مقایسه برداشتن زودهنگام در برابر مدیریت انتظاری کاتترهای ورید مرکزی در نوزادان مبتلا به عفونت خون

سوال مطالعه مروری: آیا در نوزادان تازه متولد شده مبتلا به عفونت خونی که یک کاتتر ورید مرکزی دارند، برداشتن زودهنگام کاتتر خطر بروز عوارضی مثل مرگ‌ومیر و ناتوانی را در طولانی-مدت کاهش می‌دهد یا خیر؟

پیشینه: عفونت در خون یک عارضه شایع و خطرناک برای نوزادان تازه متولد شده‌ای است که یک کاتتر ورید مرکزی دارند (لوله‌ای که تا چند سانتی‌متر به درون عروق خونی نوزاد وارد می‌شود). عفونت خون می‌تواند منجر به مرگ‌ومیر و ناتوانی شود. وقتی نوزادی دچار عفونت خون می‌شود، پزشکان باید در مورد اینکه کاتتر را خارج کنند یا خیر، تصمیم بگیرند. هرچند کاتتر یک راه مطمئن برای رساندن داروها و مواد مغذی را فراهم می‌آورد، می‌تواند محیطی برای رشد ارگانیسم‌های عفونی محسوب شده و باعث ایجاد عفونت طولانی-مدت یا شدیدتر شود.

ویژگی‌های مطالعه/نتایج کلیدی: هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای پیدا نکردیم که به این سوال پاسخ دهد.

نتیجه‌گیری‌ها: هیچ داده‌ای از هیچ کارآزمایی برای کمک به متخصصان بالینی جهت حل این مشکل بالینی شایع در دست نیست. با توجه به پتانسیل مزیت و آسیب، ممکن است انجام چنین کارآزمایی ضروری باشد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ کارآزمایی که بتواند داده‌ای به نفع برداشتن زودهنگام کاتتر ورید مرکزی در برابر مدیریت انتظاری آن در نوزادان تازه متولد شده مبتلا به عفونت‌های خونی ارائه کند، وجود نداشت. لازم است یک کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده ساده و عملی (pragmatic) برای برطرف کردن عدم-قطعیت در مورد اقدام مناسب برای این سناریوی بالینی شایع و مهم انجام شود.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

در مورد مراقبت از نوزادان تازه متولد شده مبتلا به عفونت خون که یک کاتتر ورید مرکزی دارند، عدم-قطعیت وجود دارد. کاتتر ورید مرکزی می‌تواند به عنوان یک کانون عفونی برای ارگانیسم‌ها عمل کند و مطالعات مشاهده‌ای نشان داده‌اند که برداشتن زودهنگام کاتتر با بروز کمتر عفونت دائمی یا عارضه‌دار شده همراه است. با این وجود، از آنجا که کاتترهای ورید مرکزی یک دسترسی وریدی ایمن برای تجویز مواد مغذی و داروها فراهم می‌کنند، باید مضرات احتمالی برداشتن زودهنگام آن را در برابر مدیریت انتظاری آن بررسی کرد.

اهداف: 

تعیین تاثیر برداشتن زودهنگام کاتترهای ورید مرکزی در برابر مدیریت انتظاری آنها بر موربیدیتی و مورتالیتی نوزادان تازه متولد شده مبتلا به عفونت‌های خونی.

روش‌های جست‌وجو: 

از راهبرد جست‌وجوی استاندارد گروه مرور نوزادان در کاکرین (Cochrane Neonatal Review Group) استفاده کردیم پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL؛ 2015، شماره 11)؛ MEDLINE (از 1966 تا اکتبر 2015)؛ EMBASE (از 1980 تا اکتبر 2015)؛ CINAHL (از 1982 تا اکتبر 2015)؛ و خلاصه مقالات کنفرانس‌ها و مرورهای قبلی را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و شبه‌-تصادفی‌سازی و کنترل شده که برداشتن زودهنگام کاتتر ورید مرکزی را در برابر مدیریت انتظاری آن در نوزادان مبتلا به عفونت‌های خونی مقایسه کرده بودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

از روش‌های استاندارد گروه مرور نوزادان در کاکرین استفاده کردیم.

نتایج اصلی: 

هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای پیدا نکردیم که واجد شرایط ورود به مطالعه باشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information