مداخلات انجام شده در محیط کار در جهت حمایت از شیردهی برای زنان شاغل

هیچ کارآزمایی‌ای وجود ندارد که بگوید انجام برنامه‌های خاص در محل کار به افزایش مدت شیردهی کمک می‌کنند یا خیر.

شیردهی برای مادران و نوزادان‌شان مفید است. با این حال، مادران شاغل ممکن است به دلایل مختلف پس از زایمان زودتر به سر کار خود بازگردند. در صورت عدم حمایت کارفرمایان، آنها می‌توانند از نوزادان خود جدا شوند، در دوشیدن و ذخیره شیر مشکل داشته باشند و بنابراین نمی‌توانند روند شیردهی خود را حفظ کنند. اعمال برنامه‌های خاص در محل کار می‌توانند به زنان کمک کنند تا به شیردهی خود ادامه داده و برخی از آنها ممکن است به زنان کمک کنند تا شیردهی را آغاز کنند. با ترویج و حمایت از انجام این برنامه‌ها، کارفرمایان نه تنها ممکن است بتوانند بر مدت شیردهی (از جمله شیردهی انحصاری با شیر مادر) تاثیر گذاشته و در نتیجه سلامت مادر و نوزاد را بهبود بخشند، بلکه از غیبت‌های کاری کمتر، بهره‌وری بالا و افزایش روحیه و حفظ کارکنان بهره‌مند شوند. این مرور با هدف ارزیابی برنامه‌های اجرا شده در محل کار برای ترویج تغذیه با شیر مادر میان زنان شاغلی انجام شد که پس از تولد فرزندشان به کار بازمی‌گردند. هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای شناسایی نشد که این مداخله مهم سلامت عمومی را در محل کار ارزیابی کرده باشد. انجام کارآزمایی‌هایی برای تعیین تاثیر اعمال مداخلات در محل کار (از جمله مهدکودک‌ها و نوزادگاه‌ها) برای حمایت یا تسهیل تداوم، طول دوره و شیردهی انحصاری با شیر مادر برای زنان شاغلی که پس از زایمان به سر کار بازمی‌گردند، مورد نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ کارآزمایی‌ای به بررسی اثربخشی مداخلات محل کار در ترویج تغذیه با شیر مادر میان زنانی که پس از تولد فرزندشان به سر کار خود بازگشتند، نپرداخت. تاثیر چنین مداخله‌ای بر پیامدهای فرآیند نیز ناشناخته است. برای تعیین مزایای انواع مختلف اعمال مداخلات در محل کار برای حمایت، تشویق و ترویج شیردهی میان مادران شاغل، انجام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

در سال‌های اخیر میزان مشارکت زنان در انجام مشاغل افزایش یافته است. برخی از آنها ممکن است حین کار باردار شوند و نوزادان خود را به دنیا آورند. بسیاری از افراد ممکن است به دلایل مختلفی تصمیم بگیرند که پس از زایمان زودتر به سر کار خود بازگردند. اگر این مادران از سوی کارفرمایان و همکاران خود حمایت نشوند، ممکن است پس از بازگشت به کار، شیردهی را کنار بگذارند. در نتیجه، طول دوره و شیردهی انحصاری تا سن توصیه شده نوزادان تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

محیط محل کار می‌تواند نقش مثبتی در ترویج شیردهی داشته باشد. برای زنانی که به سر کار خود باز می‌گردند، انواع مختلفی از مداخلات حمایتی در محل کار در دسترس قرار داشته و این امر نباید توسط کارفرمایان نادیده گرفته شود. نکته مهم آنکه، ترویج تغذیه با شیر مادر در محل کار ممکن است برای زنان، نوزاد و همچنین کارفرما فوایدی به همراه داشته باشد.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی مداخلات انجام شده در محل کار برای حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر میان زنانی که پس از تولد فرزندانشان به محل کار باز می‌گردند، و تاثیر آن بر پیامدهای فرآیند مربوط به کارمندان و کارفرمایان.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه بارداری و زایمان در کاکرین (2 آگوست 2012) را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

دو نویسنده به‌طور مستقل از هم تمامی مطالعات شناسایی شده را برای یافتن کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده و کارآزمایی‌های شبه-تصادفی‌سازی و کنترل شده ارزیابی کردند که مداخلات محل کار را با عدم مداخله یا انجام دو یا چند مداخله را در محل کار در مقابل یکدیگر مقایسه کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده برای ارزیابی کیفیت روش‌شناسی (methodology) کارآزمایی‌های واجد شرایط و استخراج داده‌ها برنامه‌ریزی کردند.

نتایج اصلی: 

هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده یا کارآزمایی شبه-تصادفی‌سازی و کنترل شده شناسایی نشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information