جراحی برای حذف کاتاراکت پس از ویترکتومی (vitrectomy)

هدف مطالعه مروری
هدف این مرور کاکرین، بررسی شواهدی در مورد تاثیر جراحی برداشتن لنز از چشم‌هایی بود که در آنها کاتاراکت (تار شدن لنز جلوی چشم) پس از ویترکتومی توسعه می‌یابد. جراحی ویترکتومی ‌برای برداشتن زجاجیه (ژل شفاف) در مرکز چشم در حین ترمیم یا بهبود تعدادی از اختلالات شبکیه چشم (مانند جداشدگی شبکیه و حفره‌های ماکولا یا در مواردی خونریزی زجاجیه) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این مرور چه موضوعی بررسی شد؟
ویترکتومی می‌تواند منجر به تشکیل یا تسریع کاتاراکت شود. مشکل اساسی که منجر به ویترکتومی شد ممکن است حدت بینایی، کیفیت زندگی و سایر پیامدهای پس از جراحی را برای برداشتن لنز کاتاراکت تحت تاثیر قرار دهد.

نتایج اصلی
هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای (کارآزمایی‌هایی که شرکت‌کنندگان به‌طور تصادفی به یک گروه درمان یا گروه دیگر اختصاص داده می‌شوند) را نیافتیم که مزایا یا خطرات (یا هر دو) جراحی کاتاراکت ‌را پس از ویترکتومی ارزیابی کنند. از آن‌جایی که جراحی کاتاراکت ممکن است به علت بدتر شدن یا عود بیماری که منجر به ویترکتومی شود، منجر به از دست رفتن بینایی شود، نقش آن در این بیماران ناشناخته باقی مانده است. کارآزمایی‌های آینده برای بررسی این سوال مرور باید شرکت‌کنندگان را از نظر سن، اختلال منجر به ویترکتومی ‌و وضعیت فرایند بیماری در چشم مخالف جدا کنند. پیامدهای مرتبط به بیماران مانند بهبود حدت بینایی، سایر معیارهای بینایی و کیفیت زندگی معمولا از جراحی کاتاراکت انتظار می‌رود و آسیب‌ها باید هم در کوتاه-مدت (شش ماه پس از جراحی کاتاراکت) و هم در طولانی‌مدت (یک تا دو سال بعد از جراحی کاتاراکت) مورد بررسی قرار گیرند.

پیام‌های کلیدی
شکاف موجود در شواهد نشان می‌دهد که جراحی برای برداشتن کاتاراکت در افرادی که در آنها کاتاراکت پس از ویترکتومی توسعه یافت، ‌بهتر از عدم جراحی است.

این مرور تا چه زمانی به‌روز است؟
مطالعاتی را که تا 17 می 2017 منتشر شدند، جست‌وجو کردیم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ شواهدی از RCTها یا شبه-RCTها وجود ندارد که بر اساس توصیه‌های بالینی برای جراحی برای کاتاراکت پس از ویترکتومی باشد. نیاز مبرم به RCT‌هایی وجود دارد که به بررسی شکاف این شواهد بپردازند. چنین کارآزمایی‌هایی باید شرکت‌کنندگان را براساس سن، اختلال شبکیه چشم که منجر به ویترکتومی شده و وضعیت فرایند بیماری در چشم جانبی طبقه‌بندی کنند. پیامدهایی که در چنین کارآزمایی‌های ارزیابی می‌شوند ممکن است شامل تغییرات (هم سود و هم زیان) حدت بینایی، کیفیت زندگی و حوادث جانبی مانند پارگی کپسول خلفی و جدا شدگی شبکیه چشم باشد. هم پیامدهای کوتاه-مدت (شش ماهه) و هم پیامدهای طولانی‌مدت (یک یا دو ساله) باید مورد بررسی قرار گیرند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

تشکیل یا تسریع کاتاراکت (cataract) می‌تواند پس از جراحی داخل چشم (اینترا آکولار)، به ویژه بعد از ویترکتومی (vitrectomy) رخ دهد، ویترکتومی یک روش جراحی برای برداشتن زجاجیه است که در درمان بسیاری از اختلالاتی که بر سیگمنت پشت چشم تاثیر می‌گذارد استفاده می‌شود. مشکل اصلی که منجر به ویترکتومی ‌می‌شود ممکن است مزایای برداشتن لنزهای کاتاراکت را محدود کند.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی و ایمنی جراحی در برابر عدم جراحی برای کاتاراکت پس از ویترکتومی با توجه به حدت بینایی، کیفیت زندگی و سایر پیامدها.

روش‌های جست‌وجو: 

ما به جست‌وجو در پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌ شده کاکرین (CENTRAL) (شامل پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه چشم و بینایی) (شماره 5، 2017)؛ MEDLINE Ovid (از 1946 تا 17 می 2017)؛ Embase.com (از 1947 تا 17 می 2017)؛ PubMed (از 1946 تا 17 می 2017)، بانک اطلاعاتی منابع علمی سلامت آمریکای لاتین و کارائیب (LILACS)؛ (از ژانویه 1982 تا 17 می 2017)، متارجیستری از کارآزمایی‌های کنترل شده (mRCT) (www.controlled-trials.com)؛ جست‌وجوی اخیر در می 2013؛ ClinicalTrials.gov (www.clinicaltrials.gov)؛ در 17 می 2017 جست‌وجو شد، و پلت‌فرم بین‌المللی پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی (ICTRP) سازمان جهانی بهداشت (WHO) (www.who.int/ictrp/search/en)؛ در 17 می 2017 جست‌وجو شد، پرداختیم. هیچ محدودیتی از نظر تاریخ یا زبان انتشار در جست‌وجوهای الکترونیکی کارآزمایی‌ها اعمال نکردیم.

معیارهای انتخاب: 

ما برای وارد کردن کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) و شبه-RCT‌هایی برنامه‌ریزی کردیم که به مقایسه جراحی در برابر عدم جراحی برای برداشتن لنز از چشم بزرگسالانی پرداخته بودند که در آنها کاتاراکت پس از ویترکتومی توسعه یافته بود.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم نتایج جست‌وجو را با توجه به روش‌های استاندارد روش‌شناسی مورد انتظار کاکرین غربالگری کردند.

نتایج اصلی: 

هیچ RCT یا شبه-RCT را نیافتیم که جراحی را در برابر عدم جراحی برای برداشتن لنز از چشم بزرگسالانی که در آنها کاتاراکت پس از ویترکتومی توسعه یافته بود، مقایسه کرده باشند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information