب کرده، به استخراج داده‌ها پرداخته، و کیفیت آنها را ارزیابی کردند. برای به‌ دست آوردن داده‌های ازدست‌رفته با نویسندگان مطالعه تماس گرفتیم. داده‌های عوارض جانبی را از مطالعات واردشده جمع‌آوری کردیم.

نتایج اصلی: 

تعداد 28 مطالعه را، با مجموع 2306 شرکت‌کننده، در این مرور گنجاندیم. اکثر مطالعات را دارای «خطر بالای سوگیری (bias)» ارزیابی کردیم، به ویژه در کورسازی (blinding) شرکت‌کنندگان و پرسنل، همچنین ناهمگونی قابل توجهی میان مطالعات وجود داشت، بنابراین هرگونه تاثیر مثبت CHM باید با احتیاط تفسیر شود. چهار مطالعه را از نسخه قبلی در این مرور لحاظ نکردیم، زیرا آنها یک محصول CHM را بررسی کردند که از سال 2004 از بازار خارج شده است.

چهار مطالعه (سه مطالعه خوراکی و یک مطالعه موضعی)، CHM را با دارونما مقایسه کردند. داده‌های تجمیع‌شده از 2 مطالعه نشان دادند که نرخ اثربخشی کلی در گروه CHM نسبت به گروه دارونما بالاتر (خطر نسبی (RR): 2.09؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 1.32 تا 3.32؛ 2 مطالعه؛ n = 85)، و نمره خارش در مقیاس آنالوگ بصری (VAS) در گروه CHM معادل 1.53 امتیاز کمتر بود (بر اساس تفاوت میانگین استانداردشده (SMD)؛ 95% CI؛ 2.64 تا 0.41؛ 2 مطالعه؛ n = 94)، که در آن نمره VAS پائین‌تر نشان‌دهنده خارش کمتر است. یک مطالعه روی 85 شرکت‌کننده با اگزمای متوسط ​​تا شدید که فرمول خوراکی CHM را نسبت به گروه دارونما به مدت 12 هفته دریافت کردند، نمره کیفیت زندگی (quality of life; QoL) را 2.5 نمره کمتر در گروه CHM گزارش کرد (بر اساس تفاوت میانگین (MD)؛ 95% CI؛ 4.77 تا 0.23؛ 1 مطالعه؛ n = 85)، که در آن نمره پائین‌تر نشان دهنده QoL بهتر است.  

بیست و دو مطالعه و 1 بازو از یک مطالعه با طراحی 4 بازویی موازی کنترل‌شده، CHM (5 مطالعه خوراکی، 6 مطالعه موضعی، و 12 مطالعه ترکیبی از خوراکی و موضعی) را با داروهای متداول مقایسه کردند. نرخ اثربخشی کلی در گروه‌های CHM نسبت به مقایسه‌کننده‌ها بالاتر (RR: 1.43؛ 95% CI؛ 1.27 تا 1.61؛ 21 مطالعه؛ n = 1868؛ شواهد با کیفیت بسیار پائین)، و نمره خارش در VAS در گروه‌های CHM معادل 0.83 نمره کمتر بود (SMD؛ 95% CI؛ 1.43 تا 0.22؛ 7 مطالعه؛ n = 465).

دو مطالعه ترکیبی را از CHM خوراکی و موضعی با فرمول CHM خوراکی مشابه به ‌تنهایی مقایسه کردند. نرخ اثربخشی کلی در 1 مطالعه از اهمیت آماری برخوردار نبود (RR: 1.13؛ 95% CI؛ 0.78 تا 1.63؛ 1 مطالعه؛ n = 20). در مطالعه دیگر، نمره خارش در VAS در گروه CHM معادل 1.05 نمره کمتر از گروه کنترل گزارش شد (MD؛ 95% CI؛ 1.75 تا 0.35؛ 1 مطالعه؛ n = 23).

چهار مطالعه هیچ گزارشی را از عوارض جانبی ارائه نکردند. تعداد 24 مطالعه دیگر عوارض جانبی خفیف را گزارش کردند که بلافاصله پس از توقف CHM برطرف شدند. یک شرکت‌کننده به دلیل تشدید وضعیت خود پس از استفاده از مداخله CHM از یک کارآزمایی کناره‌گیری کرد.

هشت مطالعه حمایت مالی دولتی دریافت کردند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information