استفاده از کلسی‌تونین در درمان درد متاستاتیک استخوانی

افراد مبتلا به سرطان که بیماری به استخوان‌ها و اعصاب مجاور استخوان‌ها سرایت کرده، اغلب دچار درد شدیدی هستند. چندین روش درمانی برای کمک به تسکین این درد وجود دارد: پرتودرمانی، داروهای ضد-درد (مسکن‌ها) مانند اوپیوئیدها، و داروهای تعدیل کننده استخوان مانند بیس‌فسفونات‌ها (bisphosphonate) و کلسی‌تونین (calcitonin). کلسی‌تونین توانایی تسکین درد و حفظ قدرت استخوان را دارد، بنابراین خطر شکستگی استخوان را کاهش می‌دهد. در این مرور، اثربخشی کلسی‌تونین برای کنترل درد ناشی از متاستازهای استخوانی بررسی شد. با این حال، فقط دو مطالعه با شواهدی با کیفیت بسیار پائین در جهت حمایت از استفاده از کلسی‌تونین در بیمارانی که از درد استخوانی رنج می‌برند، یافت شد. ما مرور را در سال 2015 به‌روز کرده و مطالعه بیشتری را پیدا نکردیم. بیماران دریافت کننده کلسی‌تونین با عوارض جانبی اندکی بیشتر روبه‌رو بودند. تا زمانی که مطالعات جدید اطلاعات بیشتری را در رابطه با این درمان فراهم کنند، باید دیگر روش‌های درمانی در نظر گرفته شوند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهد پژوهشی موجود از کیفیت بسیار پائینی برخوردار هستند و کمبود شواهد برای حمایت از استفاده از کلسی‌تونین در مدیریت درد استخوانی ناشی از متاستازهای استخوانی خودنمایی می‌کند. از آخرین نسخه این مرور، ما هیچ مطالعه اضافی را شناسایی نکردیم.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

درد شایع‌ترین نشانه‌ای است که بیماران سرطانی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، و شدت آن به محل تومور بستگی دارد. تومورهایی که به دلیل فرآیند تخریب استخوان، ساختارهای استخوانی یا عصبی را به خطر می‌اندازند، در ردیف دردناک‌ترین تومورها قرار می‌گیرند. چندین روش درمانی برای مقابله با درد (و سایر نشانه‌ها) ناشی از متاستازهای استخوانی وجود دارند. هورمون کلسی‌تونین (calcitonin) توانایی تسکین درد و همچنین حفظ تراکم استخوان را دارد، بنابراین خطر شکستگی‌های استخوانی را کاهش می‌دهد. این مرور به‌روزرسانی از مطالعه‌ای است که قبلا در کتابخانه کاکرین (2003، شماره 3) منتشر و در سال 2006 (شماره 3) و 2011 (شماره 9) نیز به‌روز شد.

اهداف: 

هدف اصلی این مرور، تعیین اثربخشی کلسی‌تونین در کاهش درد متاستاتیک استخوانی در بیماران مبتلا به متاستازهای دردناک استخوانی است. اهداف ثانویه عبارتند از ارزیابی مزایای کلسی‌تونین در کاهش بروز عوارض استخوانی (هیپرکلسمی، شکستگی‌ها و فشرده‌سازی عصبی) و بهبود بقای بیمار، و ارائه گزارش از هر نوعی از عوارض جانبی درمان.

روش‌های جست‌وجو: 

جست‌وجوهای الکترونیکی را در پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌ شده کاکرین (CENTRAL)؛ MEDLINE و EMBASE تا فوریه 2015 به‌روز کردیم. ما همچنین پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌های بالینی در حال انجام را تا فوریه 2015 جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

مطالعاتی را وارد کردیم که کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده، و دوسو-کور با حضور بیماران مبتلا به درد متاستاتیک استخوانی و تحت درمان با کلسی‌تونین بوده، و پیامد اصلی در آنها درد در نظر گرفته شد، که در چهار هفته یا بیشتر ارزیابی شد.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم انتخاب مطالعه و استخراج داده‌ها را انجام دادند. فقط دو مطالعه (90 شرکت‌کننده) برای گنجاندن در مرور واجد شرایط بودند و بنابراین متاآنالیز داده‌ها امکان‌پذیر نبود. ما تجزیه‌وتحلیل قصد درمان (ITT) را با ورود تمامی مقادیر از دست رفته به عنوان عوارض جانبی انجام دادیم.

نتایج اصلی: 

کیفیت کلی شواهد در حد بسیار پائین بود. در این به‌روزرسانی، هیچ مطالعه جدیدی برای ورود شناسایی نشد؛ یک مطالعه اضافی حذف شد. از دو مطالعه کوچک وارد شده، یک مطالعه تاثیر غیرقابل توجهی را از کلسی‌تونین بر تعداد بیماران با تسکین کامل درد نشان داد (خطر نسبی (RR): 2.50؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.55 تا 11.41). مطالعه دوم هیچ شواهدی را مبنی بر تاثیر کلسی‌تونین بر کاهش مصرف داروهای ضد-درد (RR: 1.05؛ 95% CI؛ 0.90 تا 1.21) در بیماران مبتلا به متاستازهای دردناک استخوانی ارائه نکرد. هیچ شواهدی وجود نداشت که کلسی‌تونین در کنترل عوارض ناشی از متاستازهای استخوانی، برای بهبود کیفیت زندگی یا برای بقای بیماران، موثر بود. در دو مطالعه وارد شده تعداد بیشتری از عوارض جانبی در گروه‌های تحت درمان با کلسی‌تونین مشاهده شد، اگرچه از نظر آماری معنادار نبود (RR: 3.50؛ 95% CI؛0.77 تا 15.88).

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information