مقایسه درمان داخل وریدی کوتاه‌مدت در برابر درمان طولانی‌مدت با آنتی‌بیوتیک مشابه در درمان پنومونی شدید اکتسابی از جامعه در کودکان دو تا 59 ماهه

سوال مطالعه مروری

ما این مرور را برای تعیین این‌که در پیامدهای درمان بین آنتی‌بیوتیک‌های داخل وریدی کوتاه‌مدت (دو تا سه روز) و طولانی‌مدت (پنج روز) (به‌تنهایی یا همراه با آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی) در درمان کودکان دو تا 59 ماهه مبتلا به پنومونی (pneumonia) شدید تفاوتی وجود دارد یا خیر، انجام دادیم.

پیشینه

پنومونی عفونت ریوی (اغلب ناشی از یک ویروس یا باکتری) است که هر سال منجر به مرگ‌ومیر تقریبا 1.3 میلیون کودک زیر پنج سال می‌شود. حدود 120 میلیون مورد جدید پنومونی میان کودکان زیر پنج سال در سراسر جهان در هر سال به وقوع می‌پیوندد، که در حدود 14 میلیون نفر از آنان تبدیل به پنومونی شدید می‌شود. بخش قابل توجهی از موارد جدید پنومونی میان کودکان کشورهای با سطح درآمد پائین رخ می‌دهد.

سازمان جهانی بهداشت (WHO) پنج روز درمان آنتی‌بیوتیک داخل وریدی را برای کودکان مبتلا به پنومونی شدید توصیه می‌کند. درمان در بیمارستان برای کودکان مبتلا به پنومونی شدید، بار (burden) قابل‌ توجهی را هم برای کودکان و هم برای خانواده‌هایشان برجای می‌گذارد، از جمله هزینه‌های قابل توجه، از دست دادن روتین کار، و کاهش کیفیت زندگی. کاهش زمان صرف شده در بیمارستان برای درمان می‌تواند به‌طور بالقوه بار بیماری را کاهش داده و منجر به پایبندی بهتر به درمان شود.

تاریخ جست‌و‌جو

آخرین جست‌وجوی خود را در 22 دسامبر 2016 انجام دادیم، و هیچ مطالعه‌ای را که معیارهای ورود را داشته باشد شناسایی نکردیم.

‌نتایج کلیدی

هیچ مطالعه مرتبطی را برای ورود به این مرور نیافتیم. پزشکان باید با توجه به توصیه‌های WHO به درمان کودکان مبتلا به پنومونی شدید ادامه دهند تا شواهد بیشتری به دست بیاورند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای را شناسایی نکردیم که به مقایسه آنتی‌بیوتیک‌های داخل وریدی در یک دوره کوتاه‌مدت (دو تا سه روز) و طولانی‌مدت (پنج روز) در درمان پنومونی شدید در کودکان دو تا 59 ماهه پرداخته، و معیارهای ورود ما را داشته باشند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

پنومونی (pneumonia) عامل اصلی مرگ‌ومیر ناشی از بیماری عفونی در کودکان است، که تخمین زده می‌شود علت مرگ‌ومیر سالانه 1.3 میلیون کودک زیر پنج سال را تشکیل می‌دهد و بسیاری از آنها در کشورهای با سطح درآمد پائین رخ می‌دهند. سازمان جهانی بهداشت تجویز آنتی‌بیوتیک‌های داخل وریدی را به مدت پنج روز به عنوان خط اول درمان برای کودکان مبتلا به پنومونی شدید توصیه می‌کند. اگر چه در مورد ویژگی‌های بالینی خاص مورد استفاده برای تشخیص پنومونی اختلاف‌ نظر وجود دارد، معیارهای تشخیص پنومونی شدید بهتر تعریف شده و به‌طور گسترده‌ای برای تریاژ کودکان برای ارجاع و درمان خط دوم استفاده می‌شوند.

در سال 2011 تخمین زده شد که تقریبا 120 میلیون مورد جدید پنومونی هر ساله در جهان در کودکان زیر پنج سال رخ می‌دهد، که 14 میلیون مورد آن شامل اپیزودهای شدیدی هستند. بستری شدن برای پنومونی شدید در کودکان بار (burden) قابل‌ توجهی را هم برای بیمار و هم برای خانواده‌هایشان به همراه دارد، از جمله هزینه‌های قابل‌ توجه، از دست دادن روتین کاری، و کاهش کیفیت زندگی. با کاهش مدت زمان درمان در بیمارستان، بار بخش مراقبت سلامت می‌تواند به‌طور بالقوه کاهش یابد و پایبندی به درمان بهبود یابد.

این یک نسخه به‎روز از مرور منتشر شده در سال 2015 است.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی درمان داخل وریدی کوتاه‌مدت (دو تا سه روز) در برابر درمان طولانی‌مدت (پنج روز) (به‌تنهایی یا در ترکیب با آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی) با آنتی‌بیوتیک مشابه برای پنومونی شدید اکتسابی از جامعه در کودکان دو تا 59 ماهه.

روش‌های جست‌وجو: 

ما پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL؛ شماره 12، 2016)، MEDLINE (از 1966 تا هفته سوم دسامبر، 2016)؛ Embase (از 1974 تا 22 دسامبر 2016)، چهار پایگاه ثبت کارآزمایی (23 آگوست 2017)، را همراه با کنترل منابع تمام کارآزمایی‌ها و مرورهای مرتبط جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده که به ارزیابی اثربخشی درمان آنتی‌بیوتیک داخل وریدی کوتاه‌مدت (دو تا سه روز) در برابر درمان طولانی‌مدت (پنج روز) (به‌تنهایی یا در ترکیب با آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی) در درمان پنومونی شدید در کودکان دو تا 59 ماهه پرداختند. کودکان مبتلا به هر گونه بیماری ناتوان کننده دیگر را، از جمله کودکان آلوده به HIV از مرور خارج کردیم. هم‌چنین کودکانی را خارج کردیم که در طول مدت بستری شدن پنومونی پیشرفته داشتند (یعنی عفونت بیمارستانی). هیچ گونه محدودیتی از نظر نوع آنتی‌بیوتیک مورد استفاده، دوز، یا فراوانی دوز وجود نداشت.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

از روش‌های استاندارد روش‌شناسی مورد انتظار کاکرین استفاده کردیم.

نتایج اصلی: 

جست‌وجوهای ما 4295 رکورد را شناسایی کرد، با این حال هیچ مطالعه‌ای معیارهای از پیش تعیین شده را برای ورود نداشت.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information