مداخلات برای ترمیم دندان‌های ضعیف شده ناشی از عدم وجود پوشش کافی مینای دندان، در اثر آملوژنزیس ایمپرفکتا

آملوژنزیس ایمپرفکتا (amelogenesis imperfecta; AI) نوعی اختلال رشد دندان است که در آن دندان‌ها با مینای نازک و غیرطبیعی پوشیده شده‌اند. مینای دندان به راحتی شکسته و آسیب می‌بیند، که ظاهر دندان‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، به خصوص اگر درمان نشود. پیامدهای منفی روان‌شناختی، به دلیل ظاهر و عملکرد دچار مشکل، در بیماران مبتلا به AI، بر جذابیت فرد تاثیر گذاشته و تعامل اجتماعی وی را کاهش می‌دهد. مراقبت‌های پیشگیرانه و ترمیمی اولیه و مناسب برای مدیریت درمانی موفق AI و برای سلامت روان‌شناختی فرد ضروری هستند.

درمان مورد استفاده بستگی به شدت مشکل دارد. گاهی اوقات از روکش برای بهبود ظاهر دندان‌ها و محافظت از آنها در برابر آسیب استفاده می‌شود.

این مرور که توسط گروه سلامت دهان در کاکرین انجام شد، درصدد مقایسه نرخ موفقیت مواد و تکنیک‌های مختلف ترمیمی مورد استفاده برای ترمیم دندان‌های جلویی و عقبی متاثر از AI بود. این مرور برای ارزیابی رضایت بیمار، به ویژه اینکه دندان‌ها چطور به نظر می‌رسند، چقدر حساس هستند و چقدر خوب عمل می‌کنند، انجام شد.

آخرین جست‌وجو برای یافتن مطالعات موجود، در 18 اپریل 2013 انجام شد. کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده‌ای جست‌وجو شدند که به مقایسه ترمیم‌های دندان‌های متاثر از AI با توجه به رضایت و عملکرد بیمار، پرداختند. کودکان و نوجوانان زیر 18 سال، که مبتلا به AI بوده و نیاز به مراقبت ترمیمی داشتند، صرف نظر از ملیت‌شان، برای ورود انتخاب شدند. هیچ کارآزمایی‌ای‌ را نیافتیم که معیارهای ورود را به این مرور داشته باشد.

بنابراین، در حال حاضر شواهدی با قابلیت اعتماد کافی در جهت حمایت از اینکه کدام یک از این درمان‌ها موثرتر هستند، وجود ندارد. برای تعیین بهترین مداخله برای ترمیم دندان‌های آسیب‌دیده از AI، انجام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده به خوبی تعریف‌شده که بر کودکان و نوجوانان مبتلا به انواع و شدت اختلال تمرکز دارند، باید انجام شوند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای را در مورد درمان‌های ترمیمی برای کودکان و نوجوانان مبتلا به AI پیدا نکردیم، و بنابراین هیچ شواهدی وجود ندارد مبنی بر اینکه بهترین ترمیم کدام است. به منظور تعیین بهترین مداخله برای ترمیم دندان‌های آسیب‌دیده از AI، باید کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده خوب تعریف‌شده که کودکان و نوجوانان را وارد کرده و بر نوع و شدت اختلال تمرکز کنند، انجام شوند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

آملوژنزیس ایمپرفکتا (amelogenesis imperfecta; AI) نوعی اختلال رشد دندان است که در آن دندان‌ها با مینای نازک و غیرطبیعی پوشیده شده‌اند. این مینای دندان به راحتی شکسته و آسیب می‌بیند، که ظاهر دندان‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، به خصوص اگر درمان نشود. پیامدهای منفی روان‌شناختی، به دلیل ظاهر و عملکرد دچار مشکل، در بیماران مبتلا به AI، جذابیت فرد را به خطر می‌اندازد و تعامل اجتماعی وی را کاهش می‌دهد. درمان مورد استفاده بستگی به شدت مشکل دارد.

اهداف: 

مقایسه نرخ موفقیت مواد و تکنیک‌های مختلف ترمیمی مورد استفاده برای ترمیم دندان‌های قدامی و خلفی دچار AI از نظر رضایت بیمار (زیبایی و حساسیت (sensitivity)) و عملکرد.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه سلامت دهان در کاکرین (تا 18 اپریل 2013)، پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین (CENTRAL) ( کتابخانه کاکرین 2013، شماره 3)، MEDLINE از طریق OVID (1946 تا 18 اپریل 2013)، EMBASE از طریق OVID (1980 تا 18 اپریل 2013)، CINAHL از طریق EBSCO (1980 تا 18 اپریل 2013)، خلاصه مقالات کنفرانس انجمن بین‌المللی تحقیقات دندانپزشکی (Abstracts of the Conference Proceedings of the International Association for Dental Research) (2001 تا 18 اپریل 2013) و فهرست منابع مقالات مرتبط را جست‌وجو کردیم. هیچ محدودیتی در زبان یا تاریخ انتشار در جست‌وجوهای الکترونیکی اعمال نشد.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده که در آنها، کودکان و نوجوانان مبتلا به AI که نیاز به ترمیم دندان‌ها داشتند، به روش‌های مختلف ترمیم اختصاص یافتند. پیامدهایی که مورد ارزیابی قرار گرفتند، عبارت بودند از: رضایت بیمار، زیبایی‌شناسی (aesthetics)، عملکرد جویدن و طول عمر ترمیم‌ها.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم به استخراج داده‌ها و ارزیابی خطر سوگیری (bias) در مطالعات واردشده پرداختند. اختلاف بین دو نویسنده با مشورت با نویسنده سوم مرور، برطرف شد. برای کسب اطلاعات بیشتر و داده‌های منتشرنشده، با نویسنده اول مطالعات تماس گرفته شد.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه‌ای معیارهای ورود را به این مرور نداشت.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information