تاثیر شیمی‌درمانی بر بقای بیمار مبتلا به سرطان اولیه رحم پس از هیسترکتومی

سرطان رحم (یا آندومتر) یک بیماری نسبتا شایع است که تقریبا از هر 70 زن، 1 نفر را مبتلا می‌کند. هیسترکتومی معمولا به قصد درمان قطعی انجام می‌شود، زیرا بیشتر سرطان‌ها خطر انتشار (متاستاز) به دیگر نقاط را دارند که ممکن است منجر به عود بعدی شود. بررسی میکروسکوپی نمونه هیسترکتومی می‌تواند به پزشکان بگوید که آیا خطر بازگشت سرطان زیاد است و این به زنان اجازه می‌دهد تصمیم بگیرند که می‌خواهند درمان پیشگیرانه بیشتری (درمان ادجوانت) برای کاهش خطر داشته باشند یا خیر. شیمی‌درمانی می‌تواند نرخ درمان دیگر انواع سرطان پُرخطر را پس از جراحی اولیه افزایش دهد و این مرور اثربخشی شیمی‌درمانی را برای سرطان رحم اولیه پس از برداشتن رحم بررسی می‌کند. داده‌های نه کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده و با کیفیت بالا که شامل 2197 زن بود، تحت مدل‌سازی آماری سیستماتیک قرار گرفتند. این نتایج نشان می‌دهند که شیمی‌درمانی خطر عود بیماری را کاهش می‌دهد، مدت زمان سپری شده را تا تشخیص متاستاز طولانی می‌کند، و میزان بقا را بهبود می‌بخشد. روش‌های زیادی برای بررسی داده‌ها وجود دارد. آنالیز زیرمجموعه‌ای که رژیم‌های دارویی قدیمی را کنار گذاشت، نشان می‌دهد که شیمی‌درمانی خطر مرگ را در هر زمان تعیین شده تا یک چهارم کاهش می‌دهد. تعداد زنانی که برای پیشگیری از وقوع یک مورد مرگ، نیاز به شیمی‌درمانی دارند، به نوع سرطان بستگی دارد. در این کارآزمایی‌ها، به ازای هر 25 زن تحت درمان با دوز بالای شیمی‌درمانی مبتنی بر پلاتین پس از هیسترکتومی، یک زن درمان شد. این یعنی کاهش خطر مطلق 4%. شیمی‌درمانی با مزیت بقای بیشتری نسبت به رادیوتراپی همراه است و هنگامی که همراه با رادیوتراپی استفاده می‌شود، ارزش بیشتری دارد. همچنین به نظر می‌رسد خطر مطلق عود تومور را خارج از لگن تا حدود 5% کاهش می‌دهد. این امر، به یک زن از هر 20 بیمار درمان شده کمک می‌کند. با این حال، شیمی‌درمانی عوارض جانبی و خطراتی دارد و به‌طور موقت کیفیت زندگی زنان را کاهش می‌دهد. در بسیاری از موارد، کاهش اندک در خطر عود سرطان ممکن است ارزش عوارض جانبی درمان ادجوانت را نداشته باشد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شیمی‌درمانی مبتنی بر پلاتین پس از جراحی، صرف نظر از درمان رادیوتراپی، با مزایای اندکی برای بقای بدون پیشرفت تومور و بقای کلی بیمار همراه است. این نوع درمان خطر ابتلا به متاستاز را کاهش می‌دهد، می‌تواند جایگزینی برای رادیوتراپی باشد و هنگام استفاده با رادیوتراپی، ارزش آن را بیشتر می‌کند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

آدنوکارسینوم آندومتر (سرطان رحم) رشد بدخیم پوشش (آندومتر) رحم است. از این نوع سرطان متمایز از سارکوم‌ها (تومورهای عضله رحم) است. بقا (survival) بیمار بستگی دارد به خطر متاستازهای میکروسکوپی پس از جراحی. شیمی‌درمانی ادجوانت (پس از جراحی) بقای برخی آدنوکارسینوم‌های دیگر را بهبود می‌بخشد، و شواهدی وجود دارد که سرطان آندومتر به درمان سیتوتوکسیک حساس است. این مرور سیستماتیک، تاثیر شیمی‌درمانی را بر بقای پس از هیسترکتومی انجام شده برای سرطان آندومتر بررسی می‌کند.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی شیمی‌درمانی ادجوانت (پس از جراحی) برای سرطان آندومتر.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL، کتابخانه کاکرین 2010، شماره 3)، MEDLINE و EMBASE را تا آگوست 2010، پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌های بالینی، چکیده‌های مقالات نشست‌های علمی، فهرست منابع مطالعات وارد شده را جست‌وجو کرده و با کارشناسان این زمینه تماس گرفتیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) که شیمی‌درمانی ادجوانت را با هر درمان ادجوانت دیگر یا هیچ درمان دیگری مقایسه کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

از متاآنالیز اثرات تصادفی (random-effect) برای ارزیابی نسبت خطر (HR) برای بقای کلی و بقای بدون پیشرفت بیماری و خطر نسبی (RR) برای مقایسه نرخ مرگ‌ومیر و محل عود اولیه استفاده کردیم.

نتایج اصلی: 

پنج RCT عدم استفاده از درمان کمکی را با شیمی‌درمانی کمکی پس از هیسترکتومی و رادیوتراپی مقایسه کردند. چهار کارآزمایی شیمی‌درمانی ترکیبی مبتنی بر پلاتینوم را مستقیما با رادیوتراپی مقایسه کردند. ادغام داده‌های بقا از 2197 زن، مزیت قابل‌توجه شیمی‌درمانی ادجوانت را برای بقای کلی نشان می‌دهد (RR؛ (95% CI): 0.88؛ (0.79 تا 0.99)). آنالیز حساسیت (sensitivity) با تمرکز بر کارآزمایی‌هایی از رژیم‌های شیمی‌درمانی مبتنی بر پلاتین مدرن نشان داد که نسبت خطر (relative risk) مرگ‌ومیر، 0.85 ((0.76 تا 0.96)؛ تعداد افراد مورد نیاز برای درمان (numbers needed to treat; NNT) برای یک پیامد بیشتر از مزیت درمان = 25؛ کاهش خطر مطلق = 4% (1% تا 8%)) بود. HR برای بقای کلی (overall survival; OS) 0.74 (0.64 تا 0.89) گزارش شد، که به‌طور قابل‌توجهی به نفع افزودن شیمی‌درمانی مبتنی بر پلاتین پس از جراحی است. HR برای بقای بدون پیشرفت بیماری، 0.75 (0.64 تا 0.89) است. این بدان معنی است که شیمی‌درمانی خطر مرگ را در هر زمان تعیین شده تا یک چهارم کاهش می‌دهد. شیمی‌درمانی خطر ایجاد اولین عود تومور را خارج از لگن کاهش می‌دهد (RR: 0.79؛ 95% CI؛ 0.68 تا 0.92، 5% کاهش خطر مطلق؛ NNT = 20). آنالیز نرخ عود لگنی تومور قدرت آماری کافی ندارد، اما این روند نشان می‌دهد که شیمی‌درمانی ممکن است در مقایسه مستقیم، اثربخشی کمتری از رادیوتراپی داشته باشد (RR: 1.28؛ 95% CI؛ 0.97 تا 1.68) اما ممکن است ارزش افزوده‌ای در استفاده با رادیوتراپی داشته باشد (RR: 0.48؛ 95% CI؛ 0.20 تا 1.18).

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information