Uklanjanje laka za nokte i prstenja sa svrhom sprječavanja kirurških infekcija

U bolesnika koji se podvrgavaju kirurškom zahvatu može nastupiti teška infekcija rane bakterijama koje se nalaze na rukama osoblja kirurške sale (doktori, medicinske sestre i pomoćno osoblje). Zdravstveno osoblje koje radi u kirurškoj sali temeljito pere ruke prije operacije sa svrhom smanjenja broja bakterija na rukama. Može se pretpostaviti da lak za nokte i prstenje (nakit) može sakriti bakterije i na taj način smanjiti učinkovitost kirurškog pranja ruku. Pregledana je literatura do zaključno srpnja 2014. godine. Ovaj Cochrane sustavni pregled nije pronašao niti jedno istraživanje učinka nošenja prstenja u zdravstvenog osoblja u kirurškoj sali, ali je nađeno jedno malo istraživanje (koje je obuhvatilo 102 medicinske sestre) koje je ispitivalo broj bakterija prije i poslije kirurškog pranja ruku u zdravstvenog osoblja kirurške sale s lakiranim noktima i u onih bez laka za nokte. U ovom istraživanju nije dobiven jednoznačan rezultat o razlici broja bakterija između kirurškog osoblja sa i bez laka na noktima, te je potrebno provesti veći broj istraživanja za pouzdanost ovog rezultata.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane ogranak.
Prevela: Vesna Kušec

Tools
Information