Usporedba sedacije i opće anestezije za stomatološko liječenje mlađih od 18 godina

Istraživačko pitanje

Cilj ovog obnovljenog Cohrane sustavnog pregleda je bio analizirati postoje li bilo kakvi dokazi koji uspoređuju sedaciju s općom anestezijom u svrhu obavljanja zahvata na zubima u djece dobi do 18 godina. Istraživači Cochranea su htjeli ispitati koji pristup omogućuje sigurno i djelotvorno obavljanje zahvata na zubima. Također su htjeli ispitati relativnu cijenu svakog od tih postupaka.

Dosadašnje spoznaje

Kod djece koja ne podnose zahvate na zubima pod lokalnom anestezijom moguće je davanje opće anestezije ili sedacije, kako bi im se pomoglo. Taj izbor ovisi o nizu čimbenika kao što su želje pacijenta ili liječnika, cijena postupka ili lokalna regulativa. Neki vjeruju da je sedacija bolja za te svrhe, jer je navodno pacijenti preferiraju i može biti jeftinija.

Metode

U prvoj verziji ovog pregleda pretražena su istraživanja objavljena do listopada 2008. godine. U ovom obnovljenom sustavnom pregledu pretražene su sljedeće baze podataka do srpnja 2015.: Central, MEDLINE, EMBASE, LILACS i ISI Web of Science.

Ključni rezultati

Nažalost, pretraživanjem literature nije bilo moguće pronaći nijednu randomiziranu kontroliranu studiju na ovu temu. Takve studije su potrebne kako bi se propisno usporedili učinci opće anestezije i sedacije, te kako bi se izmjerili pobol i trošak.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevele: Ivana Propadalo i Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information