تلاش‌های جراحی ثانویه برای حذف سرطان عودکننده تخمدان در زنانی که در فاز بهبودی قرار ندارند

سرطان تخمدان ششمین سرطان شایع بین زنان است. سرطان اپیتلیال تخمدان بیماری‌ای است که در آن سلول‌های بدخیم در بافت پوشش‌دهنده تخمدان تشکیل می‌شوند. این نوع از سرطان، حدود 90% از سرطان‌های تخمدان را تشکیل می‌دهد؛ 10% باقی‌مانده از سلول‌های زایا (germ cell) و طناب جنسی (sex cord) و استرومای (stroma) تخمدان ناشی می‌شوند. زنان مبتلا به سرطان اپیتلیال تخمدان که پس از جراحی اولیه بازگشته است (بیماری عودکننده) ممکن است نیاز به جراحی ثانویه برای برداشتن تمام یا بخشی از سرطان داشته باشند. امروزه، گزینه جراحی (جراحی کاهش حجم (debulking) یا کاهش سلول (cytoreductive)) برای گروه منتخبی از زنان مبتلا به سرطان عودکننده تخمدان ارائه می‌شود. مهم است که مشخص شود این جراحی به زنان مبتلا به بیماری عودکننده کمک می‌کند تا برای مدت طولانی‌تری نسبت به زمانی که فقط شیمی‌درمانی دریافت می‌کنند، زنده بمانند یا خیر.

برای یافتن مطالعاتی جست‌وجو کردیم که جراحی ثانویه کاهش‌دهنده سلول و شیمی‌درمانی را با شیمی‌درمانی تنها در زنان مبتلا به سرطان عودکننده اپیتلیال تخمدان مقایسه کردند. اگرچه 1431 مقاله احتمالی را بررسی کردیم، هیچ مطالعه مرتبطی را نیافتیم. بنابراین در حال حاضر هیچ شواهدی در دست نیست که نشان دهد جراحی ثانویه کاهش‌دهنده سلول بهتر از شیمی‌درمانی تنها از نظر افزایش طول عمر بیمار است یا خیر.

این مرور نیاز به انجام مطالعاتی را با کیفیت خوب برای مقایسه جراحی ثانویه کاهش‌دهنده سلولی در مقابل شیمی‌درمانی برجسته می‌کند. در انتظار انتشار نتایج RCT در حال انجام AGO-OVAR OP.4 (DESKTOP III) هستیم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ شواهدی را از RCTها برای تصمیم‌گیری در مورد جراحی ثانویه کاهش‌دهنده سلول و شیمی‌درمانی در مقایسه با شیمی‌درمانی تنها در مدیریت بالینی زنان مبتلا به سرطان عودکننده اپیتلیال تخمدان پیدا نکردیم. در حالت ایده‌آل، برای مقایسه این روش‌های درمانی، به انجام یک کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده بزرگ یا حداقل، مطالعات غیر-تصادفی‌سازی با طراحی خوب که از آنالیز چند-متغیره برای تعدیل عدم‌-تعادل متغیرها در پایه استفاده کنند، نیاز است. در انتظار انتشار نتایج RCT در حال انجام AGO-OVAR OP.4 (DESKTOP III) هستیم.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

اکثر زنان مبتلا به سرطان پیشرفته اپیتلیال تخمدان، در نهایت پس از اتمام درمان اولیه با جراحی اولیه و شیمی‌درمانی کمکی، دچار عود بیماری می‌شوند. انجام جراحی ثانویه کاهش‌دهنده سلول (cytoreductive surgery) ممکن است در بیماران منتخب مزایایی برای بقای آنها داشته باشد. با این حال، تعدادی از عوامل شیمی‌درمانی در سرطان عودکننده تخمدان فعال هستند و درمان استاندارد بیماران مبتلا به سرطان تخمدان عودکننده هنوز تعریف درستی ندارد.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی و بی‌خطری (safety) انجام جراحی ثانویه کاهش‌دهنده سلول و شیمی‌درمانی در مقایسه با شیمی‌درمانی تنها در مدیریت بالینی زنان مبتلا به سرطان عودکننده اپیتلیال تخمدان.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه سرطان‌های زنان در کاکرین، پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های بالینی کاکرین (CENTRAL) شماره 1 سال 2009؛ MEDLINE و EMBASE را تا فوریه 2009 جست‌وجو کردیم. هم‌چنین پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌های بالینی، چکیده مقالات مربوط به نشست‌های علمی، و فهرست منابع مقالات مروری را جست‌وجو کرده و با متخصصین در این زمینه تماس گرفتیم.

معیارهای انتخاب: 

برای یافتن RCTها، کارآزمایی‌های شبه-تصادفی‌سازی‌شده و مطالعات غیر-تصادفی‌سازی‌شده‌ای جست‌وجو کردیم که جراحی ثانویه کاهش‌دهنده سلول و شیمی‌درمانی را با شیمی‌درمانی تنها در زنان مبتلا به سرطان عودکننده اپیتلیال تخمدان مقایسه ‌کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

سه نویسنده به‌طور مستقل از هم این موضوع را ارزیابی کردند که مطالعات بالقوه مرتبط معیار‌های ورود را داشتند یا خیر. هیچ کارآزمایی‌ای یافت نشد، و بنابراین هیچ داده‌ای مورد تجزیه‌وتحلیل قرار نگرفت.

نتایج اصلی: 

استراتژی جست‌وجو 1431 منبع منحصربه‌فرد را شناسایی کرد که همگی در همان مرحله بررسی عنوان و چکیده، خارج شدند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information