نقش لاکتوفرین خوراکی در درمان سپسیس و انتروکولیت نکروزان در نوزادان

سوال مطالعه مروری

آیا مکمل لاکتوفرین (lactoferrin)، همراه با آنتی‌بیوتیک‌ها، برای نوزادان مبتلا به سپسیس و انتروکولیت نکروزان موثر و ایمن هستند یا خیر؟

پیشینه

نوزادان تازه متولد‌ شده، به ویژه نوزادان پره‌ترم (زودرس)، در معرض خطر ابتلا به عفونت‌های خونی (سپسیس (sepsis))، التهاب و آسیب دستگاه گوارش (انتروكوليت نکروزان (necrotizing enterocolitis))، یا هر دو این شرایط هستند. تعدادی از نوزادان مبتلا به سپسیس یا انتروکولیت نکروزان، علی‌رغم درمان با آنتی‌بیوتیک‌ها، فوت می‌کنند، یا از آسیب بلندمدت ریه و مغز رنج می‌برند. لاکتوفرین، ماده‌ای که به‌طور طبیعی در شیر انسان وجود دارد، ممکن است در برابر عفونت‌ها و آسیب دستگاه گوارش موثر باشد.

ویژگی‌های مطالعه

ما به دنبال مطالعاتی جست‌وجو کردیم که از تغذیه مکمل لاکتوفرین برای درمان نوزادان مبتلا به عفونت یا آسیب‌های دستگاه گوارش استفاده کردند.

نتایج اصلی

ما هیچ مطالعه‌ای را در مورد مکمل لاکتوفرین با آنتی‌بیوتیک‌ها در درمان نوزادان مبتلا به سپسیس و انتروکولیت نکروزان پیدا نکردیم. بعید به نظر می‌رسد که لاکتوفرین برای درمان عفونت یا التهاب روده‌ای در نوزادان پره‌ترم استفاده شود، زیرا برای پیشگیری از این بیماری‌ها مؤثر واقع نبوده است. طی عفونت و مشکلات روده‌ای معمولا تغذیه روده‌ای داده نمی‌شود. ما انجام مطالعاتی را که برای بررسی این موضوع انجام ‌شوند، در آینده توصیه نمی‌کنیم.

کیفیت شواهد

از آن ‌جایی که مطالعات واجد شرایط شناسایی نشدند، این امر نمی‌تواند ارزیابی شود.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

کاربردهای عملی: در حال حاضر، شواهدی برای حمایت یا رد استفاده از لاکتوفرین خوراکی، به عنوان درمان کمکی برای آنتی‌بیوتیک‌ها، در درمان سپسیس یا انتروکولیت نکروزان نوزادان وجود ندارد.

کاربردهای تحقیقاتی: با توجه به عدم اثربخشی لاکتوفرین خوراکی برای پیشگیری از سپسیس و انتروکولیت نکروزان دیررس (late-onset)، به نظر نمی‌رسد که ارزیابی لاکتوفرین خوراکی به عنوان یک داروی کمکی برای درمان سپسیس یا انتروکولیت نکروزان، یک اولویت تحقیقاتی باشد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

سپسیس (sepsis) و انتروکولیت نکروزان (necrotizing enterocolitis; NEC) نوزادان، علی‌رغم درمان آنتی‌بیوتیکی مناسب، موجب مرگ‌ومیر و موربیدیتی قابل ‌توجهی در نوزادان می‌شود. تقویت دفاع میزبان و تعدیل التهاب با استفاده از لاکتوفرین (lactoferrin) به‌عنوان یک درمان کمکی برای آنتی‌بیوتیک‌ها در درمان سپسیس، NEC، یا هر دو، ممکن است پیامدهای بالینی را بهبود بخشد.

اهداف: 

هدف اصلی، ارزیابی ایمنی و اثربخشی لاکتوفرین خوراکی به عنوان درمان کمکی برای آنتی‌بیوتیک‌ها در درمان نوزادان مبتلا یا مشکوک به سپسیس، NEC، یا هر دو بود.

روش‌های جست‌وجو: 

از استراتژی جست‌وجوی استاندارد گروه نوزادن در کاکرین استفاده کردیم تا پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین (CENTRAL، شماره 9، 2018)؛ MEDLINE via PubMed؛ PREMEDLINE (1966 تا 20 سپتامبر 2018)؛ Embase (1980 تا 20 سپتامبر 2018) Cumulative Index to Nursing and Allied Health Litreture (CINAHL) (1982 تا 20 سپتامبر 2018) را جست‌وجو کنیم. هم‌چنین پایگاه‌های اطلاعاتی کارآزمایی بالینی، مجموعه مقالات کنفرانس‌ها، فهرست منابع مقالات بازیابی شده و کارآزمایی‌های بالینی و فایل‌های شخصی نویسندگان را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی یا شبه‌‎-تصادفی‌سازی‌ و کنترل‌ شده‌ای را وارد کردیم که به ارزیابی لاکتوفرین خوراکی (با هر دوز یا طول مدت)، به عنوان درمان کمکی برای آنتی‌بیوتیک‌ها، در مقایسه با درمان آنتی‌بیوتیکی به تنهایی (با یا بدون دارونما (placebo)) یا سایر درمان‌های کمکی آنتی‌بیوتیک‌ها، به منظور درمان نوزادان مبتلا یا مشکوک به سپسیس یا انتروکولیت نکروزان (Bell's Stage II or III)، در هر سن بارداری تا سن هفته 44 پس از قاعدگی، پرداختند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

برای انجام یک مطالعه مروری نظام‌مند و برای ارزیابی کیفیت روش‌شناسی مطالعات، از روش‌های استاندارشده گروه نوزادان در کاکرین استفاده کردیم (neonatal.cochrane.org/en/index.html). عناوین و چکیده‌های مطالعات شناسایی شده به وسیله استراتژی جست‌وجو توسط دو نویسنده مطالعه مروری به‌طور مستقل از هم ارزیابی شده و در صورت لزوم، نسخه‌های متن کامل برای ارزیابی تهیه شدند. فرم‌هایی برای ثبت ورود/خروج کارآزمایی و استخراج داده طراحی شد‌ند. از رویکرد GRADE (نظام درجه‌بندی کیفیت شواهد و قدرت توصیه‌ها) برای ارزیابی کیفیت شواهد استفاده کردیم.

نتایج اصلی: 

هیچ کارآزمایی واجد شرایطی را شناسایی نکردیم که لاکتوفرین را برای درمان سپسیس یا NEC نوزادان ارزیابی کرده باشند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information