پروفیلاکسی با ایزونیازید در پیشگیری از ابتلا به سل فعال و بروز مرگ‌ومیر در کودکان HIV-مثبت

هدف از انجام این مطالعه مروری چه بود؟

خلاصه کردن اثرات پروفیلاکسی ایزونیازید بر TB، مرگ‌ومیر، و عوارض جانبی در کودکان HIV-مثبت.

پیام‌های کلیدی

در مناطقی با شیوع بالای بیماری سل، پروفیلاکسی ایزونیازید از ابتلا به TB فعال و بروز مرگ‌ومیر در کودکان HIV-مثبت که ART دریافت نمی‌کنند، پیشگیری می‌کند.

برای ارزیابی تاثیر دارو-درمانی TB بر ابتلا به TB فعال یا مرگ‌ومیر و بی‌خطری (safety) تجویز آنها در کودکان HIV-مثبت، یک مطالعه مروری را انجام دادیم.

در این مرور چه موضوعی بررسی شد؟

TB یکی از علل شایع بیماری‌های شدید ریوی و مرگ‌ومیر در کودکان HIV-مثبت است. TB دوران کودکی در کشورهای فقیر، به ویژه کشورهایی که بار (burden) هم‌زیستی بیماری HIV/AIDS دارند، رایج است. خطر ابتلا به سل در کودکان HIV-مثبت بیشتر از کودکان HIV-منفی است. ایزونیازید از ابتلای بزرگسالان HIV-مثبت به TB پیشگیری می‌کند و در حال حاضر، در کودکانی استفاده می‌شود که پس از مواجهه با افراد مبتلا به TB، در معرض خطر بالای ابتلا به آن قرار دارند. با این حال، اطلاعات محدودی در مورد تاثیر مصرف داروی ایزونیازید در کاهش ابتلای کودکان HIV-مثبت و بدون مواجهه مشخص با TB، به TB فعال یا مرگ‌ومیر آنها وجود دارد.

مطالعات را تا 17 فوریه 2017 جست‌وجو کرده، و سه مطالعه را یافتیم که بین سال‌های 2007 تا 2014 منتشر شده و تاثیر داروی ایزونیازید را در مقایسه با عدم-مصرف آن بر ابتلا به TB فعال و مرگ‌ومیر در 991 کودک زیر 13 سال HIV-مثبت، مورد بررسی قرار دادند. اکثر کودکان، تحت درمان آنتی‌رتروویروسی (ART) بوده و مطالعات در آفریقای جنوبی و بوتسوانا انجام شدند. میانه (median) دوره پیگیری از 5.7 تا 34 ماه متغیر بود.

نتایج اصلی این مرور چه هستند؟

در کودکان HIV-مثبت که تحت درمان با ART قرار ندارند، داروی ایزونیازید، تعداد کودکان مبتلا به TB فعال را تا 69% (شواهد با قطعیت پائین) و مرگ‌ومیر آنها را تا 54% (شواهد با قطعیت پائین) کاهش می‌دهد.

یک کارآزمایی درباره کودکان HIV-مثبت که ART دریافت کردند، انجام گرفت و هیچ منفعت یا ضرری از ایزونیازید به دست نیامد (شواهد با قطعیت بسیار پائین).

تعداد کودکان دچار عوارض جانبی در دریافت‌کنندگان داروی ایزونیازید به عنوان گروه کنترل در هر دو دسته از کودکان تحت درمان با ART و کودکانی که با ART درمان نشدند، مشابه بود.

این مرور تا چه زمانی به‌روز است؟

نویسندگان این مطالعه مروری، به دنبال مطالعات منتشر شده تا فوریه 2017 بودند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

مطالعات انجام گرفته در آفریقا نشان دادند که پروفیلاکسی با ایزونیازید در همه کودکان مبتلا به HIV، ممکن است خطر ابتلا به TB فعال و میزان مرگ‌ومیر را در کودکان HIV-مثبت که ART دریافت نکردند، کاهش دهد. برای کودکان دریافت‌کننده ART، هیچ منفعت بارزی از این مداخله تشخیص داده نشد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

سل (tuberculosis; TB) یکی از علل مهم بیماری و مرگ در کودکان HIV-مثبت است که در مناطقی با شیوع بالای TB زندگی می‌کنند. ما می‌دانیم که پروفیلاکسی با ایزونیازید از ابتلا به TB در کودکان HIV-منفی پس از مواجهه با TB پیشگیری می‌کند، اما در مورد نقش آن در پیشگیری از TB در کودکان HIV-مثبت، اطمینانی وجود ندارد.

اهداف: 

خلاصه کردن اثرات درمان پیشگیرانه TB در برابر دارونما (placebo) در کودکان HIV-مثبت بدون تماس شناخته‌شده با TB بر TB فعال، مرگ‌ومیر، و عوارض جانبی گزارش‌شده.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL)؛ MEDLINE/PubMed؛ Embase و دو پایگاه ثبت کارآزمایی را تا فوریه 2017 جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های مربوط به کودکان HIV-مثبت را، با و بدون تماس شناخته‌شده با TB، انتخاب کردیم که به‌طور تصادفی درمان پیشگیرانه TB یا دارونما را دریافت کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم از معیارهای انتخاب مطالعه استفاده کرده، خطر سوگیری (bias) را ارزیابی، و داده‌ها را استخراج کردند. اثرات درمان را با استفاده از خطر، نرخ بروز و نسبت خطر بررسی کرده، و قطعیت شواهد را با استفاده از رویکرد درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) ارزیابی کردیم.

نتایج اصلی: 

سه کارآزمایی را شامل 991 شرکت‌کننده زیر 13 سال از آفریقای جنوبی و بوتسوانا (Botswana) وارد کردیم. کودکان به‌طور تصادفی، پروفیلاکسی ایزونیازید یا دارونما را، به صورت روزانه یا سه بار در هفته، دریافت کردند. میانه (median) دوره پیگیری از 5.7 تا 34 ماه متغیر بود؛ برخی از آنها درمان آنتی‌رتروویروسی (antiretroviral therapy; ART) دریافت کردند.

در کودکان HIV-مثبت که ART دریافت نکردند، پروفیلاکسی با ایزونیازید ممکن است خطر ابتلای آنها را به TB فعال (نسبت خطر (HR): 0.31؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.11 تا 0.87؛ 1 کارآزمایی، 240 شرکت‌کننده، شواهد با قطعیت پائین)، و میزان مرگ‌ومیر آنها (HR: 0.46؛ 95% CI؛ 0.22 تا 0.95؛ 1 کارآزمایی، 240 شرکت‌کننده، شواهد با قطعیت پائین) را کاهش دهد. یک کارآزمایی (182 شرکت‌کننده)، تعداد کودکان مبتلا به عوارض جانبی آزمایشگاهی را گزارش کرد، که تعداد آن در دو گروه پروفیلاکسی با ایزونیازید و گروه دارونما مشابه بود. عوارض جانبی بالینی گزارش نشدند.

ما نمی‌دانیم پروفیلاکسی با ایزونیازید در کودکان HIV-مثبت دریافت‌کننده ART، خطر ابتلای آنها را به TB فعال (خطر نسبی (RR): 0.76؛ 95% CI؛ 0.50 تا 1.14؛ 3 کارآزمایی؛ 737 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت بسیار پائین) یا میزان مرگ‌ومیر آنها (RR: 1.45؛ 95% CI؛ 0.78 تا 2.72؛ 3 کارآزمایی؛ 737 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت بسیار پائین) را کاهش می‌دهد یا خیر. دو کارآزمایی (714 شرکت‌کننده)، تعداد عوارض جانبی بالینی و سه کارآزمایی (795 شرکت‌کننده)، تعداد عوارض جانبی آزمایشگاهی را گزارش کردند؛ برای هر دو گروه، تعداد عوارض جانبی بین گروه‌های پروفیلاکسی با ایزونیازید و دارونما مشابه هم بودند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information