شیمی‌درمانی برای زنان بزرگ‌سال مبتلا به نوع نادر سرطان تخمدان در تمام مراحل (سرطان بدخیم سلول‌های زایای تخمدان)

سرطان بدخیم سلول‌های زایای تخمدان (malignant germ cell cancer of the ovary) (نوعی از سرطان تخمدان)، یک نوع بسیار نادر از سرطان است. سرطان بدخیم سلول‌های زایای تخمدان اصطلاحی است که برای توصیف گروهی از تومورهای نادر و ناهمگون که بر تخمدان‌ها تاثیر می‌گذارند، استفاده می‌شود. این تومورها از سلول‌های تولید کننده تخمک (ovum) در تخمدان شروع می‌شوند، در حالی که سرطان‌های شایع‌تر اپیتلیال تخمدان از سلول‌هایی برمی‌خیزند که سطح تخمدان را می‌پوشانند. برخلاف سرطان‌های اپیتلیال تخمدان، این تومورها اغلب زود تشخیص داده شده و ترکیبی از جراحی و شیمی‌درمانی معمولا به بقای کلی طولانی-مدت مطلوب بیمار منجر می‌شود. به دلیل نادر بودن بیماری، این مرور فقط بر اساس یک RCT بسیار کوچک و یک مطالعه گذشته‌نگر کوچک بنا شده است. داده‌های حاصل از این مطالعات برای ارزیابی کافی اثربخشی و بی‌خطری شیمی‌درمانی پس از جراحی (شیمی‌درمانی کمکی) در درمان سرطان بدخیم سلول‌های زایای تخمدان بسیار اندک بودند. همه مقایسه‌ها به آنالیزهای تک-مطالعه محدود شده و این مرور فقط روی 32 زن صورت گرفت، بنابراین قدرت کافی را برای تشخیص تفاوت‌های موجود در بقای بیماران نداشت. عوارض جانبی درمان و بقای بدون عود بیمار به‌طور کامل ثبت نشده و QoL در هیچ یک از مطالعات گزارش نشد. هیچ مطالعه‌ای را پیدا نکردیم که به‌طور خاص روی بزرگ‌سالان گزارش شده باشد، زیرا این بیماری معمولا افراد جوان‌تر را در مقایسه با جمعیت مسن‌تر درگیر می‌کند، بنابراین در جداسازی داده‌های مربوط به بزرگ‌سالان و کودکان در بسیاری از مطالعات مشکلاتی وجود داشت. بسیاری از درمان‌های مورد استفاده از تجربیات درمان بیماران مبتلا به سرطان بیضه گرفته شده‌اند، زیرا در زیر میکروسکوپ شبیه به هم هستند و از نظر بالینی مشابه هم رفتار می‌کنند. با توجه به تعداد کم بیماران مبتلا به سرطان بدخیم سلول‌های زایا در دو مطالعه، مرور ما نشان می‌دهد که هیچ مطالعه‌ای با کیفیت خوب برای ارزیابی نقش شیمی‌درمانی در این بیماری، چه در مراحل اولیه و چه در مراحل پایانی آن، وجود نداشت. شواهد کافی برای نتیجه‌گیری در مورد برتری نوعی از شیمی‌درمانی یا بهترین مراقبت حمایتی بر نوع دیگری از آن وجود نداشت. این مرور نیاز به انجام مطالعاتی را با کیفیت و طراحی خوب در آینده برجسته می‌کند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

فقط شواهدی را با کیفیت پائین در مورد استفاده از شیمی‌درمانی در تومورهای بدخیم سلول‌های زایای تخمدان پیدا کردیم. بنابراین نمی‌توانیم به نتیجه‌گیری‌های قطعی در مورد مزایا و مضرات نسبی استفاده از شیمی‌درمانی در این بیماری صرف نظر از مرحله بیماری دست یابیم. با توجه به مزایای شیمی‌درمانی در سرطان سلول‌های زایای بیضه، انجام یک کارآزمایی برای مقایسه شیمی‌درمانی در برابر بهترین مراقبت حمایتی بعید است که امکان‌پذیر باشد. با وجود این، انجام مطالعات تصادفی‌سازی شده و با کیفیت خوب در این بیماری برای تعریف نقش شیمی‌درمانی (نوع شیمی‌درمانی، مدت درمان، مزیت، سمّیت‌های کوتاه-مدت و طولانی-مدت) ضروری است. با توجه به نادر بودن این بیماری، احساس می‌کنیم که یک رویکرد فرا-جهانی برای انجام چنین کارآزمایی‌هایی ضروری است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

سرطان بدخیم سلول‌های زایا (malignant germ cell tumour) در 0.07% از زنان در سراسر جهان رخ می‌دهد. به دلیل نادر بودن آن، شواهدی برای درمان وجود ندارد و اغلب، نتایج کارآزمایی بالینی سرطان‌های سلول زایای بیضه برای آن مورد استفاده قرار می‌گیرند. تحقیقات در مورد این تومور نادر با این واقعیت تشدید می‌شود که وقوع آن در جمعیت بزرگ‌سال در مقایسه با همتای کودکان آنها حتی کمتر است. در حال حاضر، اثربخشی شیمی‌درمانی، صرف نظر از مرحله تومور بدخیم سلول‌های زایای تخمدان کاملا مشخص نیست.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی و بی‌خطری (safety) شیمی‌درمانی در زنان بزرگ‌سال مبتلا به سرطان‌های بدخیم سلول‌های زایای تخمدان در مراحل اولیه، پیشرفته و عود کننده.

روش‌های جست‌وجو: 

ما این موارد را جست‌وجو کردیم: پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های بالینی کاکرین (CENTRAL)، شماره 1؛ 2010؛ پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه سرطان زنان در کاکرین؛ MEDLINE و EMBASE، تا اپریل 2010. هم‌چنین پایگاه‌های ثبت‌ کارآزمایی‌های بالینی، چکیده‌های مقالات جلسات علمی و فهرست منابع مطالعات وارد شده را بررسی کردیم.

معیارهای انتخاب: 

به دنبال یافتن کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs)، شبه-RCTها و مطالعات غیر-تصادفی‌سازی شده‌ای بودیم که درمان سیستمیک را در زنان بزرگ‌سال مبتلا به سرطان سلول‌های زایای تخمدان با تشخیص‌های پاتولوژی تائید شده، مقایسه کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم به این موضوع پرداختند که مطالعات بالقوه مرتبط با معیارهای ورود مطابقت داشتند یا خیر، داده‌ها را خلاصه کرده و خطر سوگیری (bias) را ارزیابی کردند.

نتایج اصلی: 

یک RCT و یک مطالعه گذشته‌نگر را پیدا کردیم که با معیارهای ورود ما مطابقت داشتند. داده‌های حاصل از این مطالعات برای ارزیابی کافی اثربخشی و بی‌خطری شیمی‌درمانی کمکی در درمان سرطان بدخیم سلول‌های زایای تخمدان بسیار اندک بودند. همه مقایسه‌ها به آنالیزهای تک-مطالعه محدود شده و این مرور فقط روی 32 زن صورت گرفت، بنابراین قدرت کافی را برای تشخیص تفاوت‌های موجود در بقای بیماران نداشت. عوارض جانبی درمان و بقای بدون عود بیمار به‌طور کامل ثبت نشده و QoL در هیچ یک از مطالعات گزارش نشد. هیچ مطالعه‌ای را نیافتیم که به‌طور خاص روی بزرگ‌سالان گزارش شده باشد، زیرا در بسیاری از مطالعات بالقوه مرتبط، مشکلاتی در جداسازی داده‌های مربوط به بزرگ‌سالان و کودکان وجود داشت.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information