NSAID‌هایی که برای تسکین درد پس از جراحی استفاده می‌شوند ممکن است فقط اثرات منفی کوچک و موقتی بر عملکرد کلیه در بزرگسالان با عملکرد طبیعی کلیه داشته باشند.

داروهای غیر-استروئیدی ضد-التهابی (NSAIDs) را می‌توان برای کاهش درد پس از جراحی استفاده کرد. با این حال، نگرانی‌هایی در مورد تاثیرات مضر احتمالی این داروها بر کلیه‌ها وجود داشته است. بررسی کارآزمایی‌ها نشان داد که NSAIDها می‌توانند تاثیرات منفی کوچک و موقتی روی کلیه‌ها در بزرگسالان بر جای بگذارند، اما هیچ‌ بیماری در کارآزمایی‌ها دچار نارسایی کلیوی یا مشکلات جدی کلیوی نشد. این نتایج ممکن است قابل تعمیم برای کودکان یا بزرگسالان مبتلا به کاهش عملکرد کلیه نباشند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

NSAID‌ها باعث کاهش گذرای بی‌اهمیت از نظر بالینی در عملکرد کلیه در اوایل دوره پس از جراحی در بیماران با عملکرد کلیوی طبیعی پیش از جراحی شدند. وجود نگرانی در مورد نارسایی کلیوی پس از جراحی، نباید مانع از مصرف NSAID‌ها در بزرگسالان با عملکرد طبیعی کلیه پیش از جراحی شود.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

داروهای غیر-استروئیدی ضد-التهابی (nonsteroidal anti-inflammatory drugs; NSAIDs) می‌توانند نقش مهمی در مدیریت درد حاد در دوره پس از جراحی داشته باشند. با این حال، دیدگاه‌های متناقضی وجود دارد در مورد اینکه NSAID‌ها با اثرات نامطلوب کلیوی مرتبط هستند یا خیر.

اهداف: 

هدف اولیه این مرور، تعیین تاثیرات NSAID‌ها بر عملکرد کلیه پس از جراحی در بزرگسالان با عملکرد طبیعی کلیه پیش از جراحی بود.

روش‌های جست‌وجو: 

جست‌وجوهای الکترونیکی برای یافتن کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی‌ شده و شبه-تصادفی‌سازی‌ شده و کنترل‌ شده مرتبط در پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین، MEDLINE و EMBASE انجام شدند. تلاش‌هایی نیز برای شناسایی کارآزمایی‌ها از فهرست استنادات کارآزمایی‌های مرتبط، مقالات مروری و دستورالعمل‌های عملکرد بالینی انجام شد. جست‌وجوی دستی در کتابچه چکیده‌های کنفرانس منتشر شده در مجلات اصلی بیهوشی نیز صورت گرفت.

معیارهای انتخاب: 

معیارهای ورود، مقایسه‌های تصادفی‌سازی یا شبه-تصادفی‌سازی شده از NSAIDهای تکی با یکدیگر یا دارونما (placebo) برای درمان درد پس از جراحی، با معیارهای مرتبط با معیارهای پیامد کلیوی پس از جراحی، در بیماران بزرگسال تحت جراحی با عملکرد کلیوی طبیعی بودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده به‌طور مستقل از هم داده‌ها را استخراج کردند. معیار پیامد اولیه، کلیرانس کراتینین طی دو روز اول پس از جراحی بود. معیارهای پیامد ثانویه شامل کراتینین سرم، حجم ادرار، سطح سدیم ادرار، سطح پتاسیم ادرار، دفع کسری (fractional excretion) سدیم، دفع کسری پتاسیم و نیاز به دیالیز بودند. از خطرات نسبی (RR) برای پیامدهای دو-حالتی و تفاوت میانگین (MD) برای پیامدهای پیوسته، با 95% فاصله اطمینان (CI) استفاده کردیم.

نتایج اصلی: 

بیست-سه کارآزمایی (1459 بیمار) معیارهای انتخاب این مرور را برآورده کردند. NSAID‌ها کلیرانس کراتینین را تا 16 میلی‌لیتر/دقیقه (95% CI؛ 5 تا 28) و برون‌ده پتاسیم را تا 38 میلی‌مول/روز (95% CI؛ 19 تا 56) در روز اول پس از جراحی در مقایسه با دارونما کاهش دادند. تفاوت معنی‌داری در کراتینین سرم در روز اول (0 میکرومول/لیتر، 95% CI؛ 3- تا 4) در مقایسه با دارونما وجود نداشت. کاهش قابل‌توجهی در حجم ادرار در اوایل دوره پس از جراحی مشاهده نشد. تفاوت معنی‌داری در کراتینین سرم در اوایل دوره پس از جراحی بین بیماران دریافت‌کننده دیکلوفناک، کتورولاک، ایندومتاسین، کتوپروفن یا اتودولاک وجود نداشت. هیچ موردی از نارسایی کلیه پس از جراحی که نیاز به دیالیز داشته باشد، شرح داده نشد. کارآزمایی‌ها برای پیامد اولیه ناهمگون نبودند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information