انجام واکسیناسیون آنفلوآنزا در کودکان مبتلا به سرطان تحت درمان با شیمی‌درمانی

کودکان مبتلا به سرطان مستعد ابتلا به عفونت هستند. یکی از عفونت‌های ویروسی، آنفلوآنزا (influenza (flu)) است. این عفونت می‌تواند در این دسته از کودکان خفیف باشد، اما برخی می‌توانند به عوارض شدید مبتلا شوند. بنابراین، این مرور بر اثربخشی واکسیناسیون آنفلوآنزا در کودکان مبتلا به سرطان متمرکز شد. هیچ مطالعه‌ای را شناسایی نکردیم که اثربخشی بالینی واکسیناسیون آنفلوآنزا را ارزیابی کرده باشد؛ با این حال، یک کارآزمایی بالینی کنترل‌ شده دیگر را در به‌روزرسانی خود شناسایی کردیم، که مجموع مطالعات را به نه مطالعه می‌رساند که پاسخ‌های ایمنی را پس از دریافت واکسیناسیون در کودکان مبتلا به سرطان بررسی کردند. نشان داده شد که کودکان تحت شیمی‌درمانی، نسبت به کودکان سالم پاسخ‌های ایمنی ضعیف‌تری دارند، اما این واکسن را می‌توان با خیال راحت و بدون نگرانی تزریق کرد. بر اساس یافته‌های این مرور به‌روز شده، توصیه به انجام واکسیناسیون آنفلوآنزا یا منع انجام آن در کودکان مبتلا به سرطان که با شیمی‌درمانی درمان می‌شوند، امکان‌پذیر نیست. کارآزمایی‌های آینده باید به مزایای بالینی واکسیناسیون آنفلوآنزا در کودکان مبتلا به سرطان که با شیمی‌درمانی درمان می‌شوند، بپردازند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

بیماران انکولوژی اطفال تحت شیمی‌درمانی می‌توانند پاسخ ایمنی به واکسن آنفلوآنزا ایجاد کنند، اما مشخص نیست که این پاسخ از آن‌ها در برابر ابتلا به عفونت آنفلوآنزا یا عوارض آن محافظت می‌کند یا خیر. ما منتظر نتایج RCT‌های طراحی شده خوب هستیم که به بررسی مزایای بالینی واکسیناسیون آنفلوآنزا در این گروه از بیماران می‌پردازند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

عفونت آنفلوانزا یک علت بالقوه موربیدیتی شدید در کودکان مبتلا به سرطان است؛ بنابراین انجام واکسیناسیون علیه آن توصیه می‌شود. با این حال، اطلاعات در مورد پاسخ ایمنی به واکسیناسیون آنفلوآنزا در کودکان مبتلا به سرطان متناقض است، و ارزش انجام واکسیناسیون نامشخص باقی می‌ماند.

اهداف: 

1. ارزیابی اثربخشی واکسیناسیون آنفلوآنزا در تحریک پاسخ ایمنی در کودکان مبتلا به سرطان در طول دریافت شیمی‌درمانی، در مقایسه با گروه‌های کنترل.
2. ارزیابی اثربخشی واکسیناسیون آنفلوآنزا در پیشگیری از ابتلا به آنفلوآنزای تائید شده و بیماری شبه-آنفلوانزا و/یا در تحریک پاسخ ایمنی در کودکان مبتلا به سرطان تحت درمان با شیمی‌درمانی، در مقایسه با دارونما (placebo)، عدم-مداخله یا برنامه‌های متفاوت دوزاژ واکسن.
3. شناسایی عوارض جانبی مرتبط با واکسن آنفلوآنزا در کودکان مبتلا به سرطان تحت درمان با شیمی‌درمانی، در مقایسه با دیگر گروه‌های کنترل.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL)، MEDLINE (1966 تا 2012) و EMBASE (1980 تا 2012) را تا آگوست 2012 جست‌وجو کردیم. هم‌چنین فهرست منابع مقالات مرتبط و خلاصه مقالات Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC)، انجمن بیماری‌های عفونی آمریکا (IDSA)، انجمن چند-ملیتی مراقبت‌های حمایتی در سرطان (MASCC) و انجمن بین‌المللی انکولوژی کودکان (SIOP) را بررسی کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) و کارآزمایی‌های بالینی کنترل شده‌ای (controlled clinical trials; CCTs) را در نظر گرفتیم که در آن‌ها پاسخ سرولوژیکی به واکسیناسیون آنفلوآنزا در کودکان مبتلا به سرطان با گروه‌های کنترل مقایسه شد. هم‌چنین RCTها و CCTهایی را در نظر گرفتیم که اثرات واکسیناسیون آنفلوآنزا را بر پاسخ بالینی و/یا پاسخ ایمونولوژیکی در کودکان مبتلا به سرطان تحت درمان با شیمی‌درمانی، در مقایسه با دارونما، عدم-مداخله یا برنامه‌های متفاوت دوزاژ بررسی کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم داده‌ها را استخراج کرده و کیفیت روش‌شناسی (methodology) مطالعات وارد شده را ارزیابی کردند.

نتایج اصلی: 

تعداد 1 RCT و 9 CCT را وارد کردیم (تعداد کل شرکت‌کنندگان = 770). هیچ یک از مطالعات وارد شده، پیامدهای بالینی را گزارش نکردند. همه مطالعات وارد شده مصونیت در برابر ابتلا به آنفلوآنزا و واکنش‏‌های جانبی را به واکسیناسیون گزارش کردند. در پنج مطالعه، پاسخ‌های ایمنی به واکسن آنفلوآنزا در 272 کودک تحت شیمی‌درمانی و 166 کودکی که شیمی‌درمانی دریافت نکردند، مقایسه شد. در چهار مطالعه، پاسخ‌ها به واکسن آنفلوانزا در 236 کودک تحت شیمی‌درمانی در مقایسه با پاسخ‌ها در 142 کودک سالم ارزیابی شد. معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی پاسخ‌های ایمنی شامل افزایش چهار-برابری تیتر آنتی‌بادی پس از دریافت واکسن، ایجاد تیتر مهار هماگلوتیناسیون (haemagglutination inhibition; HI) > 32 و تیترهای میانگین هندسی (geometric mean titres; GMTs) قبل و پس از انجام واکسیناسیون بودند. پاسخ‌های ایمنی در کودکان دریافت‌کننده شیمی‌درمانی به‌طور هم‌سو و سازگاری ضعیف‌تر (افزایش چهار-برابری 38% تا 65%) از کودکان کامل‌کننده دوره شیمی‌درمانی (50% تا 86%) و نسبت به کودکان سالم (53% تا 89%) بود. از نظر عوارض جانبی، 391 بیمار انکولوژی کودکان واکسن آنفلوآنزا دریافت کردند، و عوارض جانبی توصیف شده شامل واکنش‌های موضعی خفیف و تب با درجه پائین بود. وقوع عارضه جانبی تهدید کننده حیات یا دائمی ناشی از واکسیناسیون گزارش نشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information