مداخلاتی برای مدیریت بازجذب ریشه خارجی

سوال مطالعه مروری

این مرور برای ارزیابی مداخلات مختلف برای مدیریت بازجذب کانال ریشه دندان انجام شد.

پیشینه

بازجذب ریشه خارجی زمانی رخ می‌دهد که سیستم ایمنی بدن ساختار ریشه دندان را حل می‌کند. این وضعیت می‌تواند به دنبال عفونت، درمان‌های اورتودونتیک یا در حضور دندان‌های جا مانده در استخوان فک رخ دهد. اگرچه این وضعیت اغلب نشانه‌ای ایجاد نمی‌کند، اما بازجذب ریشه خارجی ممکن است موجب حرکت دندان شده و اگر در همان مراحل اولیه تشخیص داده نشده و درمان نشود، می‌تواند در نهایت منجر به افتادن دندان شود. علی‌رغم اینکه این وضعیت کاملا شایع است، درمان اغلب مورد به مورد انجام شده و شواهدی در مورد بهترین روش درمانی در دسترس نیست.

ویژگی‌های مطالعه

نویسندگانی از گروه سلامت دهان در کاکرین این مرور را روی مطالعات موجود انجام دادند و شواهد تا 14 اکتبر 2015 به‌روز است. هیچ مطالعه‌ای یافت نشد که واجد معیارهای ورود به این مرور باشد.

نتایج کلیدی و کیفیت شواهد

این مرور نشان داد که هیچ شواهدی در مورد اثربخشی درمان‌های موجود در دسترس نیست و بنابراین، نیاز به انجام پژوهش‌های بیشتر برای کمک به متخصصان بالینی و بیماران وجود دارد تا اطلاعات آنها برای انتخاب گزینه‌های درمانی افزایش یابد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

ما نتوانستیم هیچ گزارشی را از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده در زمینه اثربخشی مداخلات مختلف برای مدیریت بازجذب ریشه خارجی بیابیم. با توجه به فقدان شواهد قابل اعتماد در این زمینه، متخصصان بالینی باید با توجه به تجربه بالینی خود در رابطه با عوامل مربوط به بیمار، تصمیم بگیرند که مناسب‌ترین روش درمان این بیماری، کدام است. انجام کارآزمایی‌های بالینی با طراحی خوب در این زمینه مورد نیاز است که مطابق با بیانیه CONSORT باشد ( www.consort-statement.org/).

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

بازجذب ریشه خارجی یک فرآیند پاتولوژیکال است که تمایل دارد به دنبال محدوده گسترده‌ای از محرک‌های مکانیکی یا شیمیایی رخ دهد، مانند عفونت، فشار، تروما، یا حرکت دندان اورتودونتیک. هرچند این وضعیت عمدتا به وسیله رادیوگرافی تشخیص داده می‌شود، در بعضی موارد، بازجذب ریشه با نشانه‌های بالینی تظاهر می‌یابد، مانند درد، تورم و حرکت دندان. جایگزین‌های درمان وابسته به مورد بوده و هدف از آنها تعیین علت بازجذب و کمک به بازسازی ضایعه بازجذب شده است.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی هرگونه مداخله که می‌تواند در مدیریت بازجذب ریشه خارجی در دندان‌های دائمی استفاده شود.

روش‌های جست‌وجو: 

بانک‌های اطلاعاتی زیر جست‌وجو شدند: پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه سلامت دهان در کاکرین (تا 14 اکتبر 2015)، پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌ شده کاکرین (CENTRAL) (کتابخانه کاکرین؛ 2015، شماره 9)؛ MEDLINE via OVID (از 1946 تا 14 اکتبر 2015)، و EMBASE via OVID (از 1980 تا 14 اکتبر 2015). پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی مؤسسات ملی سلامت ایالات متحده (http://clinicaltrials.gov) و پلت‌فرم پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت را برای یافتن کارآزمایی‌های در حال انجام جست‌وجو کردیم. حین جست‌وجو در بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی، هیچ محدودیتی از نظر زبان یا تاریخ انتشار مقاله وجود نداشت.

معیارهای انتخاب: 

ما کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای را وارد کردیم که در مورد دندان‌های دائمی با هر نوعی از بازجذب ریشه خارجی بوده و توسط معاینات بالینی و رادیولوژیکی تایید شده، و هر نوعی از مداخله (دارودرمانی کانال ریشه و پرکردن کانال، تراشیدن یا خارج کردن دندان یا خارج کردن هرگونه پاتولوژی مرتبط به صورت جراحی) با روش دیگر یا با دارونما (placebo) یا عدم درمان مقایسه شده بود.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور جست‌وجوی رکوردها را به‌طور مستقل از هم غربال کردند. مقالات کامل برای کارآزمایی‌های بالقوه مرتبط به دست آمدند. اگر داده‌ای استخراج شده بود، از دستورالعمل‌های آماری که در کتابچه راهنمای کاکرین آمده بود، پیروی شد.

نتایج اصلی: 

هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای پیدا نشد که معیارهای ورود را داشته باشند. به هر حال، ما یک مطالعه در حال انجام بالقوه مرتبط با این مرور را یافتیم و هر زمانی که منتشر شود، ارزیابی خواهد شد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information