مقایسه استفاده از آرام‌بخش با بیهوشی عمومی برای کودکان تحت درمان دندان‌پزشکی

سوال مطالعه مروری

این مرور سیستماتیک به‌روز شده کاکرین با هدف بررسی شواهدی در مورد مقایسه استفاده از آرام‌بخش در مقابل بیهوشی عمومی برای کمک به کودکان (تا 18 سال) که تحت درمان دندان‌پزشکی قرار دارند، انجام شد. ما می‌خواستیم ببینیم کدام رویکرد (در صورت وجود) اجازه می‌دهد که درمان دندان‌پزشکی به‌طور بی‌خطر و موثر انجام شود. هم‌چنین به هزینه مالی نسبی هر رویکرد علاقه‌مند بودیم.

پیشینه

در حال حاضر، کودکانی که نمی‌توانند با مراقبت‌های دندانی تحت بی حسی موضعی کنار بیایند، ممکن است برای کمک به آنها بیهوشی عمومی یا آرام‌بخش داده شود. این انتخاب به عواملی مانند ترجیح بیمار یا دندان‌پزشک، هزینه پروسیجر یا مقررات منطقه‌ای بستگی دارد. برخی افراد معتقدند که استفاده از آرام‌بخش برای این کار بهتر است، زیرا بیماران آن را ترجیح می‌دهند و ممکن است ارزان‌تر باشد.

روش‌های انجام مطالعه

برای مرور اصیل خود، تا اکتبر 2008 بانک‌های اطلاعاتی را جست‌وجو کردیم. برای به‌روز کردن این مرور، بانک‌های اطلاعاتی زیر را تا جولای 2015 جست‌وجو کردیم: CENTRAL؛ MEDLINE؛ EMBASE؛ LILACS و ISI Web of Science.

نتایج کلیدی

متاسفانه، نتوانستیم هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل‌ شده‌ای را در مورد این موضوع شناسایی کنیم. انجام این کارآزمایی‌ها برای مقایسه بیهوشی عمومی در مقابل استفاده از آرام‌بخش، برای کمّی‌سازی تفاوت‌هایی مانند موربیدیتی و هزینه، مورد نیاز هستند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

برای مقایسه استفاده از بی‌هوشی عمومی در دندان‌پزشکی در مقابل استفاده از آرام‌بخش برای کمّی‌سازی تفاوت‌هایی مانند موربیدیتی و هزینه، انجام مطالعات تصادفی‌سازی و کنترل شده مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

بخش قابل‌توجهی از کودکان دچار پوسیدگی دندان هستند که نیاز به ترمیم یا کشیدن داشته، و برخی از این کودکان این درمان را با بی‌حسی موضعی نمی‌پذیرند. این پروسیجرها عموما با استفاده از یک بیهوشی عمومی در کودکان مدیریت شده‌اند؛ با این حال، استفاده از آرام‌بخش ممکن است منجر به کاهش عوارض و هزینه شود. هدف از این مطالعه مروری مقایسه کارایی استفاده از آرام‌بخش در مقابل بیهوشی عمومی (general anaesthesia; GA) برای ارائه درمان دندان‌پزشکی به کودکان و نوجوانان کمتر از 18 سال بود. این مطالعه مروری ابتدا در سال 2009 انتشار یافت و سپس در سال 2012 و مجددا در سال 2015 به‌روز شد.

اهداف: 

موربیدیتی و اثربخشی استفاده از آرام‌بخش را در مقابل GA برای ارائه درمان دندان‌پزشکی به بیماران کمتر از 18 سال ارزیابی خواهیم کرد. اگر داده‌ها در دسترس باشند، ما هزینه-اثربخشی مداخلات مختلف را آنالیز خواهیم کرد. اگر داده‌ها در دسترس نباشند، تخمین‌های خام هزینه را به دست خواهیم آورد.

موربیدیتی را می‌توان به عنوان «یک نتیجه یا عارضه نامطلوب» تعریف کرد. برای اهداف این مرور، «موربیدیتی پس از جراحی» به نتایج نامطلوب یا عوارضی مانند حالت تهوع پس از انجام یک پروسیجر، زمانی که بیمار به هوش آمده و توانست بدون کمک نفس بکشد، اطلاق می‌شود. «موربیدیتی حین جراحی» به هر گونه عارضه‌ای اشاره دارد که در طول پروسیجر رخ داده و ممکن است نیاز به اقدام توسط متخصص بیهوشی داشته باشد، مانند ایست تنفسی.

روش‌های جست‌وجو: 

در این مرور به‌روز شده، پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL؛ 2015، شماره 7)؛ MEDLINE Ovid SP (1950 تا جولای 2015)؛ EMBASE Ovid SP (1974 تا جولای 2015)؛ System for Information on Grey Literature in Europe (SIGLE) (1980 تا اکتبر جولای 2012)؛ Latin American & Caribbean Health Sciences Literature (LILACS) (1982 تا جولای 2015)؛ و Institute for Scientific Information (ISI) Web of Science (1945 تا جولای 2015) را جست‌وجو کردیم.

هم‌چنین تا جولای 2015 جست‌وجوی دستی مجلات مربوطه را انجام دادیم. هیچ محدودیتی را از نظر زبان نگارش مقاله اعمال نکردیم.

معیارهای انتخاب: 

ما برنامه‌ریزی کردیم تا کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی و کنترل‌ شده‌ای را وارد کنیم که داروهای آرام‌بخش را در مقابل بیهوشی عمومی در کودکان و نوجوانان تا 18 سال تحت درمان دندان‌پزشکی مقایسه کردند. پروسیجرهای پیچیده جراحی و کارآزمایی‌های شبه-تصادفی‌سازی شده را حذف کردیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور عناوین و چکیده‌ها را برای گنجاندن در مرور ارزیابی کردند. اطلاعات مربوط به اهداف و معیارهای پیامد را با استفاده از یک «فرم استخراج اطلاعات» طراحی‌شده ثبت کردیم. برای تفسیر یافته‌ها از رویکرد درجه‌بندی توصیه، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) استفاده خواهیم کرد.

نتایج اصلی: 

در مطالعه مروری اولیه، پس از جست‌وجو در بانک‌های اطلاعاتی موجود و غربالگری عناوین و چکیده‌ها، 16 مطالعه را برای گنجاندن بالقوه شناسایی کردیم. پس از بازیابی مطالعات متن کامل، هیچ کدام را واجد شرایط ندیدیم. در جست‌وجوی به‌روز شده جولای 2012، هیچ مطالعه دیگری را شناسایی نکردیم. ما دو مطالعه را برای گنجاندن احتمالی در جست‌وجوی به‌روز شده جولای 2015 شناسایی کردیم؛ دوباره متوجه شدیم که آنها واجد شرایط نیستند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information