تک-دوز نابومتون خوراکی در درمان درد حاد پس از جراحی در بزرگسالان

درد معمولا پس از پروسیجرهای جراحی احساس می‌شود. درد پس از جراحی مدل خوبی برای آزمایش این موضوع است که داروها، مسکّن‌های موثری در شرکت‌کنندگان مبتلا به درد متوسط یا شدید هستند یا خیر. در این مورد، هیچ مطالعه‌ای را نیافتیم که نابومتون (nabumetone) خوراکی را در برابر دارونما (placebo) آزمایش کرده باشد. این امکان وجود دارد که مطالعات انجام شده باشند، اما گزارش نشده باشند، زیرا فقط برای ثبت نابومتون در مراجع صدور مجوز مصرف دارو در سراسر جهان استفاده شده‌اند. با این حال، این موضوع یک شکاف مهم را در دانش ما باقی می‌گذارد، و به این معنی است که نمی‌توانیم در مورد استفاده از نابومتون خوراکی در شرایط حاد دردناک مطمئن باشیم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در غیاب شواهدی مبنی بر اثربخشی نابومتون خوراکی در درد حاد پس از جراحی، در حال حاضر استفاده از آن برای این اندیکاسیون توجیه منطقی ندارد. از آنجا که کارآزمایی‌ای در دست نیست تا به وضوح اثربخشی ضد-دردی آن را در ابتدایی‌ترین مطالعات درد حاد نشان ‌دهند، استفاده از آن در دیگر اندیکاسیون‌ها ‌باید به دقت ارزیابی شود. با توجه به تعداد زیاد داروهای موجود از این دسته و کلاس‌های دارویی مشابه که موثر هستند، هیچ دستور کار تحقیقاتی فوری برای بررسی این داروی خاص وجود ندارد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

نابومتون (nabumetone) یک داروی غیر-استروئیدی ضد-التهابی (NSAID) است که عمدتا در درمان دردهای مرتبط با آرتریت استفاده می‌شود. دوز خوراکی معمول آن برای استئوآرتریت، 1000 میلی‌گرم در روز است، و مصرف دوزهای بالاتر در بیماران مسن توصیه نمی‌شود. هیچ مرور سیستماتیک شناخته شده‌ای در مورد اثربخشی ضد-دردی آن در درمان درد حاد پس از جراحی وجود ندارد. این مرور به دنبال ارزیابی اثربخشی و بی‌خطری (safety) مصرف نابومتون خوراکی در درمان درد حاد پس از جراحی، با استفاده از مطالعات بالینی در بیماران مبتلا به درد ثابت‌شده، و با پیامدهای اندازه‌گیری شده عمدتا طی 6 ساعت با استفاده از روش‌های استاندارد بود. چندین دهه است که این نوع مطالعه برای اثبات اینکه داروها دارای خواص ضد-درد هستند یا خیر، استفاده شده است.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی تک-دوز نابومتون خوراکی در درمان درد حاد پس از جراحی، و هر گونه عوارض جانبی مرتبط با آن.

روش‌های جست‌وجو: 

ما کتابخانه کاکرین (شماره 2، 2009)، MEDLINE (می 2009)؛ EMBASE از طریق Ovid (می 2009)؛ و بانک اطلاعاتی تسکین درد آکسفورد را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده، دوسو-کور، و کنترل‌شده با دارونما (placebo) از نابومتون خوراکی برای تسکین درد حاد پس از جراحی در بزرگسالان.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم کیفیت کارآزمایی را ارزیابی کرده و داده‌ها را استخراج کردند. از ناحیه زیر منحنی «تسکین درد در برابر زمان» (pain relief versus time) برای محاسبه نسبتی از شرکت‌کنندگان استفاده کردیم که با نابومتون و دارونما به حداقل 50% تسکین درد در مدت 4 تا 6 ساعت، با استفاده از معادلات معتبر، دست یافتند. تعداد افراد مورد نیاز برای درمان برای رسیدن به یک منفعت (number-needed-to-treat-to-benefit; NNT) با استفاده از 95% فواصل اطمینان (CI) محاسبه شد. نسبتی از شرکت‌کنندگان که از داروهای آنالژزیک نجات در یک بازه زمانی مشخص استفاده کردند، و زمان سپری شده تا استفاده از آنالژزیک نجات، به‌ عنوان معیارهای اثربخشی بیشتر مداخله مورد بررسی قرار گرفت. هم‌چنین اطلاعاتی در مورد عوارض جانبی و تعداد موارد خروج از مطالعه گردآوری شد.

نتایج اصلی: 

در جست‌وجوهایی که به دنبال مطالعات نابومتون خوراکی در بیماران مبتلا به درد ثابت‌شده پس از جراحی انجام شدند، هیچ مطالعه‌ای به دست نیامد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information