پیشگیری از عفونت با جراحی برای بازسازی شریان محیطی

انجام بازسازی شریان با مواد گرافت مصنوعی یا ورید ممکن است برای درمان گردش خون ضعیف ضروری باشد. از جراحی برای بای‌پس انسداد شریان یا پیشگیری از پارگی (مانند آنوریسم (aneurysms)) استفاده می‌شود. عفونت گرافت یا زخم عمیق یک عارضه جدی است که می‌تواند تهدید کننده اندام و اغلب تهدید کننده زندگی باشد. به نظر می‌رسد بیشتر عفونت‌ها ناشی از باکتری‌های پوست بیمار است که در زمان جراحی وارد زخم می‌شوند. شیوع باکتری‌های مقاوم افزایش یافته و بنابراین اقدامات لازم برای پیشگیری از عفونت ضروری است. این روش‌ها شامل حذف موهای زائد، تمیز کردن پوست پیش از جراحی و استفاده از آنتی‌سپتیک‌ها، پروسیجرهای ضد عفونی کننده اتاق جراحی، تکنیک‌های جراحی، استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها و مدیریت زخم پس از جراحی هستند. نویسندگان مرور، جست‌وجوی کاملی را در متون علمی انجام داده و سی‌وپنج کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده را برای گنجاندن در این مرور شناسایی کردند. درمان پروفیلاکتیک با آنتی‌بیوتیک‌های سیستمیک، که بلافاصله پیش از جراحی شروع شد، خطر عفونت زخم و تقریبا به‌طور قطع عفونت زودهنگام گرافت را بین سه چهارم و دو سوم کاهش داد (RR به ترتیب 0.25 و 0.31). این نتیجه‌گیری‌ها بر اساس 10 مطالعه است که 1297 بیمار را به صورت تصادفی برای دریافت آنتی‌بیوتیک پروفیلاکتیک یا دارونما (placebo) انتخاب کردند. طبق نتایج سه مطالعه، به نظر می‌رسد پروفیلاکسی آنتی‌بیوتیک برای بیش از 24 ساعت هیچ مزیت بیشتری به همراه ندارد.

دیگر مداخلات با هدف کاهش خطر عفونت در بازسازی شریان، از جمله درناژ زخم کشاله ران با ساکشن یا حمام کردن یا دوش گرفتن پیش از جراحی با عوامل آنتی‌سپتیک نسبت به حمام کردن بدون دارو، فاقد شواهد اثربخشی هستند. هیچ شواهدی از دو مطالعه (857 بیمار) به دست نیامد مبنی بر اینکه آغشته کردن گرافت‌های داکرون با آنتی‌بیوتیک ریفامپیسین (rifampicin)، عفونت گرافت را طی یک دوره پیگیری دو ساله کاهش داد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهد بارزی از مزایای تجویز آنتی‌بیوتیک‌های پروفیلاکتیک طیف گسترده (broad spectrum) وجود دارد. شواهدی از اثربخشی بسیاری از مداخلات دیگر وجود ندارد که برای کاهش خطر عفونت در بازسازی شریانی اعمال شده‌اند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

انجام بازسازی شریانی (arterial reconstruction) با مواد مصنوعی گرافت یا ورید، مستعد ابتلا به عفونت، و در نتیجه با مورتالیتی بالای بیماران و خطر از دست دادن اندام همراه است. برای کاهش خطر عفونت اقدامات موثر حول‌وحوش زمان انجام جراحی ضروری است.

اهداف: 

تعیین اثربخشی راهبردهای حول‌وحوش زمان انجام جراحی برای پیشگیری از عفونت در بیماران تحت بازسازی شریان محیطی.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه بیماری‌های عروق محیطی در کاکرین (آخرین جست‌وجو در سپتامبر 2010) و پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL) (آخرین جست‌وجو در سال 2010، شماره 3) و فهرست منابع مقالات مرتبط جست‌وجو شدند.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) که در آنها اقدامات کاهش‌دهنده یا پیشگیری کننده از بروز عفونت در جراحی شریانی ارزیابی شدند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده به‌طور مستقل از هم کارآزمایی‌ها را انتخاب و کیفیت کارآزمایی‌های وارد شده را ارزیابی کردند. نسبت خطر (relative risk; RR) به عنوان معیاری از تاثیر برای هر پیامد دو حالتی (dichotomous) استفاده شد.

نتایج اصلی: 

سی‌وپنج RCT گنجانده شدند. از این تعداد، 23 کارآزمایی شامل آنتی‌بیوتیک‌های پروفیلاکتیک سیستمیک، سه مورد شامل گرافت‌های باند شده با ریفامپیسین (rifampicin)، سه مورد شامل آنتی‌سپسیس پوستی پیش از جراحی، دو مورد شامل درناژ زخم با ساکشن، دو مورد شامل روش‌های بای‌پس درجا (in situ) با حداقل تهاجم، و کارآزمایی‌های مجزا شامل تکنیک‌های تعویض دستکش حین جراحی و بستن زخم بودند. پیامدهای عفونت زخم یا عفونت زودهنگام گرافت در همه کارآزمایی‌ها ثبت شدند. فقط دو کارآزمایی، هر دو شامل باندینگ ریفامپیسین، پیامدهای عفونت گرافت را تا دو سال پیگیری کردند.

کارآزمایی‌های آنتی‌بیوتیک‌ها در برابر دارونما (placebo) با شش مطالعه دوسو کور از ده مورد وارد شده دارای بالاترین کیفیت بودند.

آنتی‌بیوتیک‌های پروفیلاکتیک سیستمیک خطر عفونت زخم (RR: 0.25؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.17 تا 0.38) و عفونت زودهنگام گرافت (RR: 0.31؛ 95% CI؛ 0.11 تا 0.85؛ P = 0.02) را در یک مدل اثر ثابت کاهش دادند. به نظر می‌رسد پروفیلاکسی آنتی‌بیوتیک برای بیش از 24 ساعت هیچ مزیت بیشتری ندارد (RR: 1.28؛ 95% CI؛ 0.82 تا 1.98).

هیچ شواهدی وجود نداشت مبنی بر اینکه باندینگ پروفیلاکتیک ریفامپیسین با گرافت‌های داکرون (dacron) باعث کاهش عفونت گرافت در یک ماه (RR: 0.63؛ 95% CI؛ 0.27 تا 1.49) یا دو سال (RR: 1.05؛ 95% CI؛ 0.46 تا 2.40) می‌شود.

هیچ شواهدی به دست نیامد مبنی بر تاثیر مفید یا مضر بر نرخ عفونت زخم با درناژ زخم کشاله ران با ساکشن (RR: 0.96؛ 95% CI؛ 0.50 تا 1.86) یا هیچ مزیتی از رژیم حمام کردن یا دوش گرفتن پیش از جراحی با عوامل آنتی‌سپتیک نسبت به حمام کردن بدون دارو (RR: 0.97؛ 95% CI؛ 0.70 تا 1.36).

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information