شواهدی وجود ندارد که نشان دهد پاک کردن لاک ناخن و درآوردن حلقه‌های انگشت از عفونت زخم پس از جراحی پیشگیری می‌کنند یا خیر

افرادی که تحت جراحی قرار می‌گیرند، می‌توانند از باکتری‌های (میکروب‌ها) روی دست‌های کارکنان اتاق جراحی (پزشکان، پرستاران و دستیاران) به عفونت جدی زخم مبتلا شوند. کارکنان اتاق جراحی، پیش از جراحی دست‌های خود را به شدت تمیز می‌کنند تا تعداد باکتری‌های روی آنها کاهش یابد. لاک ناخن (varnish) و حلقه‌ها (جواهرات) ممکن است باکتری‌ها را پنهان کرده و اثربخشی شست‌وشوی دست را کاهش دهند. این مرور نتوانست هیچ کارآزمایی‌‌ای را پیدا کند که تاثیر پوشیدن حلقه را در کارکنان اتاق عمل بررسی کرده باشد، اما یک کارآزمایی کوچک را یافت که تعداد باکتری‌ها را قبل و بعد از شست‌وشوی دست‌های کارکنان اتاق جراحی با ناخن‌های لاک‌شده و بدون لاک بررسی ‌کرد. این کارآزمایی هیچ تفاوت بارزی را میان تعداد باکتری‌های روی ناخن‌های لاک‌شده و بدون لاک شناسایی نکرد، اما پیش از آنکه بتوانیم مطمئن شویم که این یک نتیجه واقعی است، به شواهدی از کارآزمایی‌های بیشتری نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ یک از کارآزمایی‌ها بررسی نکرده‌اند که استفاده از لاک ناخن یا حلقه انگشت بر نرخ عفونت زخم جراحی تاثیر می‌گذارند یا خیر. برای تعیین اینکه استفاده از لاک ناخن بر تعداد باکتری‌های پوست پس از اسکراب تاثیر می‌گذارد یا خیر، شواهد کافی وجود ندارد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

عفونت زخم جراحی ممکن است در اثر انتقال باکتری از دست افراد تیم‌های جراحی به بیماران حین جراحی رخ دهد. انجام اسکراب جراحی پیش از آن تعداد باکتری‌های روی پوست را کاهش می‌دهد، اما استفاده از حلقه‌ها و لاک ناخن روی انگشتان دست ممکن است کارآمدی شست‌وشو را کاهش دهد، زیرا باکتری‌ها در خلل میکروسکوپی لاک ناخن و روی پوست زیر حلقه‌ها باقی می‌مانند.

اهداف: 

ارزیابی تاثیر وجود یا عدم وجود حلقه و لاک ناخن روی دست‌های افراد تیم اسکراب جراحی بر میزان بروز عفونت زخم پس از جراحی.

روش‌های جست‌وجو: 

برای پنجمین به‌روزرسانی، پایگاه ثبت تخصصی گروه زخم‌ها در کاکرین (23 جولای 2014)، پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین (CENTRAL) ( کتابخانه کاکرین )؛ Ovid MEDLINE؛ Ovid MEDLINE (In-Process & Other Non-Indexed Citations)؛ Ovid EMBASE و EBSCO CINAHL را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (randomised controlled trials; RCTs) که تاثیر استفاده یا عدم استفاده از حلقه‌های انگشت و لاک ناخن را بر اثربخشی اسکراب جراحی و نرخ عفونت زخم پس از جراحی ارزیابی کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

همه خلاصه‌مقالات با یک چک‌لیست بررسی شدند تا مشخص شود که آنها معیارهای ورود را داشتند یا خیر. گزارش‌های کامل از مطالعات مرتبط به دست آمدند. گزارش‌های کارآزمایی‌های حذف‌شده توسط همه نویسندگان مرور بررسی شدند تا مطمئن شویم به درستی رد شدند.

نتایج اصلی: 

هیچ کارآزمایی جدیدی وجود نداشت؛ هیچ RCTای را شناسایی نکردیم که پوشیدن حلقه را با برداشتن آن مقایسه کرده باشد؛ و هیچ یک از کارآزمایی‌ها استفاده از لاک ناخن را مقابل عدم استفاده از آن بر نرخ بروز عفونت ناشی از جراحی بررسی نکردند.

ما یک RCT کوچک (102 پرستار اسکراب) را پیدا کردیم که تاثیر لاک ناخن را بر تعداد واحدهای تشکیل‌دهنده کلونی باکتریایی باقی‌مانده روی دست‌ها پس از اسکراب جراحی پیش از عمل ارزیابی کرد. پرستاران یا ناخن‌های لاک‌نزده داشتند، یا لاک‌ها تازه زده شده بودند (کمتر از دو روز از عمرشان می‌گذشت)، یا لاک قدیمی (بیش از چهار روز) داشتند. تفاوت معنی‌داری در تعداد باکتری‌های روی دست میان گروه‌ها پیش و پس از اسکراب جراحی دیده نشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information