تک-دوز تنوکسیکام خوراکی در درمان درد حاد پس از جراحی در بزرگسالان

درد عموما پس از پروسیجرهای جراحی احساس می‌شود. درد حاد پس از جراحی با شدت متوسط یا شدید اغلب (به عنوان یک مدل) برای آزمایش اینکه داروها، مسکّن‌های موثری هستند یا خیر، استفاده می‌شود. در این مورد، هیچ مطالعه‌ای را نیافتیم که تنوکسیکام خوراکی را در برابر دارونما (placebo) آزمایش کرده باشد. این امکان وجود دارد که مطالعاتی انجام شده باشند، اما گزارش نشده باشند، زیرا فقط برای ثبت تنوکسیکام در مراجع صدور مجوز مصرف دارو در سراسر جهان استفاده شده‌اند. با این حال، این موضوع یک شکاف مهم را در دانش ما باقی می‌گذارد، و به این معنی است که نمی‌توانیم در مورد استفاده از تنوکسیکام خوراکی در شرایط حاد دردناک مطمئن باشیم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در غیاب شواهدی مبنی بر اثربخشی تنوکسیکام خوراکی در درد حاد پس از جراحی، استفاده از آن در این اندیکاسیون در حال حاضر موجه نیست. از آنجا که کارآزمایی‌ای در دست نیست تا به وضوح اثربخشی ضد-دردی آن را در ابتدایی‌ترین مطالعات درد حاد نشان ‌دهند، استفاده از آن در دیگر اندیکاسیون‌ها ‌باید به دقت ارزیابی شود. با توجه به تعداد زیاد داروهای موجود از این دسته و کلاس‌های دارویی مشابه که موثر هستند، هیچ دستور کار تحقیقاتی فوری برای بررسی این داروی خاص وجود ندارد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

تنوکسیکام (tenoxicam) یک داروی ضد-التهابی غیر-استروئیدی (NSAID) است که مجوز استفاده در بیماری‌های روماتیسمی و دیگر اختلالات عضلانی‌اسکلتی را در بریتانیا دارد، و به‌طور گسترده‌ای در دیگر کشورهای سراسر جهان در دسترس است. این مرور به دنبال ارزیابی اثربخشی و بی‌خطری (safety) مصرف تنوکسیکام خوراکی در درمان درد حاد پس از جراحی، با استفاده از مطالعات بالینی در بیماران مبتلا به درد ثابت‌شده، و با پیامدهای اندازه‌گیری شده عمدتا طی 6 ساعت با استفاده از روش‌های استاندارد بود. چندین دهه است که این نوع مطالعه برای اثبات اینکه داروها دارای خواص ضد-دردی هستند یا خیر، استفاده شده است.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی تک-دوز تنوکسیکام خوراکی در درمان درد حاد پس از جراحی، و هر گونه عوارض جانبی مرتبط با آن.

روش‌های جست‌وجو: 

ما کتابخانه کاکرین (شماره 1، 2009)، MEDLINE (مارچ 2009)؛ EMBASE از طریق Ovid (مارچ 2009)؛ و بانک اطلاعاتی تسکین درد آکسفورد (Oxford Pain Relief Database) را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده، دوسو-کور، و کنترل‌شده با دارونما (placebo) از تنوکسیکام خوراکی برای تسکین درد حاد پس از جراحی در بزرگسالان.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم کیفیت کارآزمایی را ارزیابی و داده‌ها را استخراج کردند. از ناحیه زیر منحنی «تسکین درد در برابر زمان» (pain relief versus time) برای محاسبه نسبتی از شرکت‌کنندگان استفاده کردیم که با تنوکسیکام به حداقل 50% تسکین درد در مدت 4 تا 6 ساعت، با استفاده از معادلات معتبر، دست یافتند. تعداد افراد مورد نیاز برای درمان برای رسیدن به یک منفعت (number-needed-to-treat-to-benefit; NNT) با استفاده از 95% فواصل اطمینان (CI) محاسبه شد. نسبتی از شرکت‌کنندگان که از داروهای آنالژزیک نجات (rescue analgesia) در یک بازه زمانی مشخص استفاده کردند، و زمان سپری شده تا استفاده از آنالژزیک نجات، به‌ عنوان معیارهای اثربخشی مداخله مورد بررسی قرار گرفت. هم‌چنین اطلاعاتی در مورد عوارض جانبی و تعداد موارد خروج از مطالعه گردآوری شد.

نتایج اصلی: 

هیچ یک از شانزده مطالعه شناسایی‌شده توسط جست‌وجوها، به بررسی دقیق تنوکسیکام خوراکی در بیماران مبتلا به درد پس از جراحی نپرداختند و بنابراین هیچ نتیجه‌ای در دسترس نیست.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information