ارائه داده‌های مربوط به عملکرد جراح به افرادی که قصد جراحی انتخابی را دارند

سوال مطالعه مروری

ما شواهد مربوط به تاثیر ارائه اطلاعات را در مورد عملکرد جراح به افرادی که به انجام جراحی انتخابی فکر می‌کنند، مرور کردیم. جراحی انتخابی (elective surgery) تحت عنوان «جراحی با ماهیت غیراورژانسی» تعریف می‌شود؛ اگرچه انجام آن توصیه می‌شود، می‌توان آن را از قبل بدون تاثیر بر سلامت بیمار یا نتیجه مورد انتظار از عمل، برنامه‌ریزی کرد (Dox 2004، صفحه 452).

پیشینه

به‌طور کلی تصور می‌شود که اندازه‌گیری عملکرد جراحان روش خوبی است که نتایج جراحی بهتری را به همراه خواهد داشت. ارائه اطلاعات در مورد عملکرد جراحان بحث‌برانگیزتر است و مشخص نیست که این اطلاعات چه تاثیری در ارائه به مصرف‌کنندگان دارند. ما خواستیم بدانیم که شواهدی در مورد تاثیر ارائه داده‌های مربوط به عملکرد جراح به افرادی که به انجام جراحی انتخابی فکر می‌کنند، در مقایسه با افرادی که بدون داشتن این اطلاعات تصمیم‌های مشابهی می‌گیرند، وجود دارد یا خیر.

نتایج کلیدی

مطالعاتی در مورد روش‌های جمع‌آوری و گزارش‌دهی اطلاعات در مورد عملکرد جراحان انجام شده، اما هیچ مطالعه‌ای را که قبل از مارچ 2014 منتشر شده باشد، پیدا نکردیم که تاثیر این اطلاعات را بر مصرف‌کنندگان بررسی کرده باشد.

این فقدان شواهد ممکن است منعکس‌کننده مشکلات عملی و مسائل اخلاقی موجود در تحقیق این موضوع باشد. برای مثال، جراحان ممکن است تمایلی به شرکت در چنین مطالعاتی نداشته باشند. همچنین ممکن است مشکلات قانونی یا اخلاقی در ارائه اطلاعات فقط برای برخی از بیماران در مورد عملکرد جراح وجود داشته باشد. با این حال، داشتن اطلاعات بیشتر برای اطلاع‌رسانی در مورد این موضوع مفید خواهد بود. انجام مطالعات کیفی مورد نیاز است که نگرش مصرف‌کنندگان و متخصصان را نسبت به ارائه این نوع اطلاعات و باورهای آنها را در مورد تاثیرات بالقوه بررسی کنند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ مطالعه‌ای را پیدا نکردیم که تاثیر ارائه داده‌های مربوط به عملکرد جراح را برای افرادی که قصد جراحی انتخابی را دارند، گزارش کرده باشد. این خود یک یافته مهم است. در حالی که گزارش عمومی عملکرد یک جراح مفهوم جدیدی نیست، اثربخشی این داده‌ها برای بیماران فردی به‌طور تجربی آزمایش نشده است. مرور مطالعات کیفی یا تحقیقات کیفی اولیه جدید ممکن است برای تعیین اینکه چه مداخلاتی در حال حاضر در حال استفاده هستند و بررسی نگرش مصرف‌کنندگان و متخصصان نسبت به چنین مداخلاتی، مفید باشد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

یک مدل سلامت مصرف‌کننده معتقد است افرادی که تحت جراحی انتخابی (elective surgery) قرار می‌گیرند، باید پیش از اتخاذ دو تصمیم مهم، از عملکرد گذشته جراح خود در زمینه جراحی مطلع باشند: 1. رضایت به انجام جراحی پیشنهادی، و 2. برای انجام جراحی توسط پزشک خاص. این اطلاعات مسلما به بیماران کمک می‌کنند تا در روند مراقبت از خود مشارکت کنند. در حالی که داده‌های مربوط به عملکرد جراحان در برخی مراکز موجود است، همچنان بحث و جدل در مورد ارائه چنین داده‌هایی به بیماران وجود دارد، و این سوال که مصرف‌کنندگان باید، یا مایل، به دریافت این اطلاعات باشند یا خیر.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات ارائه داده‌های مربوط به عملکرد جراح به افرادی که جراحی انتخابی را در نظر می‌گیرند، بر پیامدهای مبتنی بر بیمار و استفاده از خدمات.

روش‌های جست‌وجو: 

برای مرور اصلی، منابع زیر را جست‌وجو کردیم: پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین (CENTRAL، کتابخانه کاکرین، 2009، شماره 4)؛ MEDLINE (Ovid) (1950 تا 28 سپتامبر 2009)؛ EMBASE (Ovid) (1988 تا 28 سپتامبر 2009)؛ PsycINFO (Ovid) (1806 تا 28 سپتامبر 2009)؛ CINAHL (EBSCO) (1982 تا 20 اکتبر 2009)؛ Current Contents (Ovid) (1992 تا 23 نوامبر 2009)؛ و ProQuest Dissertations and Theses(1861 تا 20 اکتبر 2009).

برای این به‌روزرسانی، منابع زیر را جست‌وجو کردیم: CENTRAL (2009 تا 3 مارچ 2014)؛ MEDLINE (Ovid) (2009 تا 3 مارچ 2014)؛ EMBASE (Ovid) (2009 تا 3 مارچ 2014)؛ PsycINFO (Ovid) (2009 تا 9 مارچ 2014)؛ CINAHL (EBSCO) (2009 تا 9 مارچ 2014)، Current Contents (Web of Science) (نوامبر 2009 تا 21 مارچ 2014)، و ProQuest Dissertations and Theses (2009 تا 21 مارچ 2014). هیچ محدودیتی را از نظر زبان نگارش مقاله اعمال نکردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (randomised controlled trials; RCTs)، RCT‌های خوشه‌ای (cluster)، شبه-RCTها و مطالعات کنترل‌شده قبل و بعد (controlled before and after studies; CBAs)، که در آنها داده‌های فردی عملکرد یک جراح به افرادی که قصد انجام جراحی انتخابی را داشتند، ارائه شد. ما CBA‌ها را برای گنجاندن از سال 2009 به بعد در نظر گرفتیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور (AH؛ SH) به‌طور مستقل از هم همه عناوین، چکیده‌ها، یا هر دو استنادهای بازیابی‌شده را ارزیابی کردند. ما هیچ مطالعه‌ای را برای ورود شناسایی نکردیم. در نتیجه، گردآوری داده‌ها یا آنالیز آنها را انجام ندادیم.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه‌ای را پیدا نکردیم که معیارهای ورود را داشته باشد؛ بنابراین، هیچ نتیجه‌ای برای گزارش در مورد تاثیر ارائه داده‌های مربوط به عملکرد جراح برای افرادی که قصد جراحی انتخابی را داشتند، وجود ندارد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information