Intervencije za obnovu zuba oslabljenih odsustvom dovoljne količine cakline zbog bolesti amelogenesis imperfecta

Amelogenesis imperfecta (AI) je poremećaj razvoja zuba u kojemu su zubi pokriveni tankom, abnormalno formiranom caklinom. Caklina se kod te bolesti lako lomi i oštećuje, što utječe na izgled zuba, osobito ako se to stanje ne liječi. Negativni psihološki rezultati zbog narušena izgleda i funkcije u bolesnika s AI utječu na privlačnost osobe i smanjuju društvene kontakte. Rana i prikladna preventivna i restorativna briga vrlo je važna je za uspješno kontroliranje AI i za psihološko zdravlje osobe.

Liječenje koje se primjenjuje ovisi o ozbiljnosti problema. Ponekad se koriste krunice za poboljšanje izgleda zuba i njihovu zaštitu od oštećenja.

Ovaj sustavni pregled, koji je proveden unutar Cochrane uredničke skupine za oralno zdravlje (engl. Cochrane Oral Health Group), usporedio je stope uspjeha različitih restorativnih materijala i tehnika koje se koriste za obnovu prednjih i stražnjih zubi zahvaćenih AI. Cilj sustavnog pregleda bio je procijeniti zadovoljstvo pacijenata, osobito u odnosu na izgled zubiju, osjetljivost zubi, kao i njihovu funkciju.

Najnovije pretraživanje postojećih studija provedeno je 18. travnja 2013. godine za prethodno objavljena istraživanja. Traženi su randomizirani kontrolirani pokusi u kojima su istražene različite vrste liječenja pacijenata s ciljem restauracije zuba oboljelih od AI i uspoređene s obzirom na zadovoljstvo i funkciju pacijenta. Tražile su se studije u koje su bili uključeni djeca i adolescenti do 18 godina, koji su imali AI i kojima je bila potrebna restorativna zubna skrb, bez obzira na njihovu nacionalnost. No, ovim sustavnim pregledom nisu pronađeni pokusi koji su zadovoljavali navedene kriterije.

Stoga trenutno nema dovoljno pouzdanih podataka da bi se moglo preporučiti koji su od terapija koji se koriste kod AI djelotvorniji. Potrebno je provesti dobro definirane randomizirane kontrolirane studije, usmjerene na djecu i adolescente s različitim vrstama i težinama poremećaja da bi se najbolje odredila djelotvornost i sigurnost intervencija za obnovu zuba zahvaćenima AI.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Petra Radostić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information