تاثیر بنزودیازپین‌ها در درمان سندرم پاهای بی‌قرار

پیشینه

سندرم پاهای بی‌قرار (RLS) یک بیماری شایع و ناراحت‌کننده است که بر 5% تا 15% از جمعیت تاثیر می‌گذارد. بسیاری از پزشکان هنوز از این بیماری مطلع نیستند و نشانه‌های آن را تشخیص نمی‌دهند. این بیماری می‌تواند به‌طور قابل‌‌ملاحظه‌ای بر خواب اثر گذاشته و باعث کاهش کیفیت زندگی شود. نیاز به درمانی بی‌خطر و موثر برای RLS وجود دارد. درمان‌های فعلی شامل آگونیست‌های دوپامین، ضد-تشنج‌ها و اوپیوئیدها هستند.

سوال

آیا بنزودیازپین‌ها در افراد مبتلا به RLS موثر و بی‌خطر هستند؟

روش‌های انجام

منابع را برای یافتن مطالعاتی به هر زبانی، منتشرشده یا نشده، جست‌وجو کردیم که بنزودیازپین‌ها را به عنوان درمان RLS در نظر گرفتند.

نتایج

هیچ مطالعه‌ای در این مرور گنجانده نشد.

بحث

بنزودیازپین‌ها مدت زمان طولانی است که در درمان افراد مبتلا به RLS استفاده می‌شوند، زیرا به شروع و تداوم یافتن خواب کمک می‌کنند. از آن‌جای که هیچ مرور سیستماتیک درستی در رابطه با اثربخشی بنزودیازپین‌ها انجام نشده، یک مورد را در این زمینه انجام دادیم.

نتیجه‌گیری

این مرور سیستماتیک نشان می‌دهد که اطلاعات مناسبی برای حمایت یا رد استفاده از بنزودیازپین‌ها در درمان نشانه‌های RLS وجود ندارد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

اثربخشی بنزودیازپین‌ها برای درمان RLS در حال حاضر نامشخص است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

سندرم پاهای بی‌قرار (restless legs syndrome; RLS) یک بیماری شایع است که حدود 5% تا 15% از جمعیت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نشانه‌های RLS در تعداد اندکی از مبتلایان می‌توانند شدید بوده و تاثیرات مهمی بر خواب، اغلب هنگام شروع خواب، و نیز کیفیت زندگی داشته باشند. بنزودیازپین‌ها داروهایی هستند که می‌توانند باعث به خواب رفتن و تداوم در خواب ماندن شوند، از این‌رو، تصور می‌شود که برای افراد مبتلا به RLS سودمند هستند. اگرچه بنزودیازپین‌ها، به‌خصوص کلونازپام، برای درمان نشانه‌های RLS مورد استفاده قرار می‌گیرند، یک مرور سیستماتیک انجام شده توسط آکادمی پزشکی خواب آمریکا (American Academy of Sleep Medicine) نشان داد که بنزودیازپین‌ها نباید به عنوان درمان خط اول استفاده شوند، اگرچه می‌توانند به عنوان درمان کمک‌کننده تجویز شوند.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی و بی‌خطری (safety) بنزودیازپین‌ها در مقایسه با دارونما (placebo) یا سایر درمان‌ها برای RLS ایدیوپاتیک، شامل کارآزمایی‌های مخدوش‌نشده مقایسه‌کننده بنزودیازپین‌ها در مقابل کنترل باز.

روش‌های جست‌وجو: 

در مارچ 2016، به جست‌وجو در CENTRAL؛ MEDLINE؛ Embase و LILACSپرداخته و منابع مربوط به هر مطالعه را بررسی کرده و با نویسندگان مطالعات برای یافتن مطالعات بیشتر تماس گرفتیم. مطالعات منتشرشده را به هر زبانی در نظر گرفتیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده از درمان بنزودیازپین در RLS ایدیوپاتیک.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

از آن‌جا که نتوانستیم هیچ مطالعه‌ای را در این مرور بگنجانیم، هیچ آنالیزی را انجام ندادیم.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه‌ای را نیافتیم که معیارهای ورود را به این مرور داشته باشد. دو مطالعه متقاطع (cross-over) در انتظار طبقه‌بندی هستند، زیرا کارآزمایی‌های متقاطع در انتهای اولین دوره تقاطع، اطلاعاتی را ارائه نمی‌دهند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information