استفاده مکرر از داروهای هورمونی درست قبل یا پس از برقراری رابطه جنسی برای پیشگیری از باردار شدن

در حال حاضر، هیچ روش خوراکی پیشگیری از بارداری برای استفاده فقط در صورت نیاز به آن، یعنی در زمان رابطه جنسی، تایید نشده است. با این حال، بسیاری از زنان ممکن است بخواهند از چنین روشی استفاده کنند. مرور ما به بررسی داروهای مختلف مصرف‌شده در حول‌وحوش زمان عمل جنسی پرداخت تا بداند این داروها تا چه اندازه برای پیشگیری از بارداری عمل می‌کنند. ما همچنین بی‌خطری (safety) داروها و میزان رضایت زنان را ارزیابی کردیم.

جست‌وجوهای کامپیوتری را تا 1 سپتامبر 2014 انجام دادیم تا مطالعات مرتبط را به هر زبانی پیدا کنیم. برای مرور اولیه، به منظور یافتن مطالعات دیگر به محققان نامه نوشتیم. کیفیت روش‌های تحقیق را در مطالعات ارزیابی کردیم. از شاخص مروارید (Pearl Index) برای تخمین تاثیر مداخله استفاده کردیم. شاخص پرل عبارت است از تعداد بارداری‌ها در هر 100 سال مصرف قرص.

ما 22 مطالعه را از 40 سال قبل پیدا کردیم. آنها در مجموع شامل 12,400 زن در اروپا، آسیا و آمریکا بودند. پانزده کارآزمایی دوزهای مختلف هورمون لوونورژسترل (levonorgestrel) را بررسی کرده و هفت کارآزمایی به بررسی هورمون‌های دیگر پرداختند. این مطالعات نشان دادند که استفاده از برخی هورمون‌ها درست قبل یا پس از رابطه جنسی از بارداری پیشگیری می‌کند. به نظر می‌رسید لوونورژسترل خوب عمل کرد، بی‌خطر بود، و هزاران زن در چندین کارآزمایی بزرگ آن را پذیرفتند. شایع‌ترین عوارض جانبی، مشکلات خونریزی قاعدگی بود. با این حال، چنین مسائل خونریزی همیشه به تعداد دفعات مصرف قرص‌ها یا دوز کلی دارو مربوط نمی‌شد.

بیشتر مطالعات قدیمی بوده و بسیاری از گزارش‌ها کامل نبودند. با این حال، به دلیل حضور تعداد زیاد زنان در این مطالعات، نرخ پائین بارداری و نتایج هم‌سو و سازگار، داده‌ها کیفیت متوسطی داشتند. ما به‌طور قطع نمی‌دانیم که استفاده مکرر از لوونورژسترل در حول‌وحوش زمان رابطه جنسی یک روش خوب و بی‌خطر برای کنترل بارداری است یا خیر. برای پاسخ به این سوال، انجام تحقیقات با کیفیت بیشتری مورد نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

مطالعات رژیم‌های LNG، پیش و پس از مقاربت، نتایج امیدوارکننده‌ای را ارائه کردند، اما بسیاری از آنها مشکلات روش‌شناسی (methodology) جدی داشتند. بیشتر گزارش‌ها ده‌ها سال قدمت داشتند و اطلاعات محدودی را ارائه کردند. با این حال، به دلیل تعداد زیاد شرکت‌کنندگان از جمعیت‌های مختلف، نرخ‌های پائین بارداری، و نتایج هم‌سو و سازگار بین مطالعات، شواهد را با کیفیت متوسط در نظر گرفتیم. همچنان نیاز به انجام تحقیقات دقیقی برای تایید اثربخشی و بی‌خطری استفاده از LNG به‌ عنوان ابزار اصلی پیشگیری از بارداری میان زنان با تعداد دفعات کم مقاربت، احساس می‌شود. اگر این روش، موثر، بی‌خطر و قابل قبول نشان داده شود، نتایج ممکن است مستلزم تجدید نظر در توصیه‌های جاری سازمان جهانی بهداشت و استراتژی‌های بازاریابی باشند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

در حال حاضر، استفاده مکرر از روش‌های پیشگیری از بارداری هورمونی پس از مقاربت به دلیل خطر بالاتر عوارض جانبی و اثربخشی کمتر، در مقایسه با دیگر روش‌های مدرن پیشگیری از بارداری، توصیه نمی‌شود. با این حال، شواهد در حال ظهور نشان‌دهنده علاقه مجدد به یک روش منظم پیشگیری از بارداری خوراکی وابسته به رابطه جنسی است. ما داده‌های موجود را در مورد بی‌خطری (safety) و اثربخشی استفاده از لوونورژسترل (levonorgestrel) و دیگر داروهای هورمونی، پیش و پس از رابطه جنسی، برای پیشگیری از بارداری ارزیابی کردیم.

اهداف: 

تعیین اثربخشی و بی‌خطری استفاده مکرر از روش‌های پیشگیری از بارداری هورمونی پیش و پس از مقاربت برای جلوگیری از باردار شدن.

روش‌های جست‌وجو: 

ما تا 1 سپتامبر 2014 برای یافتن کارآزمایی‌هایی جست‌وجو کردیم که استفاده مکرر از داروهای هورمونی را پیش و پس از مقاربت برای پیشگیری از بارداری بررسی ‌کردند. بانک‌های اطلاعاتی شامل CENTRAL؛ MEDLINE و POPLINE بودند. برای یافتن کارآزمایی‌های در حال انجام، در ClinicalTrials.gov و ICTRP جست‌وجو کردیم. برای مرور اولیه، EMBASE؛ CINAHL، و LILACS را نیز جست‌وجو کرده، و برای شناسایی کارآزمایی‌ها دیگر به محققان نامه نوشتیم.

معیارهای انتخاب: 

ما مطالعات منتشرشده و منتشرنشده را در مورد استفاده مکرر از داروهای هورمونی پس از مقاربت یا بلافاصله قبل از آن برای پیشگیری از بارداری به عنوان یک پیامد در نظر گرفتیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده به‌طور مستقل از هم واجد شرایط بودن را تایید کرده و داده‌ها را از مطالعات واردشده استخراج کردند. فواصل اطمینان (CI) را در حول‌وحوش شاخص‌های پرل (Pearl Index) مطالعات مجزا با استفاده از توزیع پواسون (Poisson) محاسبه کردیم. برآوردهای مطالعات مجزا و برآوردهای تلفیقی و 95% CI آنها را، در صورت مناسب بودن، ارائه دادیم.

نتایج اصلی: 

تعداد 22 کارآزمایی را پیدا کردیم که مصرف منظم LNG و دیگر داروهای هورمونی را حول‌وحوش زمان مقاربت برای پیشگیری از بارداری ارزیابی کردند. این مطالعات در مجموع شامل 12,400 شرکت‌کننده بوده، و در اروپا، آسیا و قاره آمریکا انجام شدند. داروها و دوزهای ارزیابی‌شده شامل لوونورژسترل (LNG) با دوز 0.75 میلی‌گرم (11 مطالعه)، LNG در دوزهایی غیر از 0.75 میلی‌گرم (4 کارآزمایی)، و هورمون‌هایی غیر از LNG (7 کارآزمایی) بودند. پیامدها عبارت بودند از نرخ بارداری، قطع مصرف دارو، عوارض جانبی و قابلیت پذیرش درمان‌ها.

استفاده از لوونورژسترل حین و پس از مقاربت به‌طور قابل قبولی، موثر و بی‌خطر بود. شاخص پرل تجمعی برای دوز 0.75 میلی‌گرم از LNG برابر بود با 5.4 به ازای هر 100 زن-سال (95% CI؛ 4.1 تا 7.0). شاخص پرل تجمعی برای همه دوزهای LNG عبارت بود از 5.0 به ازای هر 100 زن-سال (95% CI؛ 4.4 تا 5.6). دیگر داروهای هورمونی امیدوارکننده به نظر ‌رسیدند، اما بیشتر آنها به‌طور گسترده‌ای بررسی نشدند. بی‌نظمی قاعدگی شایع‌ترین عوارض جانبی گزارش‌شده بود. با این حال، مطالعات هیچ شواهد هم‌سو و سازگاری را مبنی بر ارتباط میان بی‌نظمی‌های خونریزی و تعداد دفعات مصرف قرص یا دوز کل دارو ارائه نکردند. عوارض جانبی غیر از قاعدگی طبق گزارش‌ها خفیف بوده و در بیشتر مطالعات جدول‌بندی نشدند. اکثر زنان با وجود بی‌نظمی‌های مکرر قاعدگی، روش پیشگیری از بارداری حین و پس از مقاربت جنسی را دوست داشتند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information