انجام هیسترکتومی در مقابل هیسترکتومی همراه با برداشتن تخمدان در زنان یائسه نشده

سوال مطالعه مروری: نویسندگان کاکرین شواهد مربوط به خطرات و مزایای برداشتن یا حفظ تخمدان‌ها را در زمان انجام هیسترکتومی برای بیماری خوش‌خیم زنان در زنان یائسه نشده بررسی کردند.

پیشینه: برداشتن تخمدان‌ها در زمان انجام هیسترکتومی می‌تواند به‌طور بالقوه خطر ابتلا به سرطان تخمدان و نیاز به جراحی‌های زنان را در آینده کاهش دهد. با این حال، زنان یائسه نشده که تخمدان‌هایشان را برداشته‌اند، به دلیل ابتلا به یائسگی زودرس، با افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی‌عروقی و دیگر عوارض مواجه هستند. هنوز مشخص نیست که باید به زنان یائسه نشده توصیه کرد که تخمدان‌های خود را در زمان انجام هیسترکتومی بردارند یا آنها را حفظ کنند.

ویژگی‌های مطالعه: مطالعات تا ژانویه 2014 جست‌وجو شدند. هیچ مطالعه تصادفی‌سازی‌شده‌ای در دسترس نبود که هیسترکتومی را بدون برداشتن تخمدان‌ها در برابر هیسترکتومی و برداشتن تخمدان‌ها مقایسه کرده باشد.

نتایج کلیدی: به دلیل فقدان مطالعات مناسب، این مرور شواهدی را برای حمایت از برداشتن یا حفظ تخمدان‌ها در زمان انجام هیسترکتومی در زنان یائسه نشده ارائه نمی‌دهد. بنابراین، تا زمانی که شواهدی در دسترس باشد، برداشتن پیشگیرانه تخمدان‌ها باید با احتیاط مورد توجه قرار گیرد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

به دلیل کمبود RCT، نتیجه‌گیری‌های این مرور محدود می‌شوند. اگرچه شواهدی از RCT‌ها در دسترس نیست، شواهد رو به رشدی از مطالعات مشاهده‌ای وجود دارد که یائسگی ناشی از جراحی ممکن است بر سلامت قلبی‌عروقی و مورتالیتی ناشی از هر علتی تاثیر منفی بگذارد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

انجام اوفورکتومی (oophorectomy) پیشگیرانه در کنار هیسترکتومی در زنان یائسه نشده یک پروسیجر رایج است. تصمیم برای خارج کردن یا حفظ تخمدان‌ها اغلب بر اساس میزان خطر ابتلا به سرطان تخمدان و نیاز به مداخلات جراحی زنان بیشتر است، و با میزان خطر تاثیرات منفی سلامت ناشی از یائسگی ایجاد شده با جراحی سنجیده می‌شود. شواهد موجود برای توصیه به انجام اوفورکتومی دوطرفه پیشگیرانه یا حفظ تخمدان‌ها در زمان انجام هیسترکتومی در زنان یائسه نشده محدود است. این مطالعه، به‌روزرسانی نسخه اصلی این مرور سیستماتیک است که در سال 2008 منتشر شد.

اهداف: 

مقایسه انجام هیسترکتومی به تنهایی در مقابل هیسترکتومی به همراه اوفورکتومی دوطرفه در زنان مبتلا به بیماری‌های خوش‌خیم زنان، با توجه به نرخ مرگ‌ومیر یا مورتالیتی یا نیاز به مداخلات بعدی جراحی زنان.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه اختلالات قاعدگی و ناباروری در کاکرین (دسامبر 2005 تا ژانویه 2014) و بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی زیر را جست‌وجو کردیم: CENTRAL ( کتابخانه کاکرین 2013، شماره 12)، MEDLINE (ژانویه 1966 تا ژانویه 2014)، EMBASE (ژانویه 1985 تا ژانویه 2014)، و PsycINFO (1806 تا ژانویه 2014).

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (randomised controlled trials; RCTs) از انجام هیسترکتومی به تنهایی در مقابل هیسترکتومی با اوفورکتومی دوطرفه در زنان یائسه نشده و مبتلا به بیماری‌های خوش‌خیم زنان، واجد شرایط بودند. هر روش جراحی قابل استفاده بود.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

سه نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم از هم به ارزیابی کارآزمایی‌ها برای ورود پرداختند. در جایی که اطلاعات مشخص نبود، با نویسندگان مطالعه تماس گرفته شد.

نتایج اصلی: 

فقط یک RCT شناسایی شد که مزایا و خطرات هیسترکتومی را با یا بدون اوفورکتومی مقایسه کرد. نتایج این RCT پایلوت منتشر نشده و ما نتوانستیم به نتایج آن دست یابیم. بنابراین، هیچ داده‌ای نتوانست در این مرور گنجانده شود.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information