تک-دوز نفوپام خوراکی در درمان درد حاد پس از جراحی در بزرگسالان

درد معمولا پس از جراحی احساس می‌شود. درد حاد پس از جراحی با شدت متوسط یا شدید اغلب (به عنوان یک مدل) برای آزمایش اینکه داروها، مسکّن‌های موثری هستند یا خیر، استفاده می‌شود. در این مورد، هیچ مطالعه‌ای را نیافتیم که نفوپام خوراکی را در برابر دارونما (placebo) آزمایش کرده باشد. این امکان وجود دارد که مطالعات انجام شده باشند، اما گزارش نشده باشند، زیرا فقط برای ثبت نفوپام در مراجع صدور مجوز مصرف دارو در سراسر جهان استفاده شده‌اند. با این حال، این یک شکاف مهم در دانش ما باقی می‌گذارد، و به این معنی است که در حال حاضر، نمی‌توانیم در مورد استفاده از نفوپام خوراکی برای تسکین شرایط حاد دردناک مطمئن باشیم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در غیاب شواهدی مبنی بر اثربخشی نفوپام خوراکی در درد حاد پس از جراحی، در حال حاضر استفاده از آن برای این اندیکاسیون توجیه منطقی ندارد. از آنجا که کارآزمایی‌ای در دست نیست تا به وضوح اثربخشی ضد-دردی آن را در ابتدایی‌ترین مطالعات درد حاد نشان ‌دهند، استفاده از آن در دیگر اندیکاسیون‌ها ‌باید به دقت ارزیابی شود. با توجه به تعداد زیاد داروهای موجود از این دسته و کلاس‌های دارویی مشابه که موثر هستند، هیچ دستور کار تحقیقاتی فوری برای این داروی خاص وجود ندارد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

نفوپام (nefopam) یک داروی ضد-درد با اثر مرکزی اما غیر-اوپیوئیدی از کلاس شیمیایی بنزوکسازوسین (benzoxazocine) است که در اوایل دهه 1970 ساخته شد. این دارو به‌طور گسترده‌ای، عمدتا در کشورهای اروپایی، برای تسکین درد متوسط تا شدید به عنوان جایگزینی برای داروهای ضد-درد اوپیوئیدی، و در بیماری‌های روماتیسمی و دیگر اختلالات عضلانی‌اسکلتی در بریتانیا استفاده می‌شود. این مرور به دنبال ارزیابی اثربخشی و بی‌خطری (safety) مصرف نفوپام خوراکی در درمان درد حاد پس از جراحی، با استفاده از مطالعات بالینی در بیماران مبتلا به درد ثابت‌شده، و با پیامدهای اندازه‌گیری شده عمدتا طی 6 ساعت با استفاده از روش‌های استاندارد بود. چندین دهه است که این نوع مطالعه برای اثبات اینکه داروها دارای خواص ضد-درد هستند یا خیر، استفاده شده است.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی تک-دوز نفوپام خوراکی در درمان درد حاد پس از جراحی، و هر گونه عوارض جانبی مرتبط با آن.

روش‌های جست‌وجو: 

ما CENTRAL (شماره 2، 2009)، MEDLINE (1966 تا می 2009)، EMBASE از طریق Ovid (1980 تا می 2009)؛ بانک اطلاعاتی تسکین درد آکسفورد (Oxford Pain Relief Database) (1950 تا 1994)؛ و فهرست منابع مقالات را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده، دوسو-کور، و کنترل‌شده با دارونما (placebo) از نفوپام خوراکی برای تسکین درد حاد پس از جراحی در بزرگسالان.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم کیفیت کارآزمایی را ارزیابی کرده و داده‌ها را استخراج کردند. از ناحیه زیر منحنی «تسکین درد در برابر زمان» (pain relief versus time) برای محاسبه نسبتی از شرکت‌کنندگان استفاده کردیم که با نفوپام و دارونما به حداقل 50% تسکین درد در مدت 4 تا 6 ساعت، با استفاده از معادلات معتبر، دست یافتند. تعداد افراد مورد نیاز برای درمان برای رسیدن به یک مزیت (number-needed-to-treat-to-benefit; NNT) با استفاده از 95% فواصل اطمینان (CI) محاسبه شد. نسبتی از شرکت‌کنندگان که از داروهای ضد-درد نجات در یک بازه زمانی مشخص استفاده کردند، و زمان سپری شده تا استفاده از داروی ضد-درد نجات، به‌ عنوان معیارهای بیشتری از اثربخشی مداخله، مورد بررسی قرار گرفتند. هم‌چنین اطلاعاتی در مورد عوارض جانبی و تعداد موارد خروج از مطالعه گردآوری شد.

نتایج اصلی: 

پس از بررسی دقیق سیزده مطالعه در مورد نفوپام خوراکی در شرکت‌کنندگانی که دچار درد پس از جراحی بودند، هیچ مطالعه‌ای شناسایی نشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information